Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Hesaplaması 2021

0

Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplamasında dikkat edilmesi gereken birçok durum vardır. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanacak. Tavan prime esas kazanç tutarı ise bunun 7,5 katı yani  26.831,25 TL olacak. Bu yazımızda işverenler için 2021 sgk maliyet hesaplamasını brüttten nete bulabilirsiniz. Ayrıca işveren maliyeti nasıl hesaplanır, ssk maliyeti 2021 prim tutarları konusunda da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır ?

Brütten nete maaş işveren maliyeti hesaplaması ve sgk işveren primi hesaplama her çalışan için aynı olmaz. Çalışanın emekli olup olmaması, konut kapıcısı olması v.b. gibi birçok durum brütten nete hesaplama yaparken oranları etkiler.

 • Normal çalışanlarda brütten nete maaş ve işveren işçi maliyeti hesaplaması yapılırken  aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere önce %14 oranında SGK prim payı ile %1 oranındaki işsizlik prim payı kesintisi yapılır ve gelir vergisine esas kazanç bulunur.
 • Kümülatif gelir vergisi de esas alınarak isabet eden gelir vergisi dilimine göre gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra AGİ hariç ödenecek net maaş hesaplanır.
 • Emeklilerde personel maliyeti hesaplaması yapılırken SGK prim payı %7,5 olarak esas alınır. Brüt maaştan sadece %7,5 oranında SGK payı kesildikten sonra gelir vergisine esas kazancı bulunur. Gelir vergisi kesintisi ile damga vergisi de kesildikten sonra agi hariç net maaş hesap edilir.
 • Konut kapıcıları için asgari ücretlinin işverene maliyeti hesaplanırken sadece SGK primi ve işsizlik primi kesilir. Gelir vergisinden muaf olduklarından gelir vergisi ile damga vergisi kesilmez.
 • Emekli kapıcının ssk maliyet hesaplaması yapılırken brüt maaşından sadece %7,5 oranında SGK payı kesilirken normal çalışanın maaşından ise SGK payı ve işsizlik payı olmak üzere toplam %15 oranında kesinti yapılır.

2021 asgari ücret maliyet tablosu

Sgk maliyet hesaplama 2021 brüt asgari ücrete göre 5 puanlık hazine desteğinden yararlanan ve yararlanamayan işverenler için farklı şekilde yapılmaktadır. Bildiğiniz üzere 5510 Sayılı Kanunla geçmiş dönem prim borcu olmayan ve prim ödemelerini zamanında yapan işverenlere 5 puanlık indirim sağlanmaktadır. 5 puanlık indirimden yararlanma durumuna göre işverenler için asgari ücret işveren maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.

Yazımızın devamında aktif çalışanlar için maliyet hesaplaması yapılacaktır. Emekli çalışanın işverene maliyeti ve brütten nete asgari ücret hesaplaması hakkında bilgi için https://www.sskisveren.com/emekli-calisanin-isverene-maliyeti/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2021 sgk maliyet hesaplama (5 puanlık indirimli)

Prim borcu olmayan ve prim ödemelerini düzenli yapan işverenler indirimden yararlanabilmektedir. Hesaplama brüt üzerinden ve tahakkuk fişi esas alınarak işçinin işverene maliyeti hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. Ayrıca brütten nete prim hesaplama sayfamızı ziyaret ederek asgari ücret üzerinden güncel brütten nete hesaplaması, 2021 asgari ücret tablosu agi dahil tutarlarına göz atabilirsiniz.

Brüt asgari ücret: ₺3.577,50
İşveren payı ( %15,5)₺554,51
İşveren işsizlik primi ( %2)₺71,55
Toplam maliyet₺4.203,56

2021 işveren maliyeti hesaplama (5 puanlık indirimsiz)

5 puanlık destekten yararlanamayanlar için asgari ücret maliyeti hesaplama 2021 yılında aşağıda verilmiştir. Personel maliyet hesaplaması asgari ücret esas alınarak yapılmıştır.

Brüt asgari ücret₺3.577,50
İşveren payı ( %20,5)₺733,39
İşveren işsizlik primi ₺71,55
İşveren toplam maliyeti₺4.382,44

Asgari ücret gelir vergisi hesaplama 2021

Birinci vergi dilimi olan %15’lik gelir vergisi dilimine göre asgari ücrete tabi çalışan için işveren maliyet hesaplama ve gelir vergisi hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır;

Brüt asgari ücret₺3.577,50
SGK Payı ( %14)₺500,85
İşsizlik primi ( %1)₺35,78
Gelir vergisi ( %15)₺456,13
Damga vergisi %07,59₺27,15
Agi Hariç Net Asgari ücret₺2.557,59
Bekar ve çocuksuz çalışan için AGİ Dahil net maaş₺2.825,90


2021 Muhtasar beyanname hesaplama

Muhtasar beyanname için asgari ücret üzerinden örnek sgk işveren maliyeti hesaplama  aşağıdaki gibi olacaktır;

Gelir vergisi₺456,13
Damga vergisi₺27,15
Asgari geçim indirimi₺268,31
Toplam stopaj₺160,67

Ssk stopaj hesaplama 2021

Özetle 5 puanlık indirimden yararlanan bir işveren için asgari ücretli bekar ve çocuksuz çalışanın sigorta primi, net maaşı ve stopajı dahil işverene maliyet hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır;

AGİ dahil net asgari ücret₺2.825,90
5 puanlık indirimli aylık sigorta primi₺1.162,69
Stopaj tutarı₺160,67
Toplam maliyet₺4.149,26

Ssk prim hesaplama 2021 ?

Asgari ücret desteği ile beraber Teşvikli ve teşviksiz asgari ücret ssk primi ne kadar, sgk prim hesaplama tablosu ve sgk tahakkuk hesaplaması için asgari ücret sigorta primi ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İşveren olarak yararlanabileceğiniz güncel tüm sigorta prim teşviklerine https://www.sskisveren.com/sgk-tesvikleri/ sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sgk tahakkuk fişi son ödeme tarihi nedir ?

SGK ödemeleri için son tarih takip eden ayın sonudur. Örneğin Ekim ayı ssk prim ödemesi için son tarih 30 Kasımdır. Bu yüzden elinizdeki tahakkuk fişi hangi aya ait ise takip eden ayın sonuna kadar ödeme yapmanız gerekiyor.

Sgk işveren payı nasıl hesaplanır ?

Sgk işverene maliyeti hesap edilirken her bir belge türü için Kanunen belirlenen oranlarda brüt maaş üzerinden kesinti yapılır. Sigorta maliyeti hesaplaması yapılırken normal çalışanlar ve emekli çalışanlar için esas alınacak olan oranlar aşağıda belirtilmiştir. Normal çalışanlar için sgk işçi payı oranı ve sgk işveren payı hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir.

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar 

 • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortası:  işveren payı %11+ işçi Payı % 9= Toplam %20.
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları: İşveren payı: %2- Çalışan payı yok: Toplam %2
 • Genel Sağlık Sigortası: İşveren payı: %7,5+ %5 işçi payı= Toplam %12,15.
 • İşsizlik Sigortası primi: İşveren payı: %2+%1 işçi payı = Toplam %3.
 • Genel toplam işveren payı %22,5+İşçi Payı %15= %37,5.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı tablosu

Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme primine tabi olarak çalışan emekliler için ssk maliyeti hesaplaması yapılırken esas alınan oranlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 • İşveren payı %22,5 + %7,5 İşçi payı = Toplam %32.

2022 asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması

2022 yılı için asgari ücretin net ve brüt tutarlarının açıklanması ile birlikte bu sayfamızda 202 yılı için işveren güncel maliyet hesaplaması hakkında bilgi bulabilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.