Bağkur Nedir, Kimler Bağkurlu Olabilir ?

0

Bağkur nedir, kimler bağkurlu olmak zorunda ? Kendi adına ve hesabına prim ödeyenler bağımsız çalışan olarak adlandırılır. Bağımsız çalışanlarının tabi olduğu sigorta kolu da eski adı ile bağkur yeni adı ile ise 4b sigortalısıdır. Kendi adına ve hesabına prim ödeme zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki ayrı kapsamda değerlendirilir. İsteğe bağlı adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin kendi istekleri ile katıldıkları sigorta koludur. Zorunlu olan kapsamlar ise vergi ya da tarım kaydının başlaması ile adından da anlaşılacağı üzere zorunlu olarak bağkur başlatılan kapsamlardır. Bu yazımızda bağkur yani 4b sigortalılığı hakkında sık sorulan sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Bağkur ne demek ?

Peki bağ-kur nedir ? Bağkur’un açılımı Bağımsız Çalışanlar Kurumu’dur ve doğru yazılış şekli aslında Bağ-Kur’dur. Bağımsız Çalışanlar Kurumu ülkemizde ilk olarak 1971 yılında kurulmuş ve kendi adına ve hesabına prim ödemesi yapanlar ilk defa 1971 yılından itibaren sigorta kapsamına alınmışlardır. 2006 yılında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ssk, bağkur, emekli sandığı ve diğer tüm bağımsız kurumlar tek çatı altında birleştirilmiş ve SGK olarak adlandırılmıştır. SGK yeni Kanununa göre bağkurlular 4b sigortalısı olarak adlandırılmaktadır.

Bağkur zorunlu mu, Kimler bağkurlu olur ?

Bağkurda zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki ayrı sigortalılık vardır.

Türkiye’de ya da yurtdışında anlaşmalı ülkelerde sigortalı çalışmamak ve Türk vatandaşı olmak kaydı ile zorunlu bağkur kapsamında yer alanlar şunlardır;

 • Ziraat Odalarında ÇKS kaydı yani çiftçilik sistemine kaydı olanlar.
 • Ticari faaliyeti nedeni ile vergi mükellefiyeti açtıranlar,
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulunda olan ortaklar,
 • Limited şirket ortakları,
 • Kollektif şirketlerin tüm ortakları,
 • Adi komandit şirketlerde bütün komandite ve komanditer ortaklar,
 • Donatma iştiraklerindeki tüm ortaklar,
 • Komantit şirketlerde komandite ortaklar.

Bağkurlu olmak için gerekenler nelerdir ?

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birisine kayıt olduğunuz anda 4b yani bağkur sigortalılığınız otomatik olarak başlatılır. Eğer ssk kapsamında iseniz ya da emekli sandığı kapsamında devlet memuru iseniz bağkur başlatılmaz. Yurtdışında anlaşmalı ülkede sigortalı çalışıyor olsanız ve adres yurtdışı olsa bile bağkur yine de açılır. Bu durumda iptal etmek için bulunduğunuz ülke emeklilik kasasından çalıştığınıza ve prim ödemelerinizin yattığına dair belge alarak bağkuru iptal ettirebilirsiniz.

Şirket ortağı bağkurlu olmak zorunda mı ?

Peki şirket sahibi bağkurlu olmak zorunda mı ? Şirket sahibi bağ kur’lu olmak zorunda mı sorusu bize en sık sorulan soruların arasında yer almakta. Her şirket ortağı ya da şirket sahibi bağkurlu olmak zorunda değildir. Yukarıda kimler zorunlu bağkurludur alt başlığında hangi şirket ortaklarının zorunlu olarak bağkurlu olduğu hakkında bilgi verdik. Buna ilave olarak;

 • Eğer emekli iseniz,
 • Başka bir işyerinde sigortalı çalışıyorsanız,
 • Yurtdışında anlaşmalı ülkelerde adınıza prim ödeniyorsa şirket ortaklığınız başlasa bile zorunlu olarak bağkura geçmezsiniz.

Limited şirket ortaklarının bağkur zorunluluğu var mı ?

Limited şirket ortağı bağkur primi ödemek zorundadır. 5510 Sayılı Kanunun 4/b maddesinde LTD şirket ortakları zorunlu bağkur kapsamında sayılmışlardır. Ancak;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı alıyorsanız ( dul ve yetim maaşı hariç ),
 • Herhangi bir işte sigortalı çalışıyorsanız zorunlu bağkura alınmazsınız.
 • Eğer yurtdışında anlaşmalı ülkelerden birisinde sigortalı çalışıyorsanız bu durumda LTD şirket ortaklığınız başladığında bağkura zorunlu dahil edilirsiniz. Bunu iptal ettirmek için yurtdışından hizmet belgesi almanız ve bağkuru iptal etmek için bağlı olduğunuz SGK’ya başvurmanız gerekiyor.
Limited şirket ortağı bağkur primi ne kadar ?

Tüm şirket ortakları ve vergi mükellefi işyeri sahipleri brüt asgari ücretin %34,5’i oranında bağkur primi öderler. Prim ödemelerini düzenli yapanlar 5 puanlık indirimle brüt ücrein %29,5’i oranında sigorta primi öderler. Asgari ücret üzerinden güncel en düşük primlere bağkur primi ne kadar sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Anonim şirket ortakları Bağkur’lu olmak zorunda mı ?

Anonim şirketlerin tüm ortakları zorunlu bağkurlu olmamakta. Yönetim Kurulunda olan ortakları zorunlu bağkur kapsamında sayılmaktadır. A.Ş’lerin yönetim Kurulu’nda olup Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı almayan ya da herhangi bir kapsamda sigortalı çalışmayanlar zorunlu 4b kapsamında sayılmaktadır.

İşyeri sahibi Bağkur’lu olmak zorunda mı ?

Peki işyeri sahibi bağ-kurlu olmak zorunda mı ? Ticari vergi mükellefiyeti başlatanlar sigortalı çalışmıyorsa, emekli maaşı almıyorsa vergi mükellefiyetinin başladığı tarih itibariyle bağkur kapsamına alınırlar.

Şirket müdürü sigortalı olmak zorunda mı ?

Limited şirket ortağının aynı zamanda Müdür olması durumunda kendi işyerinde 4a kapsamında sigortalılığı olmayacağından bu kişiler 4b kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar. Ancak dışarıdan Limited Şirketlere Müdür olarak atanan kişilerin 4a kapsamında sigortalı olmaları zorunludur. Müdür olarak atanan kişi başka bir işyerinde sigortalı olsa ya da emekli olsa bile Müdür olarak atandığı şirketten sigortalılığının sağlanması zorunludur.

Limited şirket müdürü başka yerde sigortalı olabilir mi ?

Fiili çalışma olması koşulu ile Limited şirket müdürlerinin başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmalarında Kanuni bir engel bulunmamaktadır. Burada tek kaide çalışmanın fiili olması gerekliliğidir. Yani halk arasındaki ismi ile kendini başka bir yerde sigortalı göstermemelidir.

Emekli şirket ortağı bağkur öder mi ?

Kendi adına emekli aylığı bağlanan şirket ortakları ve ya diğer tüm emekliler zorunlu sigortalılık kapsamında olsalar da bağkur ödemezler. Ancak emekli maaşını yetim ya da dul maaşı kapsamında alıyorsa bu durumda ayrıca bağkur primi çıkar.

Limited şirket ortağı emekli olursa maaşından kesinti olur mu ?

Emekli olduktan sonra şirket kuran, vergi mükellefiyeti başlatan ya da sigortalı çalışanların emekli maaşlarından herhangi bir kesinti olmaz.

Bağkur ödemeden şirket kurmak mümkün mü ?

Yukarıda hangi şirket ortaklarının zorunlu bağkur kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu şirketlerden birisinin sahibi ya da ortağı olursanız bağkur ödemek zorundasınız. Haricindeki ortaklıklar için bağkur zorunluluğu yoktur.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.