Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş 2022

Basit usulden gerçek usule geçiş şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin Gerçek usule geçişini anlatacağımız yazımızda basit usulden işletme defterine geçiş hadleri , Basit usulden gerçek usule geçişin nasıl yapılacağı, Basit usulden gerçek usule geçişte yazarkasa alma süresi, Belge fiş fatura iptali, Basit usulden gerçek usule geçişte e-tebligat konularını inceleyeceğiz. Ayrıca yazımızda Basit usulden Gerçek usule geçiş türleri ve Gerçek usulde mükellefin hangi vergi türleri ile karşıya kalacağını da ele alacağız.

Basit usulden gerçek usule geçiş hadleri 2021

Gelir Vergisi Kanunun 48. maddesinde yer alan aşağıda sınırları aşan basit usul mükellefler izleyen takvim yılı başından itibaren Gerçek usulde çalışmak zorundadır. Güncel vergi hadlerine gelir idaresi başkanlığının resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi kapsamındaki faaliyetlere başlayan mükellefler, bu faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup, ticari kazançlarının basit usulde tespit edilmesi mümkün değildir.Gelir Vergisi Kanunun 51. maddesinde hangi faaliyetlerin basit usulde vergilendirileceğini ayrıntılı şekilde açıklamıştır. Daha ayrıntılı bilgi için hemen  basit usülde vergilendirme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Basit usulden gerçek usule geçiş türleri nelerdir ?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Türleri 3 şekilde olup aşağıda sıralanmıştır.

 1.  İsteğe Bağlı Olarak Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş,Basit Usulün şartlarını taşıdığı halde Gerçek Usulde vergilendirmek isteyen mükellefler, Gerçek Usule geçmek istediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.
 2.  Basit Usule Tabi Olma Şartlarından Birini Kaybettiği İçin Gerçek Usule Geçiş: Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler,o yılı izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.
 3. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullanma nedeniyle Gerçek Usule Geçiş: Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ tarihini takip eden aybaşından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

Basit usulden gerçek usule geçiş başvurusu nasıl yapılır ?

Basit Usul Vergilendirilen bir mükellef gerçek usule geçecekse Gerçek usule geçmek istediğine dair bir dilekçe ile kayıtlı olduğu vergi dairesine başvuru yapacaktır. Bu işlemi İnteraktif vergi dairesi aracılığı ile de yapabilir.

Ayrıca Basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellef basit usulde çalışırken kullandığı belgeleri Esnaf sanatkarlar odasından iptal ettirmek zorundadır. Bu iptalden sonra gerçek usule geçişi yapıldıktan sonra vergi levhası güncellenecektir. Yeni vergi levhasını da kayıtlı olduğu vergi dairesinden alabilir.Mükellef Gerçek Usule geçtikten sonra kullanacağı fatura, sevk irsaliyesi vb. belgeleri bastırmak zorundadır.

Basit usulden gerçek usule geçiş dilekçesi 2021

Yukarıdaki şartları sağlayanların basit usulden işletmeye geçiş için dilekçe ile bağlı oldukları vergi dairelerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Basit usulden gerçek usule geçiş dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

 • Kurumunuzun ………………. vergi numaralı mükellefiyim. Basit usülde vergilendirilme şartlarını sağlamadığımdan gerçek usüle geçmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yıl içinde basit usülden gerçek usüle geçiş yapılabilir mi ?

Basit usulün koşullarına sahip olan mükelleflerden bu usulden yararlanmak istemediklerini dilekçe ile
bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten ve ya izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usüle geçebilmekte. Yani dilekçe ile başvurarak gerçek usüle geçmeyi talep ettikten itibaren gerçek usülde vergilendirmeye geçebilirsiniz. Basit usulde vergilendirme şartlarını kaybettiği tespit edilenler ise takvim yılı başından itibaren gerçek usülde vergilendirmeye tabi olurlar.

Yazar kasa alma süresi

Basit Usulden Gerçek usule geçiş yapan mükellefin iştigal ettiği faaliyet alanı yazar kasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) kullanmayı zorunlu kılıyorsa gerçek usule geçiş yaptığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazar kasa başvurusunu yapmak zorundadır.Aksi takdirde Vergi Usul Kanununun 353/8. maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezasının kesildiği hakkında sizi uyarmak isteriz.

Basit usulden gerçek usule geçişte hangi vergi türleri eklenir ?

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş yapan mükellef başlıca 4 adet yeni vergi türüyle tanışmaktadır. Bunlar;

 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Muhtasar (Stopaj)
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Gelir Geçici Vergi (Peşin Vergi)

Basit usulden gerçek usule geçişte tutulacak defter

Basit usulde vergilendirilen mükellefin bilindiği gibi defter tutma zorunluluğu yoktu. Ancak Gerçek Usule geçtikten sonra defter tutmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır.

Basit Usulden gerçek usule geçişe halk arasında deftere geçiş denildiği de görülmektedir. İşletme defteri: Türk Ticaret Kanunu’nun 66/3 maddesine göre ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlerdir.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçişte E-Tebligat

Basit Usulden Gerçek Usule geçiş yapan mükellef e-tebligat başvurusu yapmak zorundadır. Basit usulde zorunlu olmayan e-tebligat kullanımı gerçek usule geçişle birlikte zorunlu hale gelmiştir. E-tebligat başvurusunu yapmayan mükelllefler ile ilgili vergi dairesi Vergi Usul Kanunu mükerrer 355. maddesi uyarınca cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

E-Tebligat hakkında daha önce sizlerle paylaştığımız ve konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabileceğiniz  elektronik tebligat nedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

“Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş 2022” üzerine 3 yorum

 1. merhaba,

  Basit usül şartını 2019 da kaybeden bir işletme, 2020 yıl ortasında işletme kapanışını verdiğinde, henüz 2020 için gercek usüle geçiş için başvurmadıysa ve gerekli işlemleri yapmadıysa nasıl bir durumla karşılaşır? tşk.

  Cevapla
  • Merhabalar. Konu hakkında maalesef net bilgi sahibi değilim. Bağlı olduğunuz vergi dairesine sormanızı öneririm.

   Cevapla

Yorum yapın

1