Brütten Nete Maaş Hesaplama 2022

Brütten nete maaş hesaplaması konusunda ayrıntılı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Brüt asgari ücret 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arası için 5.004,00 TL olacak. İşverenler ve çalışanlar açısından faydalı olması adına asgari ücret üzerinden 2022 brütten nete hesaplamasını ve brütten nete maaş 2022 hesaplamasının nasıl yapıldığını anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağız.

Brüt maaş nedir ?

Brüt maaş; sigortalının bordrosunda yer alan, sigorta, yasal kesintiler ve vergilerin de dahil edildiği işverenin ödediği toplam tutardır. Kısaca yasal kesintiler düşülmeden önceki halidir.

2022 brütten nete hesaplama nasıl yapılır ?

Gelir vergisinden muaf olmayan çalışanlar ile gelir vergisine tabi çalışanlar için brüt maaş üzerinden net maaş hesaplaması farklı farklı yapılmaktadır.

  • Gelir vergisine tabi olan çalışanların öncelikle brüt ücretleri üzerinden bürütten nete hesaplama yapılırken %14 SGK işçi payı ve %1 oranında işsizlik prim kesintisi yapılır.
  • Daha sonra toplam brüt ücretten %15 tutarındaki sgk işçi payı ve %1 oranındaki işsizlik primi kesintisi çıkarılarak gelir vergisi matrahı hesaplanır.
  • Gelir vergisi matrahı üzerinden çalışan kaçıncı vergi dilimine giriyorsa o oranda kesinti yapılır.
  • En düşük vergi dilimi %15 olan birinci vergi dilimidir.
  • Ayrıca %07,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.
  • Toplam brüt maaş üzerinden SGK işçi payı,işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi toplamı çıkartılarak agi hariç net maaş hesaplanır.
  • Gelir vergisinden muaf olan çalışanlardan örneğin kapıcılar, ev hizmetlileri, bakıcılar v.s. brütten nete maaş hesabı yapılırken  brüt maaş üzerinden sadece SGK %14 işçi payı ve %1 işsizlik payı çıkartılarak net maaş hesaplanır.
  • Emekli çalışanların net maaş hesaplaması yapılırken de brüt maaş üzerinden sadece %7,5 oranında SGK payı çıkartılır. Buna göre 2022 brüt maaş hesaplaması asgari ücret üzerinden aşağıdaki gibi olacaktır.

Brütten nete 2022

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecektir. Hesaplama bu esas alınarak yapılmıştır. 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında brütten nete asgari ücret hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.

Brüt asgari ücret ₺5.004,00
SGK Payı ( %14) ₺700,56
İşsizlik primi ( %1) ₺50,04
Kesintiler toplamı ₺750,60
Net asgari ücret ₺4.253,40

Emekli asgari ücret 2022

Emekli çalışan için 2022 bürütten nete maaş hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. Brütten nete emekli maaşı hesaplaması yapılırken işsizlik prim kesintisi yapılmaz. Yine maaş brütten nete hesaplaması yapılırken SGK payı %7,5 olarak alınır. Emekli çalışanlar için daha ayrıntılı maliyet hesabı, aylık ödenecek prim tutarları ve daha fazlası için hemen emekli asgari ücret sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Brüt asgari ücret ₺5.004,00
SGK Payı ( %7,5) ₺375,30
Emekli net asgari ücret:  ₺4.628,70

Gelir vergisinden muaf olan konut kapıcıları, ev hizmetleri çalışanları, hasta/bebek bakıcıları v.s. için 2022 brüt maaştan nete hesaplama asgari ücret üzerinden aşağıdaki gibi olacaktır;

Brüt maaş: ₺5.004,00
SGK Payı ( %14) ₺700,56
İşsizlik Primi ( %1) ₺50,04
Net Maaş:  ₺4.253,40

Konut kapıcısı ve apartman görevlileri brütten nete maaş hesaplaması, kapıcı asgari ücret tutarları ve tüm detaylar için kapıcı maaşı ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Asgari ücret sigorta primi maliyeti 2022

Aylık teşvikli ve teşviksiz prim tutarları, en düşük ve en yüksek ssk primi ve güncel oranlar konusunda ve brütten nete prim hesaplaması  bilgi için hemen ssk primi ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Brütten nete maaş hesaplama formülü

Yukarıda brütten nete nasıl hesaplanır başlığı altında brütten nete ücret hesaplamasının nasıl yapıldığı konusunda bilgi verdik. Buna göre brütte nete maaş hesaplama formülleri aşağıdaki gibi olacaktır;

  • Emekli olmayan sigortalı çalışan için brütten net maaş hesaplama formülü ⇒ Brüt Asgari Ücret -( %14 SGK Payı+%1 İşsizlik Primi+%15 Gelir Vergisi+%07,59 Damga Vergisi)= Agi hariç net asgari ücret.
  • Emekli çalışan brütten nete ücret hesabı formülü Brüt Asgari Ücret -( %7,5 SGK Payı+%15 Gelir Vergisi+%07,59 Damga Vergisi)= Agi hariç net asgari ücret.
Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

2