E-Bildirge Sistemi ait içerikler

E-Bildirge Sistemi

SGK Ek Bildirge Nasıl Verilir 2020 ?

SGK ek bildirge nasıl verilir ? Bu konu işverenlerin en çok zorlandıkları konuların başında gelmekte. Sosyal Güvenlik Kanununa göre her ayın aylık prim ve hizmet belgeleri ya da  muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin takip eden ayın 23'üne…

Sgk İşyeri Tescil Evrakları 2020

SGK işyeri tescil evraklarının e-sgk tescil uygulaması üzerinden en son kanunen belirlene tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Tescil başvurusunu online yaptıktan sonra en geç 7 gün içerisinde sgk işyeri açılış evraklarını bağlı…

İşe Giriş Bildirgesi Verilme Süresi 2020

İşe giriş bildirgesi verilme süresi Sosyal Sigorta işlemleri yönetmeliğine göre belirlenmektedir. İşe başlayan bir işçinin sigortalı işe giriş bildirgesini Kanunen belirlenen süreden önce vermeniz gerekiyor. Belirlenen sürede bildirgeyi…

Sgk Bildirge Verme Süresi 2020

SGK bildirge verme süresi  işverenler, muhasebeciler ve bildirge verenler tarafından karıştırılabilmektedir. Sigortaların ay içerisindeki prim gün sayısı ile prime esas kazanç tutarları, eksik gün sayısı ve eksik gün nedeni v.s. gibi…

SGK UAVT Adres Güncelleme Nasıl Yapılır ?

SGK UAVT adres güncelleme işleminin nereden ve nasıl yapılacağı son zamanlarda işverenlerin en çok zorlandıkları konuların başında gelmekte. Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesine geçişle birlikte adresi güncel olmayan ya da eksik olanlar…

E Sgk Şifresi Nedir, Nasıl Alınır ?

E sgk şifre alma işlemi kolaylaştı ve sgk işyeri şifresi tamamen elektronik ortamdan alınmakta. Yanınızda çalışan işçinin işe girişini elektronik ortamda yapabilmeniz için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda işyeri dosyası tescil…

Kolay İşverenlik Nedir, Nasıl Geçilir ?

Kolay işverenlik sistemi konut kapıcılığı ya da apartman yönetimine bağlı diğer çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na otomatik olarak bildirilmesini sağlayan bir sistemdir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş ile birlikte mevcut e…

E Bildirge Şifre Formu ve Sözleşmesi

E bildirge şifre formuna ihtiyaç her ne kadar azalmış olmasına rağmen hala e bildirge kullanıcısının değişmesi, alt taşeron/aracı e-bildirge şifre başvurusu için ihtiyaç duyulan formlardandır. Bildiğiniz üzere artık işverenler SGK işyeri…