Elden Maaş Ödeme İspatı, Cezası 2021

0

Elden maaş ödeme ispatı konusu hem işverenler hem de çalışanlar açısından sorunlu uygulamalar arasında yer almaktadır.  Yürürlükteki mevzuata göre en az 5 ve üzerinde çalışanı olan tüm özel sektör işverenlerin maaşları banka kanalı ile ödemesi ve tabi ki gerçek tutarlar olarak bankadan ödenmesi zorunludur. Maaşların bankadan ödenme zorunluluğu nedeni ile işverenler asgari ücrete isabet eden kısmını bankadan ödemekte geri kalan ödemeleri de elden yapmaktadır. Bu Kanunen suçtur ve tespiti halinde işverenlere yüklü miktarda maaşı elden ödemenin cezası uygulanır.

İşverenler ile sigortalı arasında yaşanılacak olası bir dava ya da uyuşmazlık durumunda elden verilen maaşın ispatı konusu da gündeme gelmektedir. Girişte de bahsettiğimiz gibi maaşın bir kısmının elden verilmesi asgari ücret kadarının banka yolu ile ödenmesi suçtur. Bu yazımızda maaşın elden ödenmesi, işçi maaşı elden ödemenin cezası ve elden ödeme ispatı hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Elden maaş vermek yasak mı ?

Peki sigortalı çalışan elden maaş alabilir mi ? Elden maaş vermek yasak değildir. Ama bu 5’ten az çalışanı olan işverenler için geçerlidir. Eğer işyerinde çalışan sayısı en az 5 ya da üzerinde ise işveren maaşları tabi ki gerçek kazanç üzerinden bankaya göndermek zorundadır. Bazı işverenler kazanç olarak elden maaş ödeme sınırını sormakta. Kazanç olarak değil çalışan sayısı olarak belirlenmekte.

Elden alınan maaş nasıl ispat edilir ?

Peki İşveren elden maaş ödediğini nasıl ispatlar ? İşverenler tarafından elden ödemenin ispatı;

  • Elden maaş ödeme yazısı ya da benzeri sigortalı imzasını taşıyan bir belge ya da elden maaş ödeme formu ile,
  • Ücret ya da maaş bordroları imzalandı ise bunlardan tespit edilebilir.
  • Bunun dışında eğer olay mahkemeye taşınırsa işveren ancak bordro tanıkları ile bunun işçiye elden ödeme yapılması ispatı yapılabilir. Ancak bu da uygulamada geçerliliği olan bir durum değildir ve genellikle işverenler aleyhine karar verilmektedir.

Maaşın bir kısmının elden verilmesi yaptırımı nedir ?

Hem 5510 Sayılı Kanun hem 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer alt yönetmeliklere göre;

  • Çalışanların prime esas kazanç bildirimlerinin gerçek kazanç ile bildirimi zorunludur.
  • İşveren eğer 5’ten fazla çalışanı varsa ve maaşları banka kanalı ile ödemek zorunda ise net maaş ne kadarsa prime esas kazancı da o düzeyde bildirmeli ve sigortalının gerçek kazancını bankaya göndermelidir.
  • Maaşın asgari ücret kısmını bankadan gönderip geri kalanı elden verirse ve bu durum tespit edilirse işverenin eksik kazanç ödediği her bir dönem için işverene sigortalı başına brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanır. Ayrıca kalan kısmının elden ödendiğine ilişkin bir ispat yapılamazsa eksik maaşların ödenmesine ilişkin bir karar da verilebilir. SGK idari para cezaları başlıklı yazımızdan 2021 eksik kazanç bildirimi halinde uygulanan güncel idari para cezası tutarlarına göz atabilirsiniz.

Elden maaş ödeme cezası 2021

Elden maaş vermenin cezası iki ayrı Kurum tarafından uygulanmaktadır.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eksik kazançtan dolayı ek bildirge verilmemesinden kaynaklı olarak maaşı asgari ücretten göstermenin cezası uygulanır. Elden maaş almak konusu ile ilgili işveren kendisi bunu bildirir ve eksik kazancı beyan ederse bildirgede yer alan sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası uygulanır. Eğer tespit mahkeme kararı ya da başka bir Kurum tespiti sonucu yapıldı ise elden ücret ödemenin cezası sigortalı başına brüt asgari ücretin 2 katı olacaktır.
  • Ayrıca Çalışma İl Müdürlüğü tarafından da 2021 yılı için eksik ödenen her ay için ortalama 350 TL tutarında cezai işlem uygulanmaktadır.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.