Fatura Alma Zorunluluğu, Kimler Almak Zorundadır ?

Fatura alma zorunluluğu hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. İster yeni kurulan iş yerleri olsun isterse önceden beri faal olan mükellefler olsun faturalar ile ilgili sürekli iç içe olmak zorundadır. Fatura saklanılması gereken kıymetli bir evraktır.

Fatura Vergi Usul Kanunun 229.maddesinde satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika şeklinde tanımlanmıştır.

Kimler fatura kullanmak zorundadır?

Vergi Usul Kanunun 232. maddesinde kimlerin fatura kullanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu madde şu şekildedir. “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa. 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.”

Burada en çok dikkat çeken nokta basit usul mükelleflerinde fatura kullanım zorunluluğudur. Oysa günlük hayatımızda basit usul mükelleflerden belge istenildiğinde eskiden kalma bir deyim olan biz götürü çalışıyoruz şeklinde bir cümle duyuluyor. Ancak basit usulde çalışan mükelleflerde fatura kullanmak ve düzenlemek zorundadır.

Fatura alma zorunluluğu var mı ?

Fatura alma zorunluluğu pek çok vatandaş tarafından çok umursanmamaktadır. Fakat Vergi Usul Kanunu’nun 232. Maddesinde hükümlerden anlaşılacağı üzere Satıcı fatura vermek, müşteri ise fatura istemek ve almak zorundadır.

Yani Fatura, istenilmesi isteğe bağlı değildir, zorunludur. Faturanın satıcı tarafından verilmemesi ve buna bağlı olarak müşteri tarafından alınmaması vergi kaçağına sebebiyet vermenize yol açar.

Diyelim ki 1500 TL tutarında bir mal ya da hizmet aldınız ve bu malında Katma Değer vergisinin %18 olduğunu varsayalım.  Bu malda 270 TL KDV’yi siz satıcı yada hizmet veren firmaya ödediniz. Ancak fatura istememeniz ya da almamanız durumunda bu 270 TL devlete değil firmaya gidecektir. Firma 1230 TL kazanması gerekirken 1500 TL nin tamamını kazanmış olur.

Fatura kesilmezse ne olur ?

Vergi Usul Kanunu 353. maddesinin a bendinde;

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması gereken faturaların verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 290 TL Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Yani 290 TL den başlayan cezalar ile karşılaşmanız söz konusudur.

Fatura saklama süresi nedir ?

Faturaların Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl saklanma zorunluluğu vardır. Türk Ticaret Kanununa göre ise 10 yıl saklanma zorunluluğu vardır.

Yani bir gün maliye den bir yazı alabilirsiniz vergisel işlemde kullanılmak üzere X tarihli faturanızın ibraz edilmesi diye. Bu sebeple faturalarınızı iyi saklamanız gerekmektedir.

Fatura basımı nasıl yapılır ?

Yeni iş yeri açan mükellefler ya da faturaları bitmiş olan mükellefler fatura bastırmak zorundadır. Fakat faturayı herkes basamaz. Fatura basımı Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır. Maliye Bakanlığından izin almış olan matbaalar ancak fatura basabilir.

Faturada hangi bilgiler yer almalı ?

Fatura da bulunması zorunlu bilgiler şunlardır;

  1. Faturanın sıra numarası;
  2. Faturayı çıkaranın ticaret unvanı ve iş adresi;
  3. Müşterinin ticaret unvanı ve adresi;
  4. Emtianın veya işin türü, miktarı, fiyatı ve tutarı;
  5. Satılan mallar faturanın düzenlenmesinden önce teslim edilmişse teslim tarihi.

Fatura vermeyen işvereni ihbar etmek için nasıl yol izlenmeli ?

Herhangi bir mal alımı ya da hizmet alımı yaptığınız yerden fatura istemeniz durumunda size fatura kesilmezse devletin vergi kaybına uğramaması için bu iş yerlerini mutlaka maliyeye ihbar etmelisiniz. Vergi ihbarı yapmak için hemen vergi ihbarı nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1