gelir vergisi dilimleri

Gelir Vergisi Hesaplama 2021

Gelir vergisi hesaplaması gelir elde eden herkes için büyük önem arz etmektedir. Gelir getirici faaliyetlerde bulunanlar yani tüccarlar ve aynı zamanda bordrolu çalışan sigortalılar ve devlet memurları için hesaplama önemlidir. Kazanç üzerinden ödenecek vergi oranı gelir vergisi dilimleri esas alınarak hesaplanır. Elde edilen kazançtan toplam giderler düşüldükten sonra elimizde kalan net tutarın isabet ettiği vergi dilimi esas alınarak vergi öderiz.

Aşağıdaki hesaplama tablosunda ilgili yılın karşısına net gelirinizi yani vergi matrahını yazmanız halinde ödemeniz gereken gelir vergisi tutarını hesaplayabilirsiniz. Yazımızın devamında ise hesaplamanın nasıl yapıldığı, gelir vergisi dilimleri ve konu hakkında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

Gelir vergisi nasıl hesaplanır ?

vergi nasıl hesaplanır

Gelir vergisi; gerçek kişi olarak tanımlanan kişilerin diğer bir ifade ile hukuk literatüründe hak sahibi olabilen ve yetki kullanma hakkı olan kurumlaşmamış şahısların elde ettikleri kazançlar üzerinden alınan vergi çeşididir. Gelir ise  gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net kısmıdır.

Hesaplama yapılırken kişilerin aşağıdaki grupta belirtilen tüm kazançları esas alınır. Bu kazançlar;

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar.( İrat gelir getiren mülk olarak tanımlanabilir).

Hesaplama yapılırken kişilerin yukarıda belirtilen tüm kazançları dikkate alınır. Bir takvim yılında yani 01 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında elde ettikleri tüm gelirlerden giderler düşüldükten sonra kalan net tutar gelir vergisi tarifesinde hangi orana isabet ediyorsa o oranda vergilendirme gerçekleştirilir. Aşağıda örneklerle hesaplamanın nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

Vergi dilimleri 2021

2021 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi ücretliler için yani sigortalılar, memurlar için aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 24.000 liraya kadar olan gelirler için %15,

 • 53.000 liralık gelirin 24.000 liralık kısmı için 3600 TL, 24.000 lira üzerindeki rakam için ise %20,

 • 190.000 liralık gelirin 53.000 liralık kısmı için 9400, 53.000 lira üzerindeki gelir için ise %27,

 • 650.000 liralık gelirin 190 bin liralık kısmı için 46.390,00 TL, üzeri için ise %35, 

 • 650.000 TL üzerindeki gelirlerin 650.000 liralık kısmı için 207.000,00 TL, fazlası için ise %40 oranında gelir vergisi kesilir.

Yüzdelik dilim hesaplama örnek

gelir vergisi dilimleri hesaplama

Yüzdelik dilim nedir sorusunun cevabını verdikten sonra gelelim yüzdelik dilim üzerinden vergi dilimi hesaplamasının nasıl yapıldığı hususuna. A şahsının 2020 yılı toplam net geliri tüm giderler çıkarıldıktan sonra 56.000 TL’dir. Bu durumda bu kişi elde ettiği net gelirde%27’lik üçüncü vergi dilimine girmektedir. Yani bu kişi 56.000 liranın 22.000 TL’si için 3300 lira, kalan 34.000 liralık kısmı için ise %27 oranında vergi ödeyecektir. Bu durumda 56.000 liralık net gelir için ödenecek vergi tutarı 12.480 lira olacaktır.

Sigortalılar, devlet memurları kısaca bordrolu çalışanlar için ise ilk tablodaki gelir vergisi tarifesi esas alınır. Sigortalılarda vergiye esas kazanç brüt maaştan toplam %15 oranındaki SGK payı çıkarıldıktan sonra kalan kazançtır. Memurlar için ise taban aylık üzerinden matrah hesaplaması yapılır.

Sigortalılardan örnek vermek gerekirse 2021 yılı için asgari ücretin brüt tutarı 3577,50 liradır. Vergiye tabi kısım ise %15 oranındaki SGK işçi payı ve işsizlik primi düştükten sonra 3040,87 TL’dir. Bu durumda ücretli çalışan bir sigortalının kümülatif vergi matrahı ile birlikte vergi kesintisi 9. aya kadar %15 olacaktır. Çünkü 2021 8/9. ayda vergi matrahı 24316 olan birinci vergi diliminin üstünü aşmakta. Bu durumda 2021/9 döneminden sonra bir üst vergi diliminden vergilendirme yapılacak ve çalışanın maaşındaki vergi kesintisi artmış olacaktır.

Kümülatif nedir ?

Kümülatif ne demek sorusu bu ara sıklıkla iletilmekte. Kümülatif artarak biriken anlamına gelir. Yani elinizde 1 adet var ve her ay 1 daha eklenerek artış göstermesi kümülatif artış olarak tanımlanabilir.

Matrah ne demek  ?

Peki vergi matrahı nedir ? Elde edilmiş olan  kazancın vergi tutarını belirlerken temel olarak esas alınan, elde edilen kazançtan giderler düşüldükten sonra kalan kısımdır. Bir nevi net kazanç olarak tanımlayabiliriz.

Kümülatif vergi matrahı

Peki kümülatif vergi matrahı nedir ? Vergisel boyutta kümülatif artışın önemi büyüktür. Takvim yılı içerisinde elde edilen gelirler kümülatif vergi matrahını oluşturur ve toplam kümülatif gelir esas alınarak isabet eden vergi dilimi üzerinden vergilendirme sağlanır. Asgari ücretli üzerinden asgari ücret vergi dilimi örneklemesi yaparsak aylık gelir vergisi matrahı 2021 yılı için 3040,87 TL olacaktır. Ocak ayından Aralık ayına kadar matrah yani ücret gelir vergisi  hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır;

Gelir Vergisi iki taksitle ödenebilmekte.Şayet gelir yalnızca basit usulde tespit edilen ticari kazançları kapsamıyorsa birinci taksidin son ödeme tarihi mart ayı sonu, ikincisi için son ödeme tarihi ise Temmuz sonu olacaktır. Şayet gelir yalnızca basit usulde belirlenen ticari kazançları kapsıyorsa birinci taksit ödemesi şubat ayı sonuna kadar,  ikinci taksit de haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Gelir vergisi nereye ödenir ?

Ödeme işlemi bağlı olunan Vergi Dairesi veznelerinden, interaktif vergi dairesinden ve vergi dairesi ile anlaşmalı tüm bankalardan ödenebilmekte.

Hakkında Mehmet BAŞARAN

Muhasebe mezunuyum. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir