Genç Girişimci Vergi Muafiyeti 2021

0

Genç girişimci vergi muafiyeti gençlere verilen önemli teşvikler arasında yer almakta. Gelişen ekonomimizde Devletin bir çok teşviki bulunmaktadır.  Bunlardan bir tanesi de ilk defa iş kuran gençlere yönelik getirilen Genç Girişimci Teşviki olup bu teşvikten sadece ilk defa iş kuran gençler yararlanabileceklerdir. 29 yaş altı gençler bu teşvikten aşağıda açıklayacağımız şartları yerine getirmesi halinde yararlanacaklardır. Bu yazımızda limited şirket ortağı genç girişimci bağkur desteğinden yararlanabilir mi, 29 yaş altı bağkur muafiyeti ve  genç girişimci vergi teşviki konusunda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca güncel genç girişimci teşvikleri konusunda da sayfamızda bilgi bulabilirsiniz.

Genç girişimci muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir ?

Teşvikten yararlanma şartları ve yararlanabilecek kişiler şunlardır;

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20.maddesi uyarınca; Ticari, Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler işe başladıkları takvim yılından başlamak üzere 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazancın  75.000,00 TL’ye kadar olan kısmı  şu şartların taşınması halinde yıllık gelir vergisinden istisna olacaktır.
 • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması yani ticari faaliyete başladıktan sonra 10 gün içerisinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne başvurulmuş olması,
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması yada işin kişinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak yapılması durumunda tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle bu kanundaki şartları taşıması,
 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin  yada mesleki faaliyetin  eş veya 3.dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarından devralınmamış olması,
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması,
 • Faaliyete başlama tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmak.

Bahsettiğimiz teşvikten 10 Şubat 2016 tarihi sonrası ilk defa işe başlamış 29 yaş altı gençlerimiz yararlanabileceklerdir. 10 Şubat 2016 tarihi öncesinde işe başlayan mükellefler bu teşvikten herhangi bir şekilde yararlanamayacaklardır.

Genç girişimci yaş sınırı kaçtır ?

Genç girişimci vergi desteğinden yararlanacak kişinin 18 yaşı bitirmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olması gerekiyor. 29 yaş burada üst sınır olarak belirlenmiştir.

Genç girişimci teşvikinden kimler yararlanamaz ?

Yukarıdaki genç girişimci istisnası şartlarını sağlayanlar bu teşvikten yararlanabilir. Ancak;

 • 10.02.2016 tarihi sonrası işe başlamış olmasına rağmen 29 yaşını doldurmuş olanlar,
 • işe başlamasını kanuni süresinde bildirmeyenler (Kanuni süre İşe başlama tarihinden itibaren 10 gündür)
 • Mevcut bir işletmeye veya şirkete sonradan ortak olanlar,

Adi ortaklıklarda ortakların birisinin şartlarının teşvik şartlarına uymaması (Bu durumda diğer ortaklarda teşvik şartlarından yararlanamayacaktır).

29 yaş altı vergi muafiyeti başvurusu nasıl yapılır ?

Genç Girişimci Teşviki’nden  yararlanmak isteyen kişiler kayıtlı oldukları vergi dairesi müdürlüklerine bu teşvikten yararlanmak istediklerine dair bir dilekçeyle şahsi başvuruyla, posta yoluyla ya da interaktif vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapabileceklerdir.

Genç girişimci istisnası dilekçe

Vergi dairesinden genç girişimci yazısı almak için dilekçe istenmemekte. Bağlı olduğunuz vergi dairesine uğrayarak vergi indiriminden yararlandığınıza dair yazıyı alabilirsiniz. Tabi bundan önce işe başlama bildirimini yapmış olmanız gerekmekte. Vergi dairesi işe başlama bildiriminde izlenecek yol ve detaylı bilgileri  gerçek kişilerde işe başlama sayfamızda bulabilirsiniz.

İşi terk etme halinde genç girişimci istisnası nasıl uygulanıyor ?

Vergi teşvikinden yararlanan mükelleflerin herhangi bir nedenle faaliyetlerine son vermeleri durumunda faaliyetlerini terk ettikleri tarihe kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla teşvikten yararlanabilecektir. Faaliyet terk edildikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması durumunda ise ilk defa işe başlanılması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu teşvikten yararlanılamayacaktır.

Fakat teşvikten yararlananlar faaliyetlerini ticari, zirai, yada mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri yada faaliyet konularında değişiklik yapmaları durumunda, kişiler bu teşvikten  süre bitimine kadar yararlanmaya devam edebileceklerdir.

Genç girişimci vergi muafiyeti önemli bilgiler

Yukarıda belirtilenler haricinde aşağıdaki bazı hususların da bilinmesinde fayda var;

 • Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde de Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmeye devam edilecektir.
 • Yetmiş beş bin Türk Lirasına kadar olan istisna sadece ilgili vergilendirme dönemi için geçerlidir. Yararlanılamayan tutar bir sonraki yıla devretmeyecektir.
 • Genç Girişimcilerde Vergi Teşvikinden yararlanan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan 9.000,00 TL’lik kazanç indiriminden yararlanamayacaklardır.
 • Bu teşvikin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94,maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi yoktur.
 • Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için teşvikten tam olarak yararlanılmış sayılacaktır.

Genç girişimci vergi muafiyeti süresi nedir ?

Destek kapsamından yararlanan kişiler 3 vergi dönemi boyunca belirlenen istisna tutarı kadar teşvikten yararlanırlar. Yani doğru ifade 3 yıl değil 3 vergi dönemidir.

Genç girişimci yaş hesaplaması nasıl yapılır ?

Yaştan yararlanmada üst sınır 29 olduğu için kişinin 29 yaşını tamamlamadan önce başvuru yapması gerekmektedir. Burada önem arz eden husus başvuru şartıdır. Bu süreden önce başvuru yapıldığında yararlanma hakkınız olan süre kadar teşvikten yararlanırsınız. Örneğin 01.01.1991 doğumlu birisi 31.12.2020 tarihine kadar teşvikten yararlanma için başvuru yapabilir. Yani bu kişi 01.01.2021 tarihi ve sonrasında başvuru yaparsa 29 yaşı bitirip 30 yaşından gün alacağından teşvikten yararlanma hakkı olmayacaktır.

Genç girişimci istisnası özelge var mı ?

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca hazırlanan özelge ve detaylarına genç girişimci özelge sayfasından ulaşabilirsiniz.

Genç girişimci damga vergisi öder mi ?

Genç girişimciler destek süresi boyunca damga vergisi ödemekten de muaf sayılmaktadırlar.

Genç girişimci bağkur desteği şartları nelerdir ?

Vergi indiriminden yararlanan gençlerin aynı zamanda genç esnafa bağkur desteği kapsamında 12 ay süre ile bağkur primlerinin tamamı da bu kapsamda karşılanmakta. Yapmanız gereken vergi dairesinden bu teşvikten yararlandığınıza dair yazı, vergi levhası fotokopisi ve dilekçe ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapmak. Güncel aylık esnaf bağkur prim tutarlarına  bağkur primi ne kadar sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Adi ortaklık genç girişimci desteğinden yararlanma şartları nelerdir ?

Adi ortaklık yani birden fazla kişinin ortak olarak açtığı işletmelerde adi ortaklardan yalnızca birisi destekten yararlanma hakkına sahiptir. Bu destek hem vergi hem de bağkur istisnası için geçerlidir.

Limited şirket ortağı genç girişimci istisnasından yararlanabilir mi ?

Limited şirketlerin ortaklarından yalnızca birisi vergi ve bağkur girişimci desteğinden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Limited şirket genç girişimci ortakların tümünün bu destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Limited şirket genç girişimci istisnası için izlemeniz gereken yol yukarıda belirtilmiştir.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.