Gerçek Kişilerde İşi Terk Bildirimi Nasıl Yapılır ?

İşi terk bildirimi hakkında merak edilen her şeyi bu yazımızda bulabilirsiniz. Ülkemizde Ticari, zirai, yada mesleki açıdan vergi mükellefi olan şahısların çeşitli sebeplerden dolayı faaliyetlerine son verdikleri görülmektedir. Faaliyette bulunan şahsın  faaliyet alanında uzun süre zarar etmesi, faaliyette bulunan şahsın emekliliği gibi sebepler işi terk sebepleri olarak gösterilebilir.

Gerçek kişilerde işi terk bildirimi başlıklı yazımızda faaliyetine son veren mükelleflerin iş terk bildirimini nasıl yapacakları, İşi terk dilekçesinin nasıl doldurulacağı, işi terk eden mükellefin sonrasında hangi beyannameleri vermek zorunda oldukları, işi terk bildirim süresi, işi terkte fatura iptali ve iş bırakma durumunda e-tebligat iptali gibi konulara değineceğiz.

İşi bırakma bildirimi nasıl yapılır ?

Ticari, zirai yada mesleki faaliyetine son veren vergi mükellefi iş bırakma dilekçesini doldurarak kayıtlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurabilir. Vergi dairesi müdürlüğüne üç şekilde başvuru yapılabilir;

  • Bunlardan birinci eksiksiz bir şekilde doldurduğu iş bırakma dilekçesini bizzat başvurarak ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verebilir. Bu durumda vergi dairesi müdürlüğüne verdiği iş bırakma evrakı vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra teslim alınır.
  • Kişi hakkında faaliyeti bırakıp bırakmadığına dair vergi dairesi müdürlüğünce yapılacak olan iş bırakma yoklamasından sonra yoklama memurunca iş bıraktığı tespit edilmesi durumunda mükellefin iş terki yapılır.
  • Faaliyetinizi bıraktıktan sonra faaliyette bulunduğunuz şehirden ayrılmış olabilirsiniz. Yada yurt dışında bulunabilirsiniz. Bu durumda iş bırakma bildirim süresini geçirmemek için iş bırakma dilekçesini doldurarak posta yoluyla kayıtlı olduğunuz vergi dairesine ulaştırabilirsiniz.
  • Posta yoluyla vergi dairesi terk dilekçesi gönderim 3. maddede açıklayacağımız uygulamanın ortaya çıkmasından dolayı artık pek rağbet görmeyen bir uygulamadır.
  • Posta ile gönderilen iş bırakma dilekçesi vergi dairesince incelenir. dilekçede bir eksiklik görülmesi halinde mükellefe yazı ile eksiklik durumu bildirilir. evrak eksik değilse kabul edilir ve yoklamaya sevk edilir.

Yukarıda açıkladığımız yoklama işlemi bu durumda da aynen uygulanır.

İş bırakma halinde vergi dairesine üçüncü başvuru şekli ise günümüzde yavaş yavaş diğerlerinin yerini tutmaya başlayan ve mükellefi zaman ve diğer açılardan yormayan interaktif vergi dairesi yoluyla işi bırakma bildiriminde bulunmaktır. İnteraktif vergi dairesi konusuna diğer yazılarımızda değinmiştik. konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz interaktif vergi dairesi girişi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İnteraktif vergi dairesi üzerinden göndereceğiniz iş bırakma bildiriminde iş bırakma dilekçesi olarak geçen dilekçeyi doldurmayabilirsiniz. İnteraktif vergi dairesi üzerinden dolduracağınız maliye terk dilekçesini dijital ortamdan göndermeniz yeterli olacaktır. İş terk yoklaması bu durumda da aynı şekilde uygulanacaktır.

İşi bırakma formu

  • İşi bırakma bildirimi dilekçesine İşi Bırakma Bildirimi formu excel  linkinden ulaşabilirsiniz. İşe başlama / bırakma formu arka yüz
  • Bundan sonra tek yapmanız gereken bu işi bırakma dilekçesini kayıtlı olduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne yukarıdaki açıkladığımız bildirim şekillerinden biriyle ulaştırmanızdır.
  • İşi bırakma bildirim formunu verdikten sonra diğer sürece geçilecektir.
  • İşyeri terk dilekçesini verdikten  sonra yoklama yapılmasını bekleyeceksiniz. ,
  • Vergi dairesince gerekli iş bırakma yoklaması yapılmasından sonra mükellefiyetinize son verilecek vergi kaydınız silinecektir.

İşi Terk Bildirim Süresi nedir ?

Vergisel açıdan her işlemin bir yapılma süresi olduğu gibi iş terki yada iş bırakmayı bildiriminde bir süresi vardır.işi bırakma bildirimi süresi iş bırakma Bildirimi Faaliyet bitim tarihini izleyen 1 ay içerisinde kayıtlı olunan vergi dairesine bildirilmelidir.

İşi bırakma bildirimi süresi cezası ne kadar ?

Kanunen işyeri terk bildirim süresi içerisinde yapılması zorunludur. İşi bırakma bildirim süresi içerisinde bildirim yapılmadığında mükellefe cezai işlem uygulanmaktadır. Uygulanacak ceza 2. derece usulsüzlük cezası kapsamında uygulanmaktadır.

İş Bırakmada Fatura İptali nasıl yapılır ?

Faaliyetine son veren mükellef bir ay içerisinde kullandığı en son cilt fatura vb belgelerin iptalini sağlamak zorundadır. Mükellef ayrıca faaliyeti bırakma tarihinden sonra fatura düzenlememelidir. İş Bırakma tarihinden sonra fatura düzenlenmesi durumunda herhangi bir faaliyetiniz kalmadığından sahte fatura düzenleme suçunu işlediğiniz kabul edilir. Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin fatura iptalleri esnaf ve sanatkarlar odası veya bağlı bulundukları yetkili odalar tarafından yapılır.

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin fatura iptalleri ise bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından yapılır. Vergi dairesi çalışanları ve mükellef tarafından imzalanarak tutanak altına alınır. İki nüsha olarak tutulan tutanağın bir nüshası mükellefe verilir bir nüshası da tarh dosyasında saklanmak üzere vergi dairesinde kalır.

İş Terk Sonrası Beyanname verilmesi gerekir mi ?

Faaliyetine son veren ve iş terk yapan mükellefler iş terk tarihi sonrasında bir takım beyannameler vermek zorundadır. Basit Usulde vergilendirilen bir mükellef en son faaliyet gösterdiği takvim yılına ait basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesini takip eden yılın şubat ayının 1 ila 25 i arasında vermek zorundadır. 29 mayıs 2019 tarihi itibariyle iş bırakan basit usul mükellefler 2020 şubat ayının biri ila 25 inde beyanname vermek zorundadır.

Gerçek usulde çalışan mükellef ise yıllık gelir vergisi beyannamesini izleyen yılın mart ayının sonuna kadar vermek zorundadır. 29 mayıs 2019 tarihi itibariyle iş bırakan gerçek usulde çalışan mükellef 1-31 mart 2020 tarihlerinde yıllık gelir vergisi beyannamesini vermek zorundadır. Gerçek usulde çalışan bir mükellef aylık kdv beyannamesini iş bırakma tarihini izleyen ayın 26’sına kadar vermek zorundadır.

Gerçek usulde çalışan bir mükellef geçici vergi beyannamesini 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar vermek zorundadır. Gerçek usulde çalışan bir mükellef stopaj (muhtasar) beyannamesini ise 3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar vermek zorundadır.

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1