Geriye Dönük Sigorta Girişi Yapılabilir mi ?

0

Geriye dönük sigorta girişi yapılabilir mi ? İşverenler ya da çalışanlar tarafından zaman zaman geçmişe dönük sigorta girişi konusunda bize sorular gelmekte. İşverenler özellikle Sosyal Güvenlik Denetmenleri ya da müfettişleri tarafından kayıt dışı istihdam tespiti olduğunda geçmişe yönelik sigorta yapılır mı sorusunu bize sıklıkla iletmekte. Çalışanlar ise genellikle geriye dönük hizmet ihtiyacı olduğunda geçmişe dönük sigorta yatar mı sorusunu bize iletmekte. Bu yazımızda geriye dönük işe giriş yapılır mı, geriye dönük sigorta girişi cezası ne kadar gibi sigorta geriye dönük yapılır mı konusu hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Geriye dönük sigorta yapılır mı ?

sigorta girişinin geç yapılması yani süresinden sonra yapılması cezai işleme tabidir. Normal şartlar SGK işe giriş bildirgesinin;

 • Bazı istisnalar durumunda en geç sigortalı çalışmaya başlamadan bir gün önce elektronik ortamda verilmesi zorunludur.
 • Bu süre tarım, inşaat ve balıkçılık işyerlerinde aynı gün olmaktadır. Bu işyerlerinde sigortalı çalışmaya başlanan tarih gün sonuna kadar da işe giriş yapılabilmektedir.
 • İlk defa tescil edilen işyerlerinde ise işe girişin yapılması için kanuni süre tescil tarihinden itibaren 1 aydır.

Yukarıda belirtilen istisnalar haricinde geçmişe dönük Sgk girişi yapıldığında cezai işleme tabi olur. Geçmişe yönelik sigorta girişi yapılması halinde uygulanacak olan ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir. Peki süresi dışında sigorta girişi geriye dönük yapılır mı ?

 • Süresi dışında işe giriş bildirgesi elektronik ortamda cezalı olarak verilebilir.
 • Ancak işe giriş bildirgesinin geriye dönük verilmesi hizmet için yeterli olmayacaktır.
 • İşe giriş bildirgesi geriye dönük verilir, buna ait hizmetler geriye dönük olarak SGK beyanname sisteminden girilir.
 • Verilen hizmetler veriliş tarihinden önceki 3 aylık döneme aitse, kişinin fiili çalışmasına dair  tespit varsa ve tereddüt yoksa SGK tarafından cezalı olarak işleme alınır. Eğer tereddüt varsa işe giriş bildirgesi, beyanname ve diğer başvuruların geriye dönük işleme alınıp alınmayacağı hakkında SGK tarafından denetim gerçekleştirilir. Yapılacak denetim sonucunda kişinin fiilen çalışması olduğu kanaatine varılırsa geriye dönük olarak girilen bildirge ve beyannameler cezalı olarak işleme alınır. Fiili çalışmaya ait bir tespit yoksa işleme alınmaz. İşe giriş iptal edilir ve beyannameler de reddedilir.
 • Eğer geriye dönük olarak verilen beyannameler 3 aydan daha eski dönemlere aitse SGK fiili çalışma olup olmadığına bakılmaksızın direk denetim yapar. Denetim sonucunda eğer çalışma fiili ise talep işleme alınır ve geriye dönük verilen beyannameler ve işe girişler dikkate alınarak işlenir. Aksi durumda reddedilir ve işlem iptal edilir.

1 ay geriye dönük sigorta yapılır mı ?

Geçmişe dönük sigorta yapılır mı konusunda en çok sorulan soruların başında gelir. Peki 1 aylık geçmişe dönük sigorta girişi yapılır mı ? Evet yapılabilir. 1 aylık geçmişe dönük sigorta ödemesi için;

 • İşveren tarafından elektronik ortamda işe giriş bildirgesi cezalı olarak verilir.
 • Bildiğiniz gibi her bir SGK dönemi için beyanname bildirim süresi takip eden ayın 26’sıdır.
 • Bu durumda bir önceki ayın beyannamesi işe girişten sonra takip eden ayın 26’sına kadar bildirilirse ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyanname cezası uygulanmaz.
 • Örneğin 15 Ekim tarihinde Eylül 20 için sigortalı giriş yapacaksınız. Bu durumda işe girişin geriye dönük verilmesinden ceza uygulanır. Ancak Eylül beyannamesini 26 Ekim’e kadar vermeniz halinde ayrıca beyanname cezası uygulanmaz.

Sgk girişi kaç gün geriye dönük yapılır ?

İşe giriş bildirgesi ekranında elektronik ortamda işe girişin geriye dönük verilmesi için bir süre sınırı yoktur. İşten ayrılış için bu süre 1 yıl ile sınırlandırılmışken işe girişte böyle bir sınır yoktur. İstediğiniz kadar geriye giderek istediğiniz bir tarihe işe giriş yapabilirsiniz. Ancak yukarıda işveren geriye dönük sigorta yapabilir mi alt başlığında da ayrıntılı anlattığımız gibi sadece işe giriş yeterli değildir. Fiili çalışma yoksa SGK beyannameleri işleme almayabilir.

Geriye dönük işe giriş bildirgesi nasıl verilir ?

Geriye dönük işçi girişi yani işe giriş bildirgesini SGK işe giriş/İşten çıkış uygulaması üzerinden verebilirsiniz. Geçmişe yönelik sgk prim ödemesi için işe giriş bildirgesi giriş uygulamasına buradan girebilirsiniz ⇒ SGK işe giriş uygulaması. Buradan işe giriş bildirgesi verildikten sonra ayrıca geriye dönük bildirge girişi yapılacaksa bunların da beyanname ekranında yer alan “SÜRESİ DIŞINDA VERİLEN BİLDİRGE” kısmından girilmesi gerekmektedir.

Geriye dönük Sgk girişi cezası ne kadar ?

Sgk girişi geriye dönük yapılır mı ve sgk geriye dönük işe giriş kaç gün içinde yapılır hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık.

 • Geriye dönük işe giriş bildirgesinin kendiniz verdiyseniz her bir sigortalı için brüt asgari ücret tutarında ceza uygulanır. Tespit Kurum denetmenleri/Müfettişleri tarafından ya da mahkemeler ile diğer Kamu Kurum ve ya kuruluşları tarafından yapıldıysa her bir sigortalı için fiil tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanır.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde verilen her bir asıl bildirge için sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/5’i, eklerde ise 1/8’i oranında ceza uygulanır. Tespit Kurum denetmenleri/Müfettişleri tarafından ya da mahkemeler ile diğer Kamu Kurum ve ya kuruluşları tarafından yapıldıysa her bir beyanname için fiil tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanır.
 • Brüt asgari ücret üzerinden güncel ceza tutarlarına işe giriş bildirgesi geç verme cezası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Geriye dönük Sgk prim ödemesi ne kadar çıkar ?

Geçmişe dönük sgk prim ödemesi sadece işe giriş cezası ya da beyanname cezası ile bitmiyor. Geçmişe yönelik sigorta primi ödeme işleminde ayrıca bildirilen brüt kazanç üzerinden sigorta primi ve işsizlik primi de tahakkuk etmekte.

 • Ödenecek sigorta primi ve işsizlik primi toplam tutarı bildirilen brüt kazancın %37,5’i olacaktır.
 • Ayrıca bu tutar üzerinden gecikme zammı ve faizi de uygulanacaktır.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.