Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

Değerleri ziyaretçimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu işveren mevzuatı, işveren işlemleri v.s. konusunda bilgilendirme amacıyla kurulmuş olan sayfamızın hiç bir Kamu Kurum ve ya Kuruluşu ile bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Sayfamızda paylaşılan yazılar, verilen bilgiler, cevaplanan sorular tamamen bilgilendirme amaçlıdır ve resmi hiç bir bağlayıcılığı yoktur. Kısaca tavsiye niteliğindedir.

İçerikler editörler tarafından hazırlanmaktadır.  içeriklerdeki prim tutarları, ihalelere katılmak için belirtilen SGK ve Vergi borcu limitleri, idari para cezası tutarlarını lütfen Kurumlardan teyit ettiriniz.  Prim ya da ihale borç limitleri ile ilgili tutarsızlıklarda karşılaşılacak olumsuzluklardan sskisveren.com sitesi olarak sorumluluk kabul etmiyoruz.

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, sskisveren.com, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere bilgi@sskisveren.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Reklamlar

Sitemizde Google Adsense şirketine ait reklamlar yayımlanmaktadır. Reklamlar internet tarama geçmişinize yani çerezlere göre otomatik olarak çıkar. Biz bu sskisveren.com olarak bu bilgilere ulaşamayız. Bu yüzden google adsense politikalarını okumanızı öneririz.

Google Analytics

Sayfamızı ziyaret eden kişilerin ortalama oturum zamanları, sayfa görüntüleme sayıları, hangi yazıları okuduğu v.s. gibi istatistiki bilgilerin toplanması amacı ile kullanılmaktadır. Bu sistem adınız, soyadınız, T.C. numaranız gibi kişisel bilgileri toplamaz. Ayrıntılı bilgiyi https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinden bulabilirsiniz.

Sayfamızdan Verilen Dış Bağlantılar

Sayfamızdan verilen dış bağlantılarda verilen bağlantıdaki içerikten herhangi bir sorumluluğumuzun olmadığını belirtmek isteriz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle bilgi@sskisveren.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Ayrıca bizimle iletişim sayfası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Son güncellenme: 27/08/2022