Hangi Hastalıklara Engelli Raporu Verilir 2021

0

Hangi hastalıklara engelli raporu verilir ? Engelli raporu diğer adı ile heyet raporu için başvuracakların en çok sordukları soruların başında gelir. Engelli oranı hesaplaması “ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” esas alınarak yapılır. Aynı yönetmelikte hastalıkların derecesine göre heyet raporu puan cetveli belirlenir. Hastalığın derecesine göre sakatlık oranı cetveli esas alınarak kişilerin engel oranı belirlenir.

Birden fazla hastalığı olanlar için engelli oranları belirlenirken Balthazard formülü kullanılır. Bu yazımızda güncel yönetmelikle engelli raporu oranlarının nasıl belirlendiği, özürlülük oranları ve konu hakkında sorulan soruların cevabını bulabilirsiniz.

Engelli raporu nasıl alınır ?

Engelli rapor oranlarına geçmeden önce kısaca engelli raporunu nasıl alabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Engelli raporları;

 • Tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastanelerinden ya da eğitim ve araştırma hastanelerinden alınabilir.
 • Sağlık Bakanlığı’nca yetki verilmeyen devlet hastaneleri ya da özel hastaneler ve ya diğer sağlık hizmet sunucularından rapor alamazsınız.
 • Rapor almak için öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastane rapor merkezini arayarak randevu oluşturmanız gerekmektedir. Randevu esnasında çağrı merkezi görevlisi size rapor için yanınızda getirmeniz gerekenler, heyet raporu ücretini bildirir. Gereken evraklar genellikle en az 2 adet fotoğraf ve kimliktir. Harici belge istenmez.
 • Randevu tarihinde hastane rapor merkezine giderek giriş yaparsınız. Hastalığınız ile alakalı doktor/doktorlara muayene olursunuz. Gereken tahlil/tetkiklerin hepsi yapılır.
 • Tahlil/tetkik ve muayene işlemleri tamamlandıktan sonra dosya hazırlanır ve heyete sunulur.
 • Heyet yeni engelli rapor yönetmeliğine göre hastalıklar ve derecelerine göre ve yine yönetmelik ekinde yer alan engelli puan cetveline göre değerlendirme yapar. Birden fazla hastalık varsa Balthazard formülüne göre hesaplama yapar.
 • Son olarak yönetmelik engellilik oranı cetveline göre engel oranı belirlenir. Rapor hazırlanır.
 • Genellikle aynı gün rapor verilebilmekte ya da hastane tarafından randevu verilebilmekte.

Kimler engelli raporu alabilir ?

Güncel engelli rapor hesaplama yönetmeliğinde yer alan hastalıkları olan herkes engelli raporu için başvurabilir. Tabi başvuru hakkı engelli sayılacağı anlamına gelmez. Heyet tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde engel oranı en az %40 ya da üzerinde belirlenen kişiler Kanunen engelli sayılır ve engellilere tanınan tüm haklardan yararlanabilir. Kanunen engellilere tanınan tüm haklar için 2021 engelli hakları nelerdir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Engelli raporu nereden alınır ?

Heyet diğer adı ile engelli raporları;

 • Tam teşekküllü devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ya da üniversite hastanelerinden alınır.
 • Yetki verilmeyen devlet hastaneleri, özel hastaneler ya da sağlık ocağı/aile hekimliklerinden engel raporu alınamaz.

Engelli raporu hangi hastalıklara verilir 2021 ?

Çalışma gücünde ya da hayatını idame ettirecek derecede kayba neden olan tüm hastalıklar için engel raporu verilmekte. Yönetmelik ekinde verilen engel oran cetvelinde yer alan tüm hastalıklar engel oranı hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Engellilik oranları cetvelinde yer alan bazı temel hastalıklar aşağıda verilmiştir. Ayrıca hastalıklar, alt hastalıklar ve engelli oran cetveli aşağıda paylaşılan engelli raporu yönetmeliğinde yer almaktadır. Engel oranı cetvelini indirerek hastalığınızın kaybına göre ortalama engel oranınıza göz atabilirsiniz.

Engelli yönetmeliği 2021 pdf

Özür oranları cetveli 2021

Özür oranları cetveli ve engelli raporu verilen tüm hastalıkları listesi PDF olarak yukarıda verilmiştir. Verilecek engel oranına göre engellilik derecesi kanunen belirlenmiştir. Sağlık raporu işgücü kaybı oran cetveline göre;

 • %80’den fazla engeli olanlar birinci derece engelli,
 • %60’tan fazla engeli olanlar ikinci derece engelli,
 • %40’tan fazla engelli olanlar ise üçüncü derece engelli sayılırlar.

Heyet raporu hesaplamasına göre en az %40 ve ya üzerinde engelli olan sigortalı, bağkurlular erken emeklilik hakkından yararlanabilmekte. Bu kişiler yaşa takılmadan emeklilik hakkı elde etmekte. Engelli emeklilik tablosu sayfamızı ziyaret ederek ilk defa prim ödemeye başladığınız tarih ve engel oranınıza göre emeklilik için gereken şartlara göz atabilirsiniz.

Engelli raporu hesaplama 2021

Peki engelli raporu nasıl hesaplanır ? Tek hastalık ya da engel durumuna göre yapılacak değerlendirmede engelli yönetmelik ekinde yer alan hastalığın kayıp derecesine göre belirlenen hastalıkların engel oranlarına göre engel oranı hesaplanır. Eğer birden fazla hastalık varsa bu durumda engel oranları Balthazard formülü esas alınarak hesaplanır. Engelli raporu hastalık oranları tablosu esas alınarak Balthazard formülüne göre hesaplamanın nasıl yapılacağı alt başlıkta anlatılmıştır.

Balthazard hesaplaması nasıl yapılır ?

Özürlü raporu oranları nasıl hesaplanır konusunda en önemli ve bilinmesi gereken formül Balthazard formülüdür. Eğer birden fazla hastalık varsa engelli oranı cetveli dikkate alınarak bu formüle göre engel oranı belirlenir. Buna göre;

 • Öncelikle engel raporu hesaplama cetveli esas alınarak tüm hastalıkların kayıp/engel derecesi tek tek belirlenir.
 • Belirlenen oranlar sağlık kurulu puan cetveline göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.
 • Özür cetveline göre belirlenen en yüksek oran %100’den çıkarılır.
 • Engelli raporu oranları cetveline göre belirlenen ikinci sıradaki oran ile çarpılır.
 • Çarpım sonucu 100’e bölünür ve çıkan sonuç ilk orana eklenir.
 • Her bir oran için bu işlem tekrarlanır.
 • Kişi 60 yaşın üzerinde ise %10 ilave eklenir.

Kanser hastası engelli raporu oranı 2021

Kanser teşhisi konulan ve tedavisi devam eden kişilere bazı istisnai durumlar haricinde engel raporu verilmektedir. Hastalığın derecesine ve onkoloji özür oranları tablosuna göre verilecek engel oranı kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Genellikle verilen oranlar %40-80 arasında olmakta ve raporlar süreli olarak verilmektedir. Tedavisi sona eren ve kanser hastalığını geçirmiş olanlara da istisnai durumlar harici engel raporu verilmemektedir.

Sigortalı çalışan, bağkurlu ya da emekli sandığı kapsamında olan kişilerden kanser teşhisi konulanlar 1800 gün sigorta ve en az 10 yıllık sigorta süresi şartını sağlamaları durumunda kontrol muayenesine tabii olarak süreli malulen emekli maaşı alabilmektedirler. Eğer böyle bir durum varsa malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır sayfamızı ziyaret ederek nasıl başvurabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Psikiyatri özür oranı cetveli 2021

Psikiyatri/nörolojik özür oranları hastalığın durumuna göre farklılık gösterir. psikiyatri engel oranı hastalığın türü ve derecesine göre farklılık gösterse de ;

 • Tedavi ile tam düzelebilecek olanlara %0,
 • Tedavi ile çalışabilecek düzeyde olanlara %40-45 aralığında,
 • Tedavi edilse bile çalışamayacak düzeyde olanlara %80 civarında engel raporu verilir.

Engelli raporu göz oranları 2021

Görme engeli olanlara verilecek olan engel oranı engel derecesine göre çok farklılık göstermektedir.

 • Genellikle tek gözü görmeyen yüzde kaç rapor alır  sorusu sorulmaktadır. Tek gözü görmeyen için tek göz engelli raporu oranları %40 üzerinde olmaktadır.
 • Her iki gözü görmeyen ya da çok az görenler için genellikle %80 üzeri ve ağır engelli raporu verilmektedir.
 • Oranlar yönetmelik ekinde yer alan ve yukarıda paylaştığımız göz özür oranı cetveline göre hesaplanmaktadır.
 • Yönetmelik ekinde yer alan göz özür oranı hesaplama programı cetveline göre siz de ortalama engel oranınızı hesap edebilirsiniz.

Kolesterol engel oranı 2021

Kolesterol rapor oranı verilir mi sorusu okurlarımız tarafından sıklıkla sorulmakta. Kolestrol ilaçla ve doğru beslenme ile tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tedavi ile tam düzelebilen hastalıklar için engel raporu oranı %0’dır. Yani sadece kolestrol için rapor başvurusu yaparsanız alacağınız kolesterol engelli oranı Sıfır olacaktır.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.