İflas ve Konkordato Nedir, Kimler İsteyebilir ?

Ticari hayatta istenmeyen durumlar zaman zaman oluşabilmektedir. Tacirler yani ticaret yapan şahıs yada şirketlerin zaman zaman işleri yolunda gitmeyebilmektedir. Bu durumlarda ferdi icra, konkordato ve iflas gibi durumlar oluşabilmektedir.

Bu yazımız da iflas nedir, İflası kimler isteyebilir, Konkordato nedir, Konkordato ile iflasın arasındaki farklar, iflas ile kişisel icra arasındaki farklar ve bir şirketin iflasına nasıl karar verilir gibi konular üzerinde duracağım.

İflas nedir?

Kanunlarımızda  iflas, “tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun artık borcunu ödeyememesi halidir” şeklinde tanımlanmıştır. İflas bir şirketin yada geniş anlamıyla tacirin mal varlıkları alacakları ve haklarının borçlarını ödemeye yetmemesi durumudur. Peki Tacir Kimdir? Tacir ; Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.

İflası kimler isteyebilir ?

İflas müessesinden tacirin kendisinin direkt yararlanabileceği gibi tacirden alacakları olan kişilerde isteyebilir.

Tacirden alacağı olan şahıslar icra yoluyla takip ettiği alacağını tahsil edememesi durumunda icra takibinden sonra tacirin faaliyet merkezinin bulunduğu Ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasını isteyebileceği gibi icra takibi yaptırmadan da borçlunun iflasını ticaret mahkemesinden isteyebilir.

Borçlu 7 gün içerisinde mahkemeye itiraz etmez ise ticaret mahkemesi tarafından iflas davası süreci başlatılır.

Konkordato nedir ?

Konkordato; Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulan borçluların korunması için geliştirilen bir müessesedir. Konkordato ayrıca borçlunun alacaklarını bir araya toplayarak onlardan alacaklarının bir kısmını ödemesi sonucu alacaklarından vazgeçmesi anlaşma yapma isteğidir.

Konkordatoda borçlu tacir alacaklıların bir kısmıyla (en az üçte ikisiyle) bir anlaşma yapmak istemektedir. Bu durumda alacaklı kişiler ya da şirketler bu durumu kabul etmeleri durumunda alacaklarının bir kısmından feragat edecektir.

Borçlu konkordato anlaşmasını yaptıktan sonra Ticaret mahkemesine bu durumu tasdik ettirir. Konkordato anlaşması gereğince borçlu bu alacaklarının bir kısmını ödeyerek borçlarının tamamından kurtulmaktadır.

İflas ile Konkordato arasındaki farklar nelerdir ?

iflas ile konkordato arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz.

  • iflasta bütün alacakların alacaklılar tarafından tahsil edilmesi gibi bir durum söz konusudur. Çünkü bütün alacaklar ve alacaklılar muhataptır.
  • Konkordato da ise borçlu şahıs borçlarının bir kısmını alacaklılarını razı ederek ödemesi durumunda diğer borçlarından da kurtulabilmektedir.
  • İflasta tüm alacaklılar alacak sahibi olarak hak talep edebilmektedir. Konkordato da ise sadece anlaşma yapan alacaklılar muhataptır.
  • Konkordato da tacirin ticari imajı zedelense de ekonomik durumunu düzelterek yoluna devam edebilmektedir.
  • İflas ise tacir için yolun sonu demektir. Ticari faaliyetinin bitişi anlamına gelir.

İflas ile kişisel icra arasındaki fark nedir ?

İflas Ticaret mahkemesi kararıyla uygulanan ve borçlunun tüm mal varlıkları alacak ve haklarına el konulmasıdır. Yani iflasta borçlunun elindeki tüm varlıkları elinden gider. Kişisel İcra takibinde ise borçlu şahsın borcuna yetecek bir ya da bir kaç malına el konulmasıdır. İflas Ticaret mahkemesi aracılığıyla oluşturulan iflas masasında takip edilirken kişisel icra takibi icra daireleri yoluyla yapılır.

Bir şirketin iflasına nasıl karar verilir?

Borçlarının üstesinden gelemeyen ve artık ekonomik olarak düzlüğe çıkamayacağına karar veren şirket faaliyet merkezinin bulunduğu Ticaret mahkemesine başvurarak iflasını isteyebilir. Ticaret mahkemesi duruşmasız olarak karar verir. Mahkeme borçlunun iflasını vermeye borçlu kendisi istediği için mecburdur.

Ticaret mahkemesinin iflas kararından sonra durum iflas müdürlüğüne bildirilir. iflas müdürlüğü iflas masasını açacaktır. İflas masasına borçlunun tüm mal varlığı kaydedilecektir.

Bu aşamadan sonra seçilecek olan iflas idaresi bu masadaki tüm malların bütün idaresini üstlenecek ve bu malları tasfiye ederek bütün alacaklıların alacaklarının eşit oranda tahsil edilmesini sağlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eşit miktar değil eşit orandadır. Yani %50 gibi bir oran.

İflas erteleme nedir ?

İflas Erteleme de  borca batık olan bir şirketin bir ya da alacaklarını korurken bir yandan da o şirketi ekonomiye kazandıran bir yoldur. Bu durumda borca batık olan şirket eğer bir iyileşme ihtimali varsa faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine iflas erteleme için başvuracaktır.

Şirketin iflas erteleme talebi mahkemece değerlendirilecektir. Mahkemece oluşturulacak ön bilirkişi raporuyla iflas erteleme davası görülmesine kanaat oluşursa mahkeme davayı görüşmeye başlar. Tüm alacaklıların katılımıyla iflas erteleme davası sürecektir.

Bu süreçte şirkete bir kayyum heyeti atanır. Kayyum heyeti mahkemeye  üç ayda bir rapor vererek mahkemeyi bilgilendirir.  Mahkeme kayyum raporları neticesinde iflasın ertelenmesine dair bir kanaat oluşursa ve erteleme sonucu şirketin yeniden ekonomiye kazandırılacağı ve borçlarını ödeyeceğine dair bir kanaat oluşursa birer yıllık müddetlerle dört yıla kadar iflası erteleyebilir.

İflasın kaldırılması nedir ?

İflas kararı verilmiş ve iflas tasfiyesi devam eden borçlunun bütün alacaklılarıyla anlaşması veya bütün alacaklılarına borçlarını ödemesi ya da teklif ettiği konkordatonun Ticaret mahkemesince kabul edilmesi durumunda iflas kararı veren Ticaret mahkemesine başvurarak iflas kararını kaldırabilir.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1