SGK İş Kazası Bildirimi Nasıl, Nereden Yapılır ?

İş kazası bildiriminin Kanunen belirtilen süre içerisinde ve elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması zorunludur. Özel sektörde ya da Kamuda çalışma durumu farketmeksizin işyerinde meydana gelen kazalar iş kazası niteliğinde iste elektronik ortamda bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu yazımızda iş kazası bildirim süresi, bildirimin nasıl ve nereden yapılacağı, geç bildirim halinde uygulanan yaptırımlar ve konu hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

İş kazası nedir ?

Kısaca çalışma saatleri içerisinde ya da servisle işe geliş ve gidiş sırasında meydana gelen vaka iş kazası olarak tanımlanabilir.

İş kazası bildirim süresi nedir ?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerinde meydana gelen ve iş kazası niteliği taşıyan vakanın;

  • İş kazasının oluş tarihinden sonra başlamak kaydı ile en geç 3 iş günü içerisinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
  • Oluş tarihinden itibaren derhal kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim süresi iş kazası oluş tarihinden sonraki gün başlar ve son bildirim süresi hesabında sadece iş günleri dikkate alınır. Hafta sonu tatiline, bayram ya da resmi tatillere denk gelmesi durumunda süre ertelenir. Örneğin Perşembe günü meydana gelen bir vakanın bildirim süresi Cuma günü başlar. Cumartesi ve Pazar işgünü sayılmadığından Salı günü elektronik ortamda bildirim için son gün olacaktır. Salı günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yapılacak bildirim süresi içerisinde yapılmış olarak kabul edilecektir. Kolluk kuvvetlerine yani ilgisine göre Polis ve Jandarmaya ise bildirimin derhal yapılması gerekmektedir.

İş kazası bildirimi nasıl yapılır ?

İş kazası bildirimi hem özel sektör hem de Kamu işyerleri için elektronik ortamda yapılmaktadır.

  • Özel sektör işverenlerin SGK iş kazası bildirim girişi bağlantısını kullanarak E-Bildirge Kullanıcı bilgileri ile giriş sağlayarak bildirim yapabilirler.
  • Kamu Kurumlarının iş kazası bildirimi yapabilmesi için öncelikle bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezi’nden iş kazası bildirim yetkisi almaları gerekmektedir. Yetki alındı ise ya da zaten varsa memur iş kazası bildirim ekranı bağlantısından iş kazası bildirimini yapabilirsiniz.

İş kazası sonrası yapılması gerekenler nelerdir ?

İşyerinde iş kazası meydana gelmesi halinde sırasıyla yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir;

  • Kazanın olduğu yerde hemen güvenlik önlemleri alınmalı ve diğer çalışanların etkilenme durumu önlenmeli,
  • Derhal kolluk kuvvetlerine bilgi verilmelidir,
  • Kazaya uğrayan kişi hemen en yakın hastaneye sevk edilmeli,
  • Aşağıda örneği verilen kaza tutanağı tutulmalı,
  • 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirim sağlanmalı.

İş kazası tutanağı nedir, nasıl düzenlenir ?

İşyerinde meydana gelen bir kazanın işyeri yetkilileri tarafından tutanakla zapta alınması gerekmektedir. Daha sonra yapılacak bildirim için bu bilgilere ihtiyaç olacaktır. İş kazası tutanağı örneğini ve boş tutanağı PDF formatında buradan indirebilirsiniz ⇒iş kazası tutanağı pdf.

İş kazası tutanağını kim düzenler ?

Tutanağın kazanın olduğu birimdeki sorumlu tarafından tutulması gerekmektedir. Bu Müdür olabilir, işverenin kendisi olabilir. Yani o birimden sorumlu kimse o kişi tarafından tutanağın tutulması gerekmektedir.

İş kazası tutanağı tutulmazsa ne olur ?

Tutanağın tutulmaması ya da tutulmasının engellenmesi Kanunen suçtur. Daha sonra mahkemelik olunması durumunda mahkemenin işyerinden istediği ilk belge iş kazası tutanağı olmaktadır. Dolayısıyla tutanağın düzenlenmesi ve eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir.

İş kazası sorgulaması nasıl yapılır ?

Daha önce girilen bir iş kazası görüntüleme ya da bilgileri güncelleme işlemlerini yukarıda belirtilen sayfaların içerisinde yer alan İş Kazası Bildirim Görüntüleme/Güncelleme menüsünden yapabilirsiniz.

T.C. ile iş kazası sorgulaması nasıl yapılır ?

İş kazası sorgulama işlemleri işveren SGK e bildirge şifresi ile görüntüleyebilmekte ve sorgulayabilmekte. Sigortalıların iş kazası görüntüleme yetkisi bulunmamakta. Ancak iş kazası sonucu iş göremezlik raporu aldıysanız rapor parasının ödenip ödenmediğine ilişkin sorgulamayı T.C. numaranız ve e-devlet şifrenizle E-devlet iş kazası rapor sorgulama bölümünden yapabilirsiniz.

Geriye dönük iş kazası bildirimi yapılabilir mi ?

İş kazası bildirimi geriye dönük de yapılabilir. Ancak Kanunen belirtilen süre geçirildikten sonra bildirimin yapılması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır. Uygulanacak idari para cezası tutarının tabanı yaklaşık brüt asgari ücretin 1,5 katıdır. İşyerinin tehlike sınıfı ve toplam çalışan sayısı esas alınarak tutar daha da yüksek olabilmektedir. Geriye dönük iş kazası bildirim durumunda uygulanacak güncel ceza tutarlarına iş kazası bildirim cezası ne kadar sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1