İşbaşı Eğitim Programı 2022

İşbaşı eğitim programı İşkur tarafından düzenlenen bir programdır. Program ile İşkur’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim elde etmeleri, teorik olarak eğitim aldıkları mesleklerde uygulama görmelerini sağlayan ve işçinin çalışma ortamına uyumunu kolaylaştırmak amacı ile düzenlenen programlardır.

İşkur işbaşı eğitim programı katılım şartları 2022

İşkur işbaşı eğitim programı yönetmeliği gereği işçi açısından programa katılım şartları şu şekildedir;

 • Kişinin işkura kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Bunu işkur sayfasından işkur işçi girişi yaparak kolayca yapabirsiniz. İşçi olarak işkur sistem girişi yapmak ve işsizlik başvurusu statüsünü aktif hale getirmek için hemen İşkur Profil Aktif Etme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • 15 yaşın bitmiş olması,
 • Eğitim programını alacağı işverenle birinci ya da ikinci derece akraba olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Program başvurusu yapılan tarihten önceki son 3 aylık dönem içerisinde programa başladığı işyerinin sigortalı işçisi olmamak,
 • Program başlangıcından önce son 1 ay içerisinde herhangi bir işyerinde sigortalılığının olmaması,
 • İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmak gerekmektedir.
 • Ayrıca öğrenciliği devam eden lise, üniversite öğrencileri de yukarıda belirtilen şartları sağlamaları halinde programa katılabilirler.
 • Tarımsal faaliyette bulunan bağkurlular, sosyal yardım alanlar, engelli aylığı ile dul ve ya yetim aylığı alanların da programa katılım hakları bulunmaktadır.

İşbaşı eğitim programına işverenlerin katılım şartları ve sağlanan avantajlar

Aktif İşgücü Yönetmeliğinin 50.maddesinin 1.fıkrasına göre;

 • 2 ile 10 arasında çalışanı bulunan işverenler 1,
 • 10 ya da üzeri çalışanı olan işverenler ise toplam çalışan sayısının 1/10’u kadar iş başı eğitim programı için işçi talep edebilme hakkına sahip.
 • Eğer işveren program sonunda katılımcıların en az %50’sini istihdam edebileceğine dair taahhütname imzalarsa bu durumda filli olarak çalışan sigortalı sayısının %30’una kadar iş başı eğitim programına katılımcı alabilmekte.
 • İşveren program sona erdikten sonra işçiyi işe devam ettirmek zorunda değildir. Ancak işveren 1 yıl içerisinde tekrar programdan yararlanmak isterse bu durumda daha önce katılan kişilerin en az %20’sini en az 60 gün süre ile istihdam etmek zorundadır.

Programın işverenlere sağladığı avantajlar ise şunlardır;

 • İşe almayı planladıkları çalışanın program süresi boyunca mesleki yeterlilik ve işe uygunluk durumunu gözlemleme seçeneği olmakta.
 • Program süresi boyunca herhangi bir maliyete katlanmadan ihtiyaç olan işçiyi yetiştirebilme hakkına sahip olma,
 • Sigorta maliyetlerinin azalması sayesinde rekabet gücünü arttırabilme,
 • Programa katılan işçi için yapılan ek harcamayı vergi matrahından düşebilme ( Programa katılanlara yapılan ek ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı vergi matrahından düşülebilmekte ).
 • İşverenler program sona erdikten sonra istihdam ettikleri çalışanları için ilave sigorta prim teşvikinden yararlanma hakkına sahiptirler. Teşvik şartları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Programa katılabilecek işyerleri

Programa katılım hakkı olan işyerleri şunlardır;

 • En az 2 ya da üzerinde sigortalı çalışanı olan özel sektör işverenleri,
 • İşkur’a kayıtlı olması şartı ile Vakıflar, Dernekler, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler  vb. işverenler programa katılabilir.

İşkur’a kayıtlı işveren değilseniz hemen İşkur İşveren Üyeliği Nereden, Nasıl Yapılır  sayfamızı ziyaret ederek online olarak işkur işveren kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıtlı iseniz buradan sisteme giriş yapabilirsiniz ⇒işkur işveren girişi.

İşkur eğitim programı teşvikinden yararlanma şartları 2022

İşkur işbaşı eğitim kurslarına katılan işçileri kurs bitiminde istihdam eden ve işe devam ettiren işverenler 5510 Sayılı Kanun gereği 5 puanlık indirim uygulandıktan sonra işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanır. Teşvikten yararlanabilmek için;

 • Katılımcının 18-29 yaş arasında olması,
 • Program sona eriş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde eğitimini aldığı alanda istihdam edilmesi,
 • İşe alındıkları işyerinde bir önceki yılda çalışan sayısının ortalama sayısına ilave olması gerekmektedir.
 • İmalat sektöründe faaliyette bulunanlar için teşvik süresi 42 ay iken, diğer sektörlerde 30 ay olarak uygulanmaktadır.
 • işkur’dan işe girenlerin sigortası teşvik kapsamında karşılanır.

İşbaşı eğitim programı başvurusu nasıl yapılır ?

Programa katılmak için;

 • İşveren ile katılımcı arasında sözleşme imzalanır. Her bir katılımcı için ayrı ayrı sözleşme düzenlenir ve sözleşme hem işveren hem de çalışan tarafından imzalanır.
 • 10 ve ya üzerinde çalışanı bulunan işyerleri her bir katılımcıya imzalatmayabilir. Bunun yerine her katılımcının imzası ve listesi açıkça belirtilmek suretiyle katılımcı listesi hazırlanabilir.
 • İşkur’un programa başvuru yaparken aşağıda belirtilen belgeleri eklemesi gerekir.

İşbaşı eğitim programına başvuru için gerekli evraklar 2022

İşverenden talep edilen belgeler şu şekildedir;

 • Talep dilekçesi ( indir ).
 • İşbaşı eğitim programı işveren taahhütnamesi ( indir ),
 • Ön talep formu ( indir ),
 • İşkur işbaşı eğitim programı sözleşmesi ( indir ).
 • Son 3 aylık sigortalı hizmet listesi,
 • İmza sürküsü aslı ya da noter onaylı sureti.
Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1