İşe Giriş Bildirgesi İptali 2022

İşe giriş bildirgesi iptali konusu işverenler tarafından sorulan başlıca sorular arasında gelmektedir. Bildiğiniz gibi işe giriş bildirgesinin bazı istisnai durumlar hariç olmak üzere en geç sigortalının işe girdiği tarihten bir gün öncesinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. İnşaat, tarım ve balıkçılık işyerlerinde aynı gün verilebilirken yeni tescillerde ise tescil tarihinden itibaren 1 aylık süre bulunmaktadır.

Bildirge bazı durumlarda işverenler tarafından yanlış verilebilmekte. Böyle bir durumda tabi ki iptalinin yapılması istenmekte. Bu yazımızda işe giriş bildirgesi iptali nasıl yapılır, işe giriş ne zaman iptal edilebilir ve iptal süresi nedir konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi iptali süresi 2022

İşe giriş bildirgesi iptal süresi esnetildi. Önceden işe girişin verildiği gün işe giriş iptali yapılması gerekirken şimdi ise sgk işe giriş iptali bildirgenin verildiği tarihi takip eden gün saat 23.59’a kadar elektronik ortamdan işveren tarafından iptali sağlanabilmekte. Bir sonraki güne kadar elektronik ortamda yapılmayan sgk giriş iptali işleminin artık bildirge ekranı üzerinden yapılabilmesi mümkün olmamakta. Sgk işe giriş iptal süresinde yapılmaması  durumunda dilekçe ile bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi işveren servisine başvuru yapılması gerekiyor.

İşe giriş bildirgesi iptali kaç gün içinde verilir ?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere işe giriş tarihini takip eden gün saat 23.59’a kadar işe giriş iptal etme işlemi elektronik ortamda yapılabilir. Bu tarihten sonraki iptal işlemi sistemden yapılamaz ve dilekçe ile SGK’ya başvurulması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi verilme süreleri, istisnai durumlar ve daha fazlası için hemen  işe giriş bildirgesi verilme süresi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi iptali nasıl yapılır ?

Peki sgk işe giriş iptali nasıl yapılır ? Eğer işe girişi takip eden gün saat 23.59’a kadar işlem yapılabiliyorsa işe giriş uygulaması üzerinden iptal işlemi kolayca yapılabilir. İşe giriş uygulaması üzerinden iptal işlemi için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

  • Sgk işe giriş bildirgesi iptali  bağlantısı aracılığı ile uygulama işe giriş ekranı giriş yapınız.
  • E bildirge kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresi bilgilerini girerek E-Bildirge Kullanıcı Girişi yapınız.
  • Sisteme giriş sağladıktan sonra İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İPTAL menüsüne girin.
  • İptal yapacağınız sigortalının T.C. numarasını yazarak sorgulama yapın.
  • Sonra ilgili bildirgeyi seçerek işe giriş iptali süresi içerisinde iptali yapabilirsiniz.

Takip eden güne kadar sistem üzerinden yapabilirsiniz. Ancak sonrasında yapamayacağınız için dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmanız gerekiyor.

İşe giriş bildirgesi iptal dilekçesi

Tekrar belirtmek gerekirse işe girişi takip eden günün sonuna kadar elektronik ortamda iptal işlemini yukarıda belirtilen yolu takip ederek yapabilirsiniz. Ancak sonrasında sistem üzerinde işlem yapamayacağınız için dilekçe ile bağlı olduğunuz işveren servisine başvurmanız gerekiyor. Böyle bir durumda sadece işveren dilekçesi de iptal işlemi için yeterli olmayabiliyor. İşçinin de ayrıca dilekçe yazması istenebiliyor. İptal için dilekçe örneği aşağıdaki gibi olabilir;

  • ………….. Sosyal Güvenlik Merkezi’ne
  • Kurumunuzda ………………………………. sicil nolu işyerinde ……………….. unvanı ile işlem görüyoruz. İşyerimizde …………… T.C. numaralı işçinin …/…./………. tarihli işe giriş bildirgesi işçi çalışmadığı halde yanlışlıkla verilmiştir. İşe giriş bildirgesinin iptal edilmesi hususunu,
  • Arz ederim. 

Tabi sizin iptal gerekçeniz farklı olabilir. Bu yüzden mazeret kısmını değiştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi işçinin beyanı da istenebilir. Aksi halde fiili çalışma olup olmadığı konusunda Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından denetim yapılabilir.

İşe giriş tarihi düzeltme dilekçesi örneği

İşe giriş tarihinin yanlış verilmesi durumunda hatalı işe giriş bildirgesi düzeltme dilekçesi ile işveren olarak bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yaparak tarihin düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.  Sgk giriş iptal süresi içerisinde yapmadığınızda vermeniz gereken örnek dilekçe şu şekilde olmalıdır;

  • Müdürlüğünüzce ……………… sicil numaralı işyerinde tescilli bulunmaktayız. …….. T.C. numaralı sigortalımız ……. kişisinin …./…../…. tarihli işe giriş bildirgesinde işe giriş tarihinin …./…../….. olarak güncellenmesi hususunda gereğini arz ederim. 

İşe giriş bildirgesi iptal cezası

İptal işlemi için işe giriş bildirgesi iptali cezası uygulanmaz. Bildirge iptal edilmesinden kaynaklı olarak SGK tarafından herhangi bir ceza uygulanmaz. Ayrıca aynı gün verildiği için cezaya tabi bir işlem yaşandı ise bu idari para cezası da bildirge iptal edildiği için iptal edilir. İşe girişin geç verilmesi durumunda uygulanacak idari para cezası tutarları için hemen işe giriş bildirgesi cezası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İşe giriş bildirgesi aynı gün de verilebilmekte. Kanunen belirtilen istisnalar dahilinde bildirge girişini aynı gün verebilirsiniz. Ayrıntılar için aynı gün işe giriş yapılır mı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk 4a hizmet dökümü iptal ne demek ?

İşverenler ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıların hizmetleri çoğu nedenler ile iptal edilebilmekte. Burada 4a hizmet dökümünde iptal olarak görüntülenen hizmetler prim gün sayısında dikkate alınmaz.

5/5 - (1 Oy)
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1