İşe Giriş Bildirgesi Verilme Süresi 2022

İşe giriş bildirgesi verilme süresi Sosyal Sigorta işlemleri yönetmeliğine göre belirlenmektedir. İşe başlayan bir işçinin sigortalı işe giriş bildirgesini Kanunen belirlenen süreden önce vermeniz gerekiyor. Belirlenen sürede bildirgeyi vermediğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyeriniz hakkında idari para cezası uygulanır.

Bu yazımızda giriş bildirgesi ne zaman verilir,süresinde verilmezse ne olur, sigortalı işe giriş bildirgesi örneği, işe giriş bildirgesi formu elektronik ortamda ne zaman verillir, pazartesi günü sgk işe giriş yapılır mı, yeni açılan SGK dosyasına işçi girişi süresi v.s. konularında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sgk işe giriş bildirgesi ne zaman verilir 2022 ?

Normal şartlarda elektronik ortamda işe girişin en geç sigortalının işe girdiği tarihe kadar verilmesi gerekmekte. Ama bu durumun bazı istisnaları var.

 • İlk defa tescil edilen işyerlerinde işe giriş verme süresi tescil tarihinden itibaren 1 aydır. 1 ay içerisinde herhangi bir zaman girişi yapabilirsiniz. Cezai bir işleme tabi değildir. Bu durumda ana işverene ile birlikte dosya açtıran alt taşeron için de geçerlidir.
 • Ana işveren ilk defa tescil edildiyse ve alt taşeronda ana işverenin bir aylık süresi içinde tescil açtıysa ana işveren için işe girişin son tarihi taşeron için de geçerli.
 • İkinci istisna ise inşaat, tarım ve ya balıkçılık işyerlerinde geçerli. Eğer bu işkollarından birisinde faaliyette bulunuyorsanız sigortalının işe girdiği tarihe kadar işe girişi verebilirsiniz. Yani aynı gün de giriş yapabilirsiniz.
 • Bir diğer istisnai durum ise Pazartesi günü işe başlayan çalışanlarda. Eğer çalışan Pazartesi işe girdiyse Pazar günü resmi tatil olduğundan ve işverenin pazar günü bildirgeyi veremeyeceği göz önünde bulundurulduğundan pazartesi günü işe giren çalışan için giriş aynı gün yapılabilmekte.
 • Aynı durum resmi tatili takip eden gün işe başlayanlar için de geçerli. Örneğin 30 Ekim’de işe giren bir çalışan için aynı gün bildirge girişi yapılabilir.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası ne kadar ?

Bildirgeyi yukarıda belirtilen kanuni süreleri içerisinde elektronik ortamda vermemeniz halinde idari para cezası uygulanır. Uygulanacak idari para cezası her bir çalışan için fiil tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret kadar olacaktır.

Eğer verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün içinde elektronik ortamda girişi kendiniz yaparsanız ve idari para cezasını size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz idari para cezasının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. Diğer hallerde ise sadece 1/4 oranında indirim uygulanır. Tabi 15 gün içinde ödemeniz halinde.

Geriye dönük işe giriş cezası 2022

İşe giriş bildirgesinin geriye dönük olarak verilmesi durumunda;

 • Eğer verilmesi işe giriş bildirgesi süresinden itibaren en geç 1 ay içerisinde işveren tarafından elektronik ortamda verildiyse sigortalı başına brüt asgari ücret tutarında yani her bir sigortalı başına 5.004,00 TL ceza uygulanır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ödenecek geriye dönük giriş cezası tutarı 938,25 TL olacaktır.
 • Eğer işe giriş verilmesi gereken tarihten itibaren 1 aylık süre geçtikten sonra işveren tarafından verilirse bu durumda da sigortalı başına brüt asgari ücret yani 2022 yılı için 5004,00 TL tutarında ceza uygulanır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde ise işe giriş geç verme cezası 3.753,00 TL olarak indirimli ödenir.

İşe girişin belirlenen sürede yapılmaması durumunda uygulanacak güncel idari para cezası tutarları ve indirim tutarları için hemen  işe giriş bildirgesi geç verme cezası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Aynı gün işe giriş cezası 2022

Aynı gün giriş yapılabilecek diğer istisnai durumlar için aynı gün işe giriş yapılır mı sayfamızda bilgi vermiştik. Bu istisnai durumlarda aynı gün işe giriş yapılması durumunda idari para cezası uygulanmamaktadır. Ancak belirtilen bu istisnalar dışında;

 • Aynı gün verilmesi halinde sigortalı başına brüt asgari ücret tutarında yani 5004,00 TL tutarında ceza uygulanır.
 • Uygulanan bu ceza tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse bu durumda 938,25 TL olarak indirimli ödenir.

İşe giriş elektronik ortamda verilmesi zorunlu mu ?

Elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından size verilen e bildirge şifresi ile bildirgeyi vermek zorunlu. Sisteme giriş sağlayamama v.s. gibi çok istisnai durumlarda cezaya tabi olmamak adına elden verebilirsiniz. Kayıt dışı istihdam tespiti gibi bazı durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş formunun elden düzenleyerek verilmesini talep edebilir. Böyle bir durumda örneği SGK tarafından hazırlanan işe giriş formunun doldurularak işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden verilmesi gerekmektedir.

Pazartesi işe giriş verilme süresi 2022

Pazartesi aynı gün işe giriş yapılır mı sorusu işverenler tarafından sıklıkla sorulmakta. İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri ile ilgili istisnai durumlardan birisi de Pazartesi günü işe başlayan çalışanlar içindir. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre Pazar günü resmi tatil olarak sayıldığından ve resmi tatile denk gelen günlerde de bildirge veriliş son tarihi takip eden ilk iş günü olduğundan Pazartesi günü işe başlayan bir çalışanın işe girişi aynı gün yani yine Pazartesi günü yapılabilir. Aynı gün verilmesinden kaynaklı olarak idari para cezası uygulanmaz. Şayet Pazartesi günü de resmi tatil ya da bayram tatiline denk gelirse pazartesi işe başlayan işçi için işe giriş verme süresi yine takip eden ilk iş gününe kayacaktır.

Resmi tatil sonrası işe giriş bildirgesi

Bildirgenin veriliş süreleri ile ilgili bir diğer istisnai durum da resmi tatil gününden sonra işe başlayan çalışanlar içindir. Resmi tatil sonrası sgk işe girişte nasıl uygulama olacağı kafa karıştırıcı olabilmektedir. Resmi tatil gününden hemen sonra işe başlayan bir çalışan için bir önceki gün tatil olduğundan ve bildirge verilemeyeceğinden aynı gün verilebilecektir. Örneğin 19 Mayıs günü resmi tatildir. 20 Mayıs’ta işe başlayacak bir çalışan için işe giriş bildirgesi yine 20 Mayıs’ta verilebilecektir. Bu durumdan kaynaklı olarak idari para cezası uygulanmayacaktır.

İlk işyeri tescilinde işe giriş süresi nedir ?

Sgk ilk dosya açılışı işe giriş süresi yani ilk defa tescil edilen işyerlerinde işe giriş verilme süresi tescil tarihinden itibaren 1 aydır. İşveren SGK tescil yani kanun kapsamına alınış tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde işe giriş bildirgesini verebilir. Sgk dosya açılışı işe giriş süresinde verilmeyen bildirgeler için yukarıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Ana firma ile beraber tescil edilecek alt taşeron dosyalarında alt işveren işe giriş bildirgesi süresi ana firma için bir aylık sürenin bitiş tarihidir. 1 aydan sonra alt taşeron tescillerinde işe giriş bildirgesi verme süresi işe başlama tarihinden 1 gün öncesidir.

İşe giriş bildirgesi imza zorunluluğu var mıdır ?

İşe girişi yapılan ve bildirgesi elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen bir çalışanın işe giriş bildirgesi düzenlendikten sonra iki nüsha halinde alınarak işçiye imzalatılması ve özlük dosyasında saklanması zorunludur. Bir nüshasının da işçiye verilmesi gerekmektedir.

Pazar günü işe giriş yapılır mı ?

Pazar günü, resmi tatil ya da bayram tatillerinde işe giriş bildirgesini göndermede bir sakınca bulunmamakta. Gönderebilirsiniz. Ancak diğer günler için sgk işe giriş bildirim süresine dikkat etmeniz gerekmektedir.

İşe giriş bildirgesi örneği

SGK işe giriş bildirgesi örneği aşağıda paylaşılmıştır. Tabi bu belge boş olarak verilmiştir. İşveren tarafından elektronik ortamda işe giriş bildirgesi uygulamasından verildikten sonra alanlar dolu olmakta ve belge barkod numaralı olmaktadır.

İşe Giriş Bildirgesi Verilme Süresi 2022 1Pin

Sgk işe giriş bildirgesi nasıl alınır ?

İşe giriş bildirgesi yalnızca işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görüntülenebilir ve alınabilir. Sigortalıların e devlet üzerinden ve ya başka online bir platformdan alma şansları bulunmamakta. Dolayısıyla çalışan olarak bildirge size gerekli ise işvereninizden ya da size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alabilirsiniz.

Sehven verilen bildirgeler ya da giriş yapılmasına rağmen çalışmayan işçiler için işe girişin iptali mümkün. Hemen  işe giriş bildirgesi iptali sayfamızı ziyaret ederek bildirgeyi elektronik ortamdan nasıl iptal edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İnşaat işlerinde işe giriş bildirgesi verilme süresi

Özel bina inşaatlarında işe giriş bildirimi süresine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir;

 • Devam eden inşaat dosyalarında işe giriş işçinin başladığı gün yani aynı gün yapılabilir.
 • İlk defa tescil edilen işyerlerinde ise işe giriş bildirim süresi tescil tarihinden itibaren 1 aydır.
 • Eğer inşaat dosyasında alt taşeron tescili olacaksa sgk işe başlama bildirimi aynı gün verilmelidir. İlk tescil ise ana firma için geçerli olan 1 aylık süre alt taşeron için de geçerlidir.

Resmi tatilde sgk işe giriş yapılır mı ?

Resmi tatil sonrası aynı gün işe giriş yapılabileceğini yukarıda belirtmiştik. Elektronik ortamda sgk işe giriş sisteminden verilecek olan sgk işe giriş bildirgesi formu resmi tatillerde ya da hafta tatillerinde de verilebilmektedir. Kanunen sakıncası bulunmamaktadır.  Kısaca işe giriş tarihi resmi tatile denk gelirse başlama tarihinden önceki gün verilmesi gerekiyor. Önceki gün tatil ise bu durumda takip eden son gün işe giriş verilme tarihi olacaktır.

İleri tarihli işe giriş yapılır mı ?

İleri tarihli olarak da işe girişin yapılabilmesi mümkün. En fazla 30 gün sonrası olacak şekilde ileri tarihli işe giriş yapabilirsiniz.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1