İşveren Genel ait içerikler

İşveren Genel

İnşaat İşçilik Hesaplama 2020

İnşaat işçilik hesaplaması bina inşaatı yapan ve yapı kullanım izin belgesi alacaklar için büyük önem arz etmektedir. Bir bina inşaatına başladığınızda öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bina inşaatınız ile ilgili dosya açtırmanız…

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu 2020

Kısa çalışma ödeneği başvurusunun nasıl ve nereye yapılacağı konusunda tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz. Hastalık, ekonomik kriz, doğal afet v.b. mücbir sebeplerden dolayı kapatılan işyerlerinde çalışan sigortalılara işverenleri…

SGK Ek Bildirge Nasıl Verilir 2020 ?

SGK ek bildirge nasıl verilir ? Bu konu işverenlerin en çok zorlandıkları konuların başında gelmekte. Sosyal Güvenlik Kanununa göre her ayın aylık prim ve hizmet belgeleri ya da  muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin takip eden ayın 23'üne…

İhalelerde Vergi ve SGK Borcu Sınırı 2020

İhalelerde Vergi ve SGK Borcu Sınırı  ihaleye katılacak ve borcu olanlar açısından en çok merak edilen konuların başında gelmekte. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ya da diğer ihale kanunları gereği Kurumlarca yapılan ihalelere katılmak için…

İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası 2020

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası  brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.Malumunuz normal şartlarda işe girişin en geç işçinin başladığı tarihten 1 gün öncesinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi…

SGK Ünite Kodları ve Sgk Hizmet Dökümü Kodları

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümünde birçok bölüm yer almaktadır. Özellikle işçi çalıştıran ve muhtasar prim ve hizmet beyannamesine geçen işverenler için sigorta ünite kodları önem arz etmektedir. Bu yazımızda hizmet dökümünde yer alan…

İhbar Tazminatı Hesaplama 2020

İhbar tazminatı hesaplaması hakkında bütün ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz. İhbar tazminatı işçinin işten çıkışının yapılması halinde gündeme gelen tazminat türlerinden birisidir. Kıdem tazminatı sadece işçiye ödenmesi gereken bir…