İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre düzenlenmekte olup işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı esas alınarak çalışılacak işyeri hekimi çalışma saatleri farklılık gösterir. İş sağlığı ve güvenliğinin tüm işyerleri için zorunlu hale gelmesi ile birlikte iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimliğinin önemi de artmıştır. Özellikle iş kazalarının önlenmesi, alınacak tedbirler ve bu kapsamda çalışanların genel sağlık durumlar için bu iş işverenler açısından büyük önem arz etmekte. Bu yazımızda işyeri hekiminin tehlike sınıfı esas alınarak işyeri hekim çalışma saatleri hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

İşyeri hekimliği çalışma süreleri

İşyerinin tehlike sınıfına göre çalışılması gereken minimum işyeri hekimi çalışma süreleri çalışan başına aşağıdaki gibidir.

 • Az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekiminin çalışma süreleri aylık olarak her bir sigortalı için  en az 5 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için aylık çalışma süresi sigortalı başına en az 10 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise aylık çalışma süresi en az 15 dakikadır.

Tam zamanlı işyeri hekimi için gerekli en az çalışan sayısı

İşyerindeki çalışan sayısının Kanunen belirlenen sınırın üzerinde olması halinde işyerlerinin işyerinde tam zamanlı işyeri hekimi çalıştırmaları zorunludur. Bir işyerinde tam zamanlı olarak görev alan bir hekim başka bir işyerinde hekimlik yapamaz. Buna göre;

 • İşyeri az tehlikeli grupta yer alıyorsa ve çalışan sayısı 2000 ya da üzerinde ise, her 2000 çalışan için bir hekim,
 • İşyeri tehlikeli sınıfta ise ve çalışan sayısı en az 1000 ve üzerinde ise her 1000 çalışan için bir hekim,
 • İşyeri tehlikeli sınıfta ise ve çalışan sayısı 750 üzeri ise her 750 çalışan için 1 hekim çalıştırılması zorunludur.

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik

İşyeri hekimleri ile diğer sağlık personelinin işyerindeki görevleri ve sorumlulukları ile personele verilmesi gereken eğitimler ilgili yönetmelikle düzenlenmiştir. 20.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28713 ile yayımlanan güncel yönetmeliğe buradan  ulaşabilirsiniz.

Diğer sağlık personeli nedir ?

Yukarıda ilgili yönetmelik gereği belirtilen diğer sağlık personellerinin görevlendirilebilmesi için diğer sağlık personeli belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Yönetmelikte belirlenen görevleri şunlardır;

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 2. b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 3. c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

 1. d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

 2. e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

 3. f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

 4. g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği nedir, nasıl alınır ?

İş sağlığı ve güvenliği için destek ödemelerinin bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından destek ödemesi kapsamında geri ödenmektedir. Destek ödemelerini nasıl iade alabileceğiniz, örnek iade faturaları ve tüm detaylar için iş sağlığı ve güvenliği devlet desteği sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

2