İtibari Hizmet Süresi Nedir, Kimler Yararlanır ?

İtibari hizmet süresi ile ilgili düzenleme 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 49’uncu maddesinde yer almaktadır. Kanunun ilgili maddesinde itibari hizmet süresinin tanımlaması aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

“İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süredir”

Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı üzere Kanunun ilgili maddesi ile belirtilen kişilere verilen bu hak emeklilik prim gün sayısı, sigortalılık süresi hesabında dikkate alınmaz. Fiili hizmet zammında ilave edilen süreler emeklilik yaşından düşülürken itibari hizmette bu söz konusu değildir. İtibari hizmet süreleri yalnızca ödenecek ikramiye ve aylık hesabında dikkate alınmaktadır.

5510 İtibari hizmet süresi hakkından kimler yararlanır ?

Bu haktan yararlanabilecek kişiler ve yararlanma süreleri yine 5510 Sayılı Kanunun 49’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun ilgili maddesine göre itibari hizmetten yararlanabilecek kişiler ve yararlanma süreleri şu şekilde olacaktır;

  1. Subay (yedek subay dahil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma, uzman erbaş ve
    sözleşmeli erbaş ve er kadrolarında görev alanların; Savaşı doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılım sağlayanların, savaş ilanından seferberliğin sona erdiği tarihe kadar, Seferberliği gerekli kılan iç tedip operasyonlarına fiilen katılım sağlayan birliklerde görevli kişilerin, çarpışma başlama tarihinden bitim tarihine, Savaş ya da  seferberlik hali ilan edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi ve ya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğinde,  yurtdışında yabancı devletlere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli kişilerin çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma zamanı boyunca veya çarpışma sona ermeden dönenler için Türkiye’ye dönüş zamanına kadar geçen tutsaklık zaman dahil fiilî hizmet sürelerinin her senesi için altı ay itibarî hizmet süresi olarak ilave edilir.
  2. 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesi gereği sigortalı sayılan yani ssk, bağkur, emekli sandığı v.s. kapsamında sigortalı olan kişilerden yukarıda belirtilen hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılım sağlayanların, bu durumlarda geçen fiilî hizmet zamanının, bu tarihlerden sonra süregelen  tutsaklık sürelerinin her yılı için 6 ay itibari hizmet süresi eklenir.
  3. Savaş durumunda düşmana esir düşen veya düşman tarafınca  enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, emekli maaşları ödenmek şartıyla, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilişiği kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin her bir yılı için altı ay itibari hizmet süresi ilave edilir.

Toplam itibari hizmet süresi en fazla kaç yıldır ?

Yukarıda belirlenen şekilde eklenen itibari hizmet sürelerinin toplamı 3 yılı geçemez. En fazla 3 yıla kadar olan süreler itibari hizmet olarak aylık ve ikramiye hesabında dikkate alınır. Ayrıca devlet dairelerinde pilot olan ve olmayan uçucu kişiler, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu pozisyonlarda çalıştıkları fiilî hizmet sürelerinin her senesi için üç ay itibarî hizmet süresi ilave edilir. Belirtilen kişilerden  yukarıda 1 numaralı maddede  gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca ilave edilir.

İtibari hizmet süresi hesaplaması nasıl yapılır ?

İtibari hizmet süresinden yararlanma şartları, kimlerin yararlanabileceği, yararlanma süreleri ve hükümler bir üst başlıkta anlatıldığı gibidir. E-devlette ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan TSK itibari hizmet süresi hesaplama uygulaması şu an için bulunmamaktadır. Eğer hesaplama yapmak istiyorsanız yorum kısmından uzmanımıza sorabilirsiniz.

itibari hizmet süresinin tespiti nasıl yapılır ?

Tespit işlemleri kapsamda olan sigortalıların Kurumları tarafından yapılır. Yukarıda 5510 Sayılı Kanun’a göre hangi çalışanların ne kadar süre ile itibari hizmetten yararlanabileceği belirtilmiştir. Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde tespit işlemleri Kurumlarınca yapılmaktadır.

İtibari hizmet süresinin emekliliğe etkisi nedir ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu süreler emeklilik şartlarında hesaba alınmaz. Prim gün sayısına ilave edilmez ve emeklilik yaşından indirim sağlamak. Ancak ödenecek aylık ve ikramiye hesaplamasında bu süreler hesaba dahil edilir. İlk defa prim ödeme tarihinize göre emekli olacağınız yaşı hesaplamak ve şartlarınıza göz atmak için SGK emeklilik şartları başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Hizmet yılı nedir ?

Sigortalıların sık sordukları soruların başında hizmet süresi ne demek sorusu da gelmektedir. Bir sigortalının, memurun ya da herhangi bir kapsamda prim ödeyen bir çalışanın toplam prim ödenen süresi hizmet süresi olarak tanımlanır. Diğer ismi ile prim gün sayısıdır.

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1