Kıdem Tazminatı Tavanı 2022

Kıdem tazminatı tavanı en yüksek memur maaşı alana bir yıl için ödenecek ikramiye esas alınarak hesaplanıyor. Dolayısıyla memura verilecek zam oranının netleşmesi ile birlikte kıdem tazminatında esas alınacak tazminat tavan ücreti de netleşiyor. Dolayısıyla yılın ilk 6 ayı ile ikinci altı aylık dönemde uygulanacak 2022 yılı kıdem tazminatı tavanı farklı oluyor. Bu yazımızda 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak tavan tazminat tutarlar, kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır ile yıllara göre tavan tazminat tutarları konusunda bilgi bulabilirsiniz.

Kıdem tazminatı tavanı nedir ?

Brüt prime esas kazanç tutarı yüksek olan çalışanların işten çıkması halinde bir tam yıllık çalışma karşılığında ödenecek en yüksek tazminat tutarı tavan tazminat olarak adlandırılır.

Kıdem tazminatı tavanı hesaplama 2022

Yukarıda da belirtildiği üzere tazminat tavan hesaplamasında memura bir tam yıl için ödenecek ikramiye esas alınır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan en yüksek devlet memuruna yıllık olarak ödenecek minimum ikramiye tutarı üzerinden tavan hesaplaması yapılır. Kıdem tazminatı tavanı uygulaması brüt ücreti yüksek olan ve tavandan bildirilen işçiler için tazminat tutarını kontrol etmek, işvereni korumak ve dengeyi sağlayabilmek adına getirilmiş bir uygulamadır.

Kıdem tazminatı tavanı aşarsa 2022

Ödenecek tazminat tutarında daha önce kıdem tazminat tavanı aşılamıyordu. Ancak bu değiştirildi. İşveren dilerse belirlenen tavan tutarın üzerinde tazminat ödemesi yapabilir. Tavana kadar olan bir tam yıllık tazminat ödemesi sadece damga vergisi kesintisine tabiidir. Ancak tavanı aşan kısım için işverenin brüt tazminat tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Sigorta primi ve gelir vergisi kesintisi yapması zorunludur. Özetle işçinin brüt kazancı tavan tazminatı aşsa bile işveren dilerse tavandan sonraki kısım için sigorta primi ve gelir vergisi kesintisini de sağlayarak tazminat ödemesini sağlayabilir.

2022 kıdem tazminatı tavanı

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanında artış olacak.

  • 01 Ocak 2022-30 Haziran 2022 arası işten çıkacaklar için ssk kıdem tazminatı tavanı;10.848,59 TL ye,
  • 01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arası işten çıkacaklar için ise kıdem tazminatı tavanı 2022 temmuz tutarı 12.000,00 TL liraya yükselecektir.
Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

2