Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir, Ne Zaman Verilir ?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine tüm Türkiye’de 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle geçiş yapıldı. Uygulamaya tüm Türkiye’de yeni geçiş yapıldığından mükellefler tam anlamı ile yeni sistem hakkında net bilgi sahibi değiller. Bu yazımızda Muhtasar SGK beyannamesi hakkında merak edilen tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

Muhtasar SGK beyannamesi nedir ?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereği verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek tek belgede matrah, prim günü ve prime esas kazancın da dahil edilerek bildirilmesine imkan sağlayan beyannamedir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman başladı ?

Uygulama tüm Türkiye’de 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başladı. Daha önce uygulama yerleri ve uygulama tarihleri aşağıda belirtilmiştir;

Kapsama Alınan İller Uygulama Başlangıç Tarihi
Kırşehir 1/6/2017
Amasya, Bartın ve Çankırı 1/1/2018
Bursa, Eskişehir ve Konya 1/1/2020
Türkiye geneli 1/7/2020

 

Kimler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorunda ?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan ve aşağıda belirtilenler beyanname vermek zorundadır.

 • Kamu Kurumları,
 • İktisadi Kamu Kurumları,
 • Bağlı Kurum ve Kuruluşlar,
 • Ticari şirketler,
 • Adi ortaklık v.s. gibi kurulan iş ortaklıkları,
 • Dernekler,
 • Vakıflar,
 • Dernek ve Vakıflara bağlı iktisadi işletmeler,
 • Kooperatifler,
 • Yatırım fon yönetimi yapan işletmeler,
 • Gerçek kazançlarını beyan zorunluluğu olanlar,
 • Zirai Kazançlarını işletme esasına göre beyan eden çiftçiler.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorunda olmayanlar kimlerdir ?

 • Gelir vergisi mükellefiyeti olmayan,
 • Sigortalı çalıştıran ancak çalıştırdığı sigortalıdan dolayı gelir vergisinden muaf olan ev hizmetleri, apartman yönetimi gibi işyerleri beyannameden muaftır. Bunların sigortalı çalışanlara ait beyannameleri E-Bildirge V2 uygulamasından vermeleri gerekmektedir. E-bildirge v2 asıl/ek/iptal bildirge girişi sayfamızdan nasıl bildirge verebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Mükellefiyet Tesisi nasıl yapılır ?

Gelir vergisi Kanununa göre kazançlarını vergilendirmek zorunda olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyeri olan işverenlerden “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti olmayanların mükellefiyet tesis etmeleri zorunludur.

“0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti oluşturmak için başvurular;

 • Dilekçe ile bağlı olunan vergi dairesine,
 • İnteraktif vergi dairesinden dilekçe ile başvuru suretiyle gerçekleştirilebilir.

Ayrıca beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek olanlardan ücret bilgilerini farklı bir beyanname ile göndermek isteyenlerin, bu ücrete ait 1003B  kodlu beyannameyi gönderebilmeleri için  “0003 Gelir Vergisi Stopajı” ile birlikte “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nereye verilir ?

Beyannamenin verileceği Vergi Dairesi duruma göre farklılık gösterir.

 • Vergi yasalarına göre  vergi kesintisi yapma yükümlülüğü olanlar için gerçekleştirilen ödemeler ya da tahakkuk edilen  kazanç ve iratlar ile buradan  kesilen vergilere ait ödeme ya da tahakkukun gerçekleştirildiği Vergi Dairesine,
 • Gelir Vergisi kesintisi yapmak zorunda olmayanlardan kesintiye tabi ödemeleri olmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların kazançlarını beyan etmek zorunda olanlardan basit usülde vergiye tabi olanlar mükellefiyet olarak bağlı oldukları vergi dairesine, gerçek kişilerde ikametgahın bağlı olduğu vergi dairesine, gerçek kişiler dışındakilerin ise işyerinin merkez adresi olarak bağlı olduğu vergi dairesine beyanname vermeleri gerekmektedir.
 • Birden fazla gelir vergisi stopajı olan mükelleflerden sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini kapsayacak şekilde gönderilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderileceği yetkili vergi dairesi, sigortalıların ücret ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman verilir ?

Her ayın muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ;

 • Takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
 • Eğer bu tarih resmi tatil, hafta tatili ya da bayram tatiline denk gelirse sonraki ilk iş günü beyanname son veriliş tarihi olur.
 • Güncel beyanname veriliş tarihlerine sgk bildirge verme süresi başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Aylık ve ya 3 aylık beyanname verebilecek olan mükellefler kimlerdir ?

 • Sigortalı çalıştıran mükellefler ile Zirai Kazançlarını beyan edenlerin aylık,
 • İşçi çalıştırmayan mükellefler ise 3 aylık olarak beyanname verebilir. ( Zirai Kazançları olanlar istisnadır eğer varsa aylık verilmesi gerekir. )

Sigortalı işçi çalıştıran ve her ay muhtasar prim hizmet beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerden;

 • Sigortalı sayısı 10’dan fazla olanlar hem yasal vergi kesintilerini hem de prim ve hizmet bilgilerini her ay verebilir.
 • 10 işçi ya da altında işçi çalıştıranlar ise prim ve hizmete ait olan kısmı her ay, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık vergilendirme zamanlarında olacak şekilde üç ayda bir verebilirler. ( Eğer zirai kazanç varsa bu durumda vergiye ait kısmın da her ay beyan edilmesi zorunludur. )

10 ve daha az işçi çalıştıranlar için SGK ve Vergi kesintisi için örnek beyanname tablosu

10’dan az çalışanı olan mükellefler için SGK bildirgesi ve vergi beyanı için örnek tablo aşağıda verilmiştir;

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir, Ne Zaman Verilir ? 1Pin
10 Ve Daha Az Işçi Çalıştıranlar Için Sgk Ve Vergi Kesintisi Örnek Tablo

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nasıl, nereden verilir ?

Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Beyanname;

 1. Beyanname Düzenleme Programından ( İndir ) ,
 2. İnternet Vergi Dairesinden,
 3. Defter beyan sisteminden gönderilebilir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tahakkukları nasıl, nereye ödenir ?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderildikten ve tahakkuklar oluştuktan sonra ödeme tarihleri tabi olduğu Kanun’a göre belirlenmektedir. Buna göre;

 • SGK işveren primlerinin her ay için takip eden ayın sonuna kadar,
 • Gelir vergisi stopajı ile damga vergisi tahakkuk ödemelerinin ise en geç her ay için takip eden ayın 26’sına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hakkındaki sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. 

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1