Ölüm İzni Kaç Gün 2022

Ölüm izni kaç gün sorusunun cevabı çalışanın tabi olduğu Kanun’a göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle ölüm izni kaç gün özel sektör ve kamu için farklılık göstermektedir. Bu yazımızda tüm çalışanlar için ölüm izinleri farklı başlıklar halinde aşağıda verilecektir. Ayrıca yazımızın devamında özel sektörde cenaze izni kaç gün ve kamuda cenaze izni kaç gün konusunda kafanıza takılan tüm soruların da cevaplarını bulabilirsiniz.

Cenaze izni kaç gün 2022

Yukarıda da belirttiğimiz gibi memur, işçi ölüm izni kaç gün sorusunun cevabı farklılık göstermektedir. Bu nedenle Bu nedenle cenaze izni kaç gün özel sektör ve kamu ile diğer çalışanlar için ayrı başlıklarda aşağıda verilmiştir.

İşçilerde ölüm izni kaç gün ?

Ülkemizde en çok çalışan özel sektörde. Bu nedenle öncelikle özel sektörde ölüm izni kaç gün sorusunun cevabı ile başlayalım. İşçi cenaze izni 4857 Sayılı İş Kanun’una göre belirlenmektedir. 4857 Sayılı Kanun’a göre ölüm izni işçilerde 3 gündür. İşçinin cenaze izin hakkının talep halinde verilmesi zorunludur. Özel sektör ölüm izni süresinde işveren çalışanın maaşından herhangi bir kesinti yapamaz ya da bu işçinin cenaze izni hakkını yıllık izin hakkından düşüremez.

Memurlarda ölüm izni ne kadar 2022

Peki 657 ölüm izni Kaç gün? Devlet memurlarında vefat izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’u kapsamında düzenlenmiştir. 2022 yılı için memur ölüm izni süresi 7 gündür. Memur çalışana cenaze izni;

  • Eş ya da çocuklarından birisinin vefatı,
  • Kendisi ya da eşinin anne/babasından birisinin vefatı,
  • Kendisi ya da eşinin kardeşlerinden birisinin vefatı halinde verilmektedir.

Ölüm halinde hem işçiye hem de memura SGK’dan cenaze parası ödenmektedir. Cenaze yardımı ne kadar sayfamızdan hem yardımı nasıl alabileceğiniz hem de ne kadar alabileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Kamu işçisi ölüm izni kaç gün ?

Peki Kamu işçi cenaze izni kaç gün ? Aslında kamu işçilerine verilecek Sgk ölüm izni  cevabı yukarıda özel sektör ölüm izni kaç gün başlıklı yazımızda mevcut. Sürekli işçilere de 4857 Sayılı Kanun esas alınarak Sgk cenaze izni verilmektedir. Buna göre sürekli işçilerin cenaze izni hakları 3 gündür.

1.derece ölüm izni kaç gün 2022

  • Memura eşinin ya da çocuklarının vefatı ve ya kendisi ya da eşinin anne/babası ile kardeşlerinden birisinin vefatı halinde izin verilmektedir.
  • Sigortalı çalışanlar ile kamuda sürekli işçi kadrosunda yer alanlara ise eşi, çocukları, anne ya da babasının vefatı durumunda izin veriliyor. Eşin annesi, babası ya da kardeşlerinden birisinin vefatı durumunda işçiye cenaze izni verilmemektedir.

2.derece ölüm izni kaç gün ?

Bu konuda en çok 2.derece akraba cenaze izni kaç gün sorusu sorulmaktadır. 2. derece akraba ölüm izni memura ya da işçiye verilmemektedir. Memura eş, çocuk, eşin ya da kendisinin anne/babası ile kardeşlerinin vefatı durumunda izin veriliyor. SSK kapsamındaki çalışana ise sadece eş, çocuk, anne ve babasının vefatı halinde 1.derece cenaze izni veriliyor. Bunun dışında ikinci derece akraba olarak sayılabilecek anneanne, babaanne, büyükbabalar, amcalar için Sgk çalışan cenaze izni verilmemektedir.

Anneanne ölüm izni kaç gün ?

Çalışanlara anneanne vefatı izin hakkı verilmemiştir. Yukarıda hem işçi hem de memurlarda sgk çalışan ölüm izni kaç gün kısmında da belirttiğimiz gibi anneanne vefatı cenaze izni verilmesi gereken durumlar arasında yer almamaktadır.

Babaanne ölüm izni kaç gün ?

Çalışanların ve memurların anneanne vefat izni olmadığı gibi babaanne vefatı durumunda da izin yoktur. Babaannelerin vefatı halinde ne sigortalı çalışan işçiye ne de kamuda kadrolu olarak çalışan memurlara cenaze izni verilmesi hakkında bir düzenleme yoktur.

Dede ölüm izni Kaç gün ?

Büyükbabalar diğer adı ile dedelerin vefatı durumunda ne işçiye ne de memurlara ölüm izni verilmez. Yukarıda kimlerin vefatı halinde ölüm izni verilebildiği ayrı başlıklarda ve ayrıntılı olarak paylaşılmıştır.

Öğrenciye ölüm izni kaç gün ?

Öğrencilere okul idarecilerinin de uygun görmesi koşulu ile 15 güne kadar ölüm izni verilebilmektedir. Öğrenciye verilecek olan bu izin devamsızlık hesabında dikkate alınmamaktadır.

Kayınpeder ölüm izni kaç gün 2022

İşçiye kayınpederinin vefatı durumunda cenaze izni verilmez. Memurlara kayınbabanın vefatı durumunda 7 güne kadar cenaze izni verilir.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın