Rapor Bildirmeme Cezası 2022

Rapor bildirmeme cezası 2022 brüt asgari ücret ile birlikte netleşmiş oluyor. İş göremezlik raporu alan bir çalışan için işverenin Kanunen belirlenen rapor bildirim süresi içerisinde çalışmazlık girişini diğer adı ile rapor onaylama işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kanunen belirlenen e vizite rapor onaylama süresi içerisinde vizite onaylama işlemini yapmayan işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sgk rapor bildirmeme cezası cezası uygulanmaktadır. Bu yazımızda rapor onaylama süresi 2022 çalışılmadığına dair bildirim cezası tutarları ve raporu bildirmeme cezası ödeme ve itiraz işlemleri hakkındaki tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

İş göremezlik raporu onaylama süresi 2022

Kanunen belirlenen iş göremezlik raporu bildirim süresi raporun bittiği tarihi takip eden ay olması koşulu ile;

 • Aylık prim ve hizmet belgesi gönderen işverenlerde takip eden ayın 23’ü,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işverenlerde ise takip eden ayın 26’sıdır.

İşverenin rapor bildirme süresi içerisinde sgk vizite uygulamasından çalışmadığına dair bildirimi yapması gerekmektedir. Ayrıca sgk rapor bildirim süresi içerisinde;

 • Aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalının “01-İstirahat” eksik gün kodu ile raporlu olduğu gün kadar eksik gün ile bildirilmesi,
 • Bildirge gönderirken sigortalı raporlu sürelerde çalışmamıştır kutucuğunun işaretlenmesi,

İşlemleri de çalışmazlık bildirimi yerine geçeceğinden vizite uygulamasından onay yapılmasa bile bu işlemler sizi sgk rapor onaylamama cezasından kurtaracaktır. Özetle işveren rapor onaylama süresi 2022 içerisinde vizite uygulamasından ya da yukarıda belirtilen bildirim şekillerinden birisi ile bildirim yapılmadığında sgk rapor geç onaylama cezası uygulanacaktır.

Rapor onaylamama cezası ne kadar 2022

Yukarıda belirtilen süre içerisinde işveren raporu onaylamazsa ve ya bildirim şekillerinden birisi ile bildirim yapmazsa;

 • istirahat raporu bildirim süresinde hiç bildirim yapılmayan işçi başına brüt asgari ücretin yarısı yani 2500,00 TL tutarında çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmaması nedeniyle uygulanan idari para cezası,
 • Rapor giriş süresi geçtikten sonra ve Sosyal Güvenlik Kurumu yazıyı tebliğe çıkarmadan önce bildirim yapılması halinde ise sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/10’u yani rapor onaylamama cezası 2022 de geç bildirim halinde 500,00 TL olacaktır.

Yukarıda da anlaşılacağı üzere e rapor girişinin işveren rapor bildirim süresi içerisinde yapılması önem arz etmektedir. Çalışılmadığına dair bildirim girişi süresi geçmiş bile olsa sgk rapor bildirimini yapmanız cezada büyük oranda indirim sağlayacaktır. İşveren olarak SGK’ya diğer geç bildirimler ve hatalı işlemler için uygulanacak güncel idari para cezası tutarlarına Sgk İdari Para Cezaları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İşçinin raporunu işverene bildirmemesi halinde ne olur ?

Gelelim bir diğer husus olan ve özellikle işverenlerin uygulanan rapor onaylama cezasına itiraz için kullandıkları işçi bize raporu vermedi kısmına. Bildiğiniz üzere iş göremezlik raporları elektronik ortamda düzenlenmekte ve doktor raporu girdiğinde rapor elektronik ortamda hem işyerine hem de SGK’ya gönderilmekte. Elektronik ortamda işverene gönderilen raporlar Kanunen bazı istisnai durumlar haricinde tebliğ edilmiş sayılmakta. Aşağıda sayılan istisnai durumlar haricinde işçinin işyerine raporu vermemesi işvereni ceza ya da diğer yükümlülüklerden kurtarmaz. İstisnai durumlar ise;

 • İşe yeni başlayan ve henüz işyerinde hizmeti bildirilmemiş olan işçi rapor alırsa raporu bir önceki işyerine düşer. Dolayısıyla elektronik ortamda mevcut işyerine gelmediği için işverenin bildirim için bir sorumluluğu olmaz.
 • Birden fazla işyerinde sigortalı çalışanlarda rapor en eski girişli işyerine düşer. Bu durumda sorumluluk o işyerinde olacaktır.

Raporlu işçinin bildirgede tam gösterilmesinin bir sakıncası var mı ?

İş göremezlik raporu alan bir çalışanı işveren dilerse bildirgede 30 gün olarak gösterebilir ve maaşını da tam ödeyebilir. Ancak işçi raporlu sürelerde işyerinde çalışamaz. Bunun tespiti halinde ödenen rapor paraları geri alınır ve işverenle işçi hakkında suç duyurusunda bulunulur.

İşyerine rapor bildirme süresi kaç gündür ?

İşçinin raporunu işverene bildirme süresi Kanunen belirlenmemiştir. Zaten yukarıda da değindiğimiz üzere rapor alan işçinin raporu işyerine elektronik ortamda vizite uygulamasında gönderilmektedir. İşçi raporu işyerine vermek zorunda değildir. Ancak yine de bilgi verilmesi ve ya raporun bir nüshasının işyerine verilmesi her iki taraf için da sağlıklı olacaktır.

İşyeri raporu onaylamazsa işçi rapor parasını alabilir mi ?

İşveren istirahat raporu onaylama süresi içerisinde vizite online sisteminden onay yapmasa bile Sosyal Güvenlik Kurumu işçiye ödemesini yapar. SGK işçi rapor girişi süresi dolanların ödemesini her ayın 23’ünden sonra yapar ve işverene de iş göremezlik bildirim süresi içerisinde bildirim yapmamaktan dolayı yukarıda belirtilen tutarlarda sgk işveren rapor onaylamama cezası uygular.

Çalışmazlık bildirimi nasıl yapılır ?

Bildirimler SGK vizite uygulamasından yapılmaktadır. Öncelikle buradan uygulamaya SGK şifreleriniz ile giriş yapmalısınız ⇒ SGK vizite giriş. İşveren bildirimi çalışılmadığına dair bildirim süresinde ya da sonrasında sgk e vizite uygulamasından bildirim yapabilir. Rapor sgk bildirimi işlemi için işverenin her ay bildirge son tarihinde sisteme giriş yaparak tarihe göre sorgulama yapıp tamamlaması gerekmektedir.

Sgk vizite rapor onaylama süresi içerisinde bu işlem yapılırsa cezai işlemden de kurtulmuş olursunuz. Bildirim işlemlerini nasıl yapabileceğiniz hakkında detayları Vizite Giriş İşlemleri Nasıl Yapılır ? sayfamızda adım adım ve resimli olarak anlattık. İlgili sayfamızı ziyaret ederek rapor onaylama nasıl yapılır konusunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sözleşmeli personel rapor bildirimi nasıl yapılır ?

Kamuda sözleşmeli olarak 4a ssk kapsamında çalışanlar için de vizite giriş süresi içerisinde işveren rapor bildiriminin yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Sözleşmeli personel için de süresinde  vizite onayı yapılmadığında yukarıda belirtilen iş göremezlik raporu bildirmeme cezası uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel için iş göremezlik raporu vizite giriş işlemini nasıl yapabileceğiniz hakkında detayları öğrenmek için yukarıda bağlantısı verilen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK rapor cezası ödemesi nasıl yapılır ?

Gelelim cezanın nasıl ödeneceği işlemine. SGK tarafından uygulanan idari para cezasını ödemek için SGK tarafından tebliğ tarihinin girilmesi gerekmektedir. Tebliğ girildikten sonra;

 • Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde uygulanan ceza üzerinden %25 indirim uygulanır.
 • Tebliğden sonra 15 gün içerisinde itiraz hakkınız var. İtiraz edebilirsiniz ama geçerli bir gerekçeniz olmalı.
 • 15 gün içinde ödemezseniz indirim hakkınız iptal olur ve ceza faizi ile birlikte hesaplanır.

Ödeme işlemi 26 haneli SGK işyeri sicil numarası üzerinden SGK Ödemeleri-SGK İPC menüsünden yapılmaktadır. Ödeme yapmak ve nasıl ödendiğini öğrenmek için hemen Sgk İdari Para Cezası Ödeme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Rapor Bildirmeme Cezası hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

 

Rapor bildirmeme cezası itirazı nasıl yapılır ?

Eğer raporu süresi içerisinde bildirdiyseniz gönderilen idari para cezasına itiraz edebilirsiniz. Ayrıca bildirim yerine geçen “01-İstirahat kodu” ile bildirim, manuel çalışmazlık bildirimi yaptıysanız ya da aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı raporlu sürelerde çalışmamıştır kutucuğunu işaretlediyseniz bu gerekçelerden birisi ile itiraz edebilirsiniz.

SGK idari para cezası peşin ödeme indirimi ne kadar ?

Tebliğ edilen idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde öderseniz %25 yani 1/4 oranında indirim sağlanır.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

“Rapor Bildirmeme Cezası 2022” üzerine 4 yorum

 1. Merhaba. Mali müşavirlik hizmeti vermekteyiz. Ocak-2022 ayında müşterimizin çalışanı rapor aldı. Sgk rapor sistemine düşmedi bu rapor. Raporu ve ren hastane sorun olmadığını söyledi. Alo 170 ile görüştük manuel olarak bildirim yapın dediler. Manuel olarak rapor girişi yaptık. ocak ayında verilen raporlar 01/04/2022 tarihinde sisteme düşmüş ve cezalı durumda görünüyor. Ne yapmamız gerekir ?

  Şimdiden teşekkürler. İyi günler.

  Cevapla
  • Merhaba. Aynı tarihli raporlar için manuel çalışmazlık bildirimi varsa söz konusu sigortalılar için ceza uygulanmaz. Elektronik ortamda size tebliğ tarihi de önemlidir. Elektronik ortamda yapılacak bildirimde elektronik ortamdan tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın 26’sına kadar bildirim yapılmalıdır.

   Cevapla
 2. Merhabalar okul müdürüyüm. 4/B’ li Sözleşmeli İdari destek görevlimizin raporunu girmeyi 7 gün unuttuk. bunun karşılığında ne ceza rücu edilir ve geçete olsa göndermemiz gerekirmi?

  Cevapla
  • Merhaba. Eğer ceza size tebliğ edilmediyse ya da posta verilmediyse hemen bildirim yapın. Geç bildirim cezası brüt asgari ücretin 1/10’u iken hiç bildirmeme cezası brüt asgari ücretin yarısı. Her durumda bildirmekte yarar var.

   Cevapla

Yorum yapın

2