Rapor Parası Hesaplama 2021

41

Rapor parası hesaplama 2021  işçinin brüt maaşına göre yapılır. Her çalışanın istirahat raporu aldıktan sonra merak ettiği konuların başında SGK’dan ne kadar rapor parası alabileceği gelmektedir. Rapor ücreti net maaş üzerinden hesaplanmadığından normal maaş hesabına göre farklı olmakta ve kafa karıştırıcı olabilmektedir.

Bu yazımızda 2021 rapor parası hesaplamasının nasıl yapıldığı konusunda bilgi bulabilir,  asgari ücretli çalışanlar için rapor parası günlük ne kadar, 10 günlük iş göremezlik raporu ne kadar, 30 gün rapor parası ne kadar gibi iş göremezlik rapor parası hesaplaması konusu hakkında sık sorulan diğer soruların cevabını bulabilirsiniz.

Rapor parası nasıl hesaplanır 2021

Rapor hesaplama brüt maaş üzerinden yapılır.

 • Sgk rapor parası hesaplaması hastalıkta rapor alınan tarihten önceki son 12 aylık brüt kazancın toplamı son 12 aylık gün sayısına bölünür. Çıkan sonucun 2/3’ü ayakta tedavide, 1/2’si yatışlarda bir günlük geçici iş göremezlik ödemesi olarak yapılır. Hastalık raporlarında ilk iki güne ödeme yapılmaz. Dolayısı ile 1 ve ya iki günlük raporlara SGK tarafından hiç ödeme yapılmaz.
 • İş kazalarında da iş göremezlik ödeneği hesaplaması hastalıktaki gibidir. Varsa son 12 aylık kazanç yoksa ortalama kazanç ve gün sayısına göre yukarıdaki gibi sigorta parası hesaplaması yapılır. İş kazalarında raporlu olunan sürelerin tamamı için ödeme yapılır.
 • Doğum raporu hesaplaması aşağıda verilmiştir.

Covid rapor parası hesaplaması nasıl yapılır ?

Sigotalılar pandemi süreci ile birlikte Karantina rapor parası hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladılar. Covid ya da başka bir pandemiden dolayı istirahat raporu verilenlere;

 • Hastalık sigortası kapsamında ödeme yapılır ve dolayısıyla hesaplama usulü yukarıdaki gibi olur.
 • 14 günlük ve ya 10 günlük istirahat raporları için 2021 yılında asgari ücret seviyesinden ödenecek güncel ve toplam tutar aşağıda paylaşılmıştır.

Rapor kesintisi hesaplaması nasıl yapılır ?

 • Hastalıktan alınan raporlarda ilk 2 gün için ödeme yapılmaz. Sonrasına ödenir. 1 ve ya 2 günlük istirahat raporlarına hiç ödeme yapılmaz.
 • İş kazalarında raporlu günlerden herhangi bir kesinti olmadan ödemeler yapılır. Tamamına ödenir.
 • SGK doğum raporlarında da doğum öncesi ve sonrası tüm süreler için ödeme yapılır.
 • Rapor maaş kesintisi hesaplaması ise işyerinde bu işten sorumlu muhasebeci, mali müşavir tarafından yapılabilir.

Doğum rapor parası hesaplama 2021

Sigortalı ya da bağkurlu anneye doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta için ödenen doğum rapor parası hesaplamasında kadın sigortalının doğum öncesi son 3 aylık kazancının son 3 aylık toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan tutarın 2/3’ü oranında ödeme yapılır. Doğum ve hamilelikten kaynaklı olarak yapılan tüm doğum yardımı, emzirme parası ve rapor parası ödemeleri konusunda ayrıntılı bilgi için hemen doğum parası ne kadar  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2021 rapor parası ne kadar oldu ?

Gelelim asgari ücretli çalışanlar için 2021’de alınacak en düşük rapor parası tutarlarına. Eğer brüt ücretiniz asgari ücret üzerinde ise dilerseniz  yazının yorum kısmından kaç gün rapor aldığınızı ve son 12 aylık brüt kazancınız ve yine son 12 aylık gün sayınızı yazarsanız ne kadar ödeme alabileceğinizi hesaplayabiliriz.

Ücret bildiriminiz asgari ücret üzerinden yapılıyorsa ayakta istirahatlarde en düşük günlük rapor ücretiniz 79,50 lira, yatışlarda ise 59,63 lira olacaktır. Rapor alınan gün sayısına göre asgari ücret rapor parası hesaplaması aşağıda verilmiştir.

3 günlük rapor parası ne kadar 2021

3 gün rapor parası ne kadar ? Hastalık kaynaklı 3 günlük istirahat raporlarında 1 gününe ödeme yapılır. asgari ücretli rapor parası hesaplamasına göre eğer yatarak tedavi ise 59,63 TL, ayakta tedavi ise 79,50 TL ödeme yapılır. İş kazalarında 3 günün tamamına ödeme yapılır. Bu durumda 3 günlük iş kazası raporu için ödenecek toplam 3 günlük iş kazası rapor parası 238,50 TL, yatarak tedavi ise 178,88 lira olacaktır.

5 günlük rapor parası ne kadar 2021

Peki 5 gün rapor parası ne kadar  olur ? Hastalık ise 3 gününe ödeme yapılır. Asgari ücrete göre hastalıktan alınan 5 günlük raporun ayakta ise 238,50 TL,  yatarak ise 178,88 TL olarak ödeme yapılır. İş kazası sonucu alındı ise asgari ücrete göre 5 gün için 397,50 TL ayakta, yatış varsa istirahat raporu hesaplamasına göre  5 günlük iş kazası rapor parası 298,15 lira olarak ödenir.

7 günlük rapor parası ne kadar 2021

1 haftalık raporda hastalık için tamamı ayaktan ise 7 günlük rapor parası hesaplamasına göre 397,50 lira, yatış varsa 298,13 lira ödenir. İş kazalarında 1 haftalık rapor için ayakta rapor ücreti 556,50 lira, yatışta iş göremezlik hesaplamasına göre 417,38 TL ödenir.

8 günlük rapor parası ne kadar 2021

Primi asgariden bildirilen çalışanlara 2021 yılında 8 günlük ve ayakta hastalık raporu için ödenecek yaklaşık ödeme tutarı 400 TL, yatarak ise yaklaşık 350 TL olacaktır. Eğer iş kazası ayakta tedavi için verildiyse toplamda yaklaşık 600 TL, yatarak ise toplamda yaklaşık 450 TL gibi bir rakam ödenir.

9 günlük rapor parası ne kadar 2021

9 gün için alınan istirahatlerde hastalıkta ayakta tedavide toplam ödeme tutarı yaklaşık olarak 550 TL, yatışta ise 400 TL olacaktır. İş kazası sonucu verildi ise ayakta tedavi için yaklaşık ödeme tutarı 700 TL, yatışlarda ise 500 TL olacaktır.

10 günlük rapor parası ne kadar 2021

Gelelim en çok sorulan 10 gün rapor parası ne kadar olur sorusunun cevabına. 10 gün için geçici iş göremezlik hastalıktan dolayı alındı ise 8 günlük kısmına ödeme yapılır. 10 günlük rapor parası hesaplamasına göre ayakta ise 636,00 TL, yatarak tedavi ise 477,00 TL ödeme yapılır. İş kazalarında tamamına ödeme yapılır. İş kazasında ayakta tedavide 10 gün rapor parası hesaplamasına göre 10 günlük rapor ücreti 795,50 TL, yatarak tedavide ise 10 günlük iş kazası rapor parası 596,30 TL ödenir.

14 gün rapor parası hesaplama 2021

Özellikle Covid süreci ile birlikte karantinaya alınan sigortalı çalışanlara 14 günlük karantina süresi boyunca 14 günlük iş göremezlik raporu düzenlenmektedir. Bu raporlar hastalıktan dolayı düzenlendiği için 2021 yılı için hastalık 14 günlük ödeme tutarı ayakta istirahatlerde 950 TL civarında olacaktır. Yatarak 14 günlük hastalık raporlarında ise ödeme tutarı 700 TL civarında olacaktır. Eğer 14 günlük rapor iş kazası kaynaklı alındı ise bu durumda ayakta tedavi için yaklaşık olarak 1100 TL, yatarak tedavi için ise yaklaşık 840 TL olacaktır.

15 günlük rapor parası ne kadar 2021

Hastalık için alındı ise 15 günlük ayakta hastalık iş göremezlik ödemesi toplamda 1033,50 TL, yatarak tedavide ise 477,04 TL ödenir. İş kazalarında 15 günlük iş göremezlik ayakta ödemesi 1192,50 TL, yatarak tedavilerde ise iş göremezlik parası hesaplamasına göre 775,19 TL olacaktır.

20 günlük rapor parası ne kadar 2021

İş göremezlik raporu hesaplamasına göre hastalık olarak alınan 20 günlük iş göremezlik raporu asgari ücretli için tamamı ayakta ise 1431,00 lira, yatış ise 1073,34 lira olacaktır. İş kazası sonucu alınacak 20 günlük istirahat raporlarında tamamı ayakta asgari ücrette rapor parası hesaplamasına göre 1590,00 TL, yatış varsa 20 günlük rapor parası hesaplamasına göre 1190,00 TL ödenir.

30 günlük rapor parası ne kadar 2021

Gelelim 1 aylık rapor parası ne kadar sorusunun cevabına. Sgk rapor hesaplamasına göre hastalıkta geçici iş göremezlik raporunun tamamına ödeme yapılmaz. 28 gününe ödeme sağlanır. Hastanede yatarak istirahat edildi ise toplamda 1669,64  lira, hastane dışında ayakta tedavi verildiyse 2226,00 lira ödeme yapılacaktır. İş kazası Sgk rapor ücreti hesaplamasına göre tamamına ödeme yapılır. Yatarak ise 30 günlük iş kazası rapor parası 1788,00TL, ayakta ise asgari ücret 1 aylık rapor parası 2385 lira olarak ödenir.

45 günlük rapor parası ne kadar 2021

Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasına göre 45 günlük ayakta tedavide hastalık için ödenecek toplam tutar 3418,50 TL, yatarak tedavide ise toplam 2564,09 TL olacaktır. İş kazalarında ise 45 günlük ayakta tedavi iş göremezlik ücreti toplam 3577,50TL, yatarak tedavide ise 2683,35 olacaktır.

İş kazası rapor parası hesaplama 2021

2021 rapor ücretleri hesaplaması iş kazalarında da aynıdır. İş kazalarında istirahat parası hesaplamasının nasıl yapıldığı ve asgari ücret üzerinden ne kadar ödeme alabileceğiniz yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca iş kazası sonucu rapor aldıysanız yazı girişindeki istirahat raporu parası hesaplama programı aracılığı ile de ne kadar ödeme alabileceğiniz hakkında hesaplama yapabilirsiniz.

Rapor ( İstirahat) parası alma şartları 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan rapor parası alabilmek için rapor parası şartlarının sağlanması gerekiyor. Hastalıktan dolayı geçici iş göremezlik ödemesi yapılabilmesi için rapor alınan tarihten önceki son 1 yıl içerisinde en az 90 günlük hizmet süresinin olması gerekiyor. SGK doğum rapor parası alabilmek için ise doğum tarihinden önceki son 1 yıllık süre içerisinde en az 90 gün şartı aranır. İş kazalarında gün şartı aranmaz.

Rapor parası nasıl alınır 2021

Ödeme alabilmek için geçici iş göremezlik raporuna ilişkin çalışmazlık bildiriminin işveren tarafından yapılmış olması gerekiyor. İş kazasında çalışmazlık girişine ilave olarak iş kazası bildiriminin de yapılması zorunlu. İşveren tarafından bu bildirimlerin yapılış tarihinden itibaren ödeme ortalama 15 gün içerisinde PTT ya da tanımlı banka hesabından alınabilir.

Rapor parası ne zaman alınır 2021

Rapor parasının ödeneceği tarih işverenin çalışmazlık bildirim tarihine göre değişir. Raporun tamamı bittikten ya da uzun süreli raporlarda bir kısmı bittikten ve işveren tarafından çalışmazlık girişi yapıldıktan sonra ortalama en geç 15 gün içerisinde ödeme PTT’den ya da tanımlı banka hesabından alınabilir.

Rapor parası nereden alınır 2021

Eğer SGK şahıs ödemeleri sisteminde daha önce tanımlanmış olan banka hesabınız mevcutsa ödemenizi bu banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Hesap yoksa ödeme PTT’ye gönderilir. PTT’ye gönderildikten sonra en geç 2 ay içerisinde almanız gerekiyor.

Rapor parası ne zaman yatar 2021

Rapor parası için ödeme yapılabilmesi işveren bildirimine bağlıdır. İşveren tarafından çalışmazlık girişi yapıldıktan sonra ödeme ortalama 7-10 gün içerisinde PTT ya da tanımlı banka hesabına aktarılır.

Doğum rapor parası ne zaman yatar 2021

SGK doğum rapor parası ödemesinin yapılabilmesi için öncelikle doğumun gerçekleşmiş olması gerekiyor. Doğum olduktan sonra hastane doğum sonrası iş göremezlik raporunu sisteme girer. Biten ilk rapor için işveren çalışmazlık bildirimi yapar. Çalışmazlık bildiriminin ardından ortalama ödenme süresi 7-15 gündür.

Doğum sonrası rapor için işveren çalışmazlık bildirimini parça parça da yapar raporun tamamı bittikten sonra da yapabilir. İşveren parça parça onaylarsa SGK da parça parça ödeme yapar. İşveren raporun tamamı bittikten sonra onaylarsa SGK da toplu olarak ödeme yapar.

İş kazasında maaş kesilir mi 2021

İş kazası sonucu istirahat raporu alınması halinde işveren maaşı kesebilir. Özel sektör işyerleri kanunen istirahat süresi boyunca maaş ödemek zorunda değildir. Kesilen bu maaşı SGK iş kazası geçici iş göremezlik ödemesi olarak öder.

Ptt rapor parası sorgulaması nasıl yapılır ?

Sorgulama işlemini e-devletten yapabilirsiniz. E-devlette;

İş kazasında maaş kesilir mi 2021

İş kazası sonucu alınan işgöremezlik raporunda raporlu olundan gün sayısının tamamı için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılır. Bu süre zarfında işveren maaş ödemesi yapmak zorunda değildir. Maaştan kesinti yapabilir.

1 gün rapor parası kesilir mi 2021

1 ve ya 2 günlük hastalık istirahat raporlarında Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapmaz. Bunun ödemesini işveren de kanunen ödemek zorunda değildir. Yani 1 ve ya 2 günlük iş göremezlik raporu almanız durumunda maaşınızdan kesinti yapılması olasıdır.

2 günlük rapor parası kesilir mi ?

Bir ve ya iki günlük iş göremezlik ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca ödenmez. İşveren de ödemek zorunda olmadığından maaştan kesinti yapılabilir. Eğer maaştan rapor kesintisi hesaplamasını yapmak istiyorsanız işveren muhasebeciniz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

3 gün rapor parası kesilir mi 2021

Hastalıktan alınan 3 günlük raporun SGK 1 gününe ödeme yapar. Geri kalan 2 günü işveren ödemek zorunda değildir. Maaştan kesinti yapabilir. İş kazalarında SGK tamamını öder. İşveren ayrıca ödemek zorunda değildir.

10 gün rapor maaş kesintisi 2021

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işveren Kanuna göre iş göremezlik alan bir çalışanın iş göremezlik yani istirahat süresi boyunca maaşını ödemek zorunda değildir. 10 günlük rapor alan bir çalışan için işveren bu 10 günlük sürenin tamamı için maaşından kesinti yapabilir. SGK hastalıklarda 2 günlük kısmı ödemez. Bunu işveren de ödemek zorunda değildir. Özetle rapor parası kesintisi hesaplamasına göre;

 • 10 günlük rapor maaş kesintisi hesaplaması yapılırken hastalıkta 2 günü kesilir ve 8 gününe ödeme yapılır.
 • İş kazalarında rapor parası hesaplama 10 günün tamamı için yapılır.
 • Kesilen tutarların işveren tarafından ödenme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kaç günlük rapor parası alınır 2021

Hastalık sebebi ile doktor tarafından verilmiş olan istirahat raporlarından 1 ya da 2 günlük olanlara ödeme yapılmaz. 3’üncü günden itibaren ödeme yapılır. İş kazalarında 1 ve ya 2 gün farketmeksizin tamamına ödeme yapılır.

Rapor ücreti nasıl hesaplanır konusunda yukarıda bilgi vermeye çalıştık. Rapor parası hesaplama robotu diğer adı ile Sgk rapor parası hesaplama programını hesaplama yöntemi değiştiği için kaldırdık. Bunun yerine bize yorum bölümünden rapor tarihinden önceki son 12 aylık brüt kazanç toplamı ile son 12 ayın toplam prim gün sayınızı yazmanız durumunda iş göremezlik ödemesi hesaplaması yapabiliriz. 


41 Yorum
 1. Emin

  Son 3 aylık brüt 6.083 gün sayısı 62 45 gün rapor iş kazası ayakta

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Yaklaşık olarak 2943 TL ödeme alırsınız

 2. Mehmet ali

  Brüt 16.581 tl son 3 aylik 90 gün 45 gün ayakta heyet raporum var. Ne kadar alirim acaba ?

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba.Yaklaşık olarak 5300 TL ödeme alırsınız.

 3. Fatih

  Merhaba
  hastane yatış 9.10.20 hastane çıkış 13.10.20
  Ayakta başlangıç 14.10.20 ayakta bitiş 02.11.20
  Merak ettiğim konu ayakta ve yatış olarak iki kez mi iki gün kesinti olacak? Ve raporum diğer aya sarkıyor, rapor bittikten sonra mı ödeme yapılır yoksa ay başı bildirildiğinde mi devreye girer?
  Son 3 ay 12500 tl 90 gün, ama raporum diğer aya sarktığı için bu ayı baz alırlar mı?? ilginize şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Sadece ilk iki günlük kısım kesilir. Yani yatarak tedaviden 2 gün kesilir. Rapor bitiminde işveren onaylasın raporu. SGK tamamını tek seferde öder. Bu kazanç esas alınır. Ortalama ayakta günlük ödemeniz 92 TL civarı olur.

 4. Yücel

  Kontrollü rapor nedir nasıl uygulanır. 2 gün ytış 43gün ayakda raporum var 3aylık bürüt maaş 9000tl.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Rapor bitiminde kontrole gitmeniz gerekiyor. Aksi halde SGK ödeme yapmaz. Ayakta verilen rapor için günlük ödeme tutarınız ortalama 66,00 TL olacaktır.

 5. Sami

  Son 3 aylık maaşım 9 bin TL 1 ay raporluyum omzum çıktı yatış değil ayakta ne kadar alırım ücret

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Brüt mü net mi bu tutar?

 6. Dilek

  1haziranda koldan anjiyo oldum akşam ciktim. 9 Haziran’da işbaşı yapacaktım ama tekrar 8 Haziran’da koldaki damarın tıkandığı için acil ameliyat ta alındım tekrar 9 Haziran dan 16 hazirana kadar raporlu oldum. Son 3aylik pek tutarı 1067410 86 gün

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Kaç gün yatarak kaç gün ayakta?

   1. ibrahim

    Merhaba. Asgari ücretle çalışıyorum. Son üç ay 90 gün.
    1 ay ayaktan raporum var. Ne kadar ödeme alirim

    1. Mehmet BAŞARAN

     Merhaba. Yaklaşık olarak 1831,20 TL ödeme alırsınız.

 7. FATİH

  Sgk uzmanı toplam 23 gün rapor 8gün yatarak 15 gün ayaktan raporum var

  1. SGKuzmani

   Sorunuzu yanıtlamıştım Fatih BEY. 1600 lira civarında ödeme alırsınız.

 8. FATİH

  Toplamda 24 gün

  1. SGKuzmani

   Yaklaşık 1600 lira alırsınız Fatih Bey.

 9. FATİH

  Toplam 24 gün 9 gün yatarak 15 gün ayaktan rapor

 10. FATİH

  Merhaba benim 15 gün ayaktan raporum var ve 8 günde yatarak tedavim var son 3 aylık brüt maaşlarımda 3336/3485/3650 ne kadar para alırım

  1. SGKuzmani

   Merhaba Fatih BEY. Toplam rapor süreniz 23 gün mü 15 gün mü ?

   1. Mehmet

    Merhabalar 14 Gün Covid Dolayısıyla Rapor aldım Son 3 Aylık Bürüt Kazanç E Devlet te Yazılan 13.168 lira
    Gün sayım 87 Gün Ne Kadar Alırım

    1. Mehmet BAŞARAN

     Merhaba. Son 3 aylık değil son 1 yıllık brüt kazanca göre hesaplama yapılmakta. Rapor aldığınız tarihten önceki son 1 yılın toplam kazanç ve gün sayısını yazarsanız hesaplama yapabiliriz.

 11. ZEKERİYA OYNAK

  üç aylık prim gun 90 brutum 13600 yapıyor bu ay 20gun rapor aldım acaba ne kadar para alabilirim teşekkürler

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık 1800 lira ödeme alırsınız.

 12. adem

  Merhaba son 3 aylık gün sayım 88. Brüt toplam 3 aylık 20.900 tl. Raporum 1 ay ayaktan yatış yok. Ne kadar rapor parası alabilirim ?. Teşekkürler.

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık olarak 4400 TL iş göremezlik ödemesi alırsınız.

 13. ebubekir

  benim 3 aylık ayakta ameliyat raporumm var asgari ücretle çalışıyorum acaba ne kadar rapor parası alırım

  1. SGKuzmani

   Merhaba. 5700 lira civarı ödeme alırsınız.

 14. Tuncay

  Merhaba son 3 ay prim toplamım 17.688 son 3 ay çalışmam 90 gün raporum ayakta 10gün ne kadar alabilirim

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık olarak 1050 lira alırsınız.

 15. Salih

  17000 uc aylik burut son uc ay yatan sigorta gunum 88 istirap rapor gunum 13

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık 1450 TL civarında rapor parası alırsınız.

   1. Kamil

    Benim iş kazası 31 gün raporum var benim son 31 günüm var öncesi yok 3900 brüt toplam ne kadar alırım saygılar

    1. SGKuzmani

     Merhaba. Yaklaşık 2600 lira alırsınız.

 16. Yunus

  Ben son 3ay prim gunum 90 son üç ay p.e.k. 7675 (prime esas kazanc.) 30gun yatarak 50gunde ayakta tedavi raporum var ne kadar rapor ücreti alırım

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık 4050 lira ödeme alırsınız.

 17. Taylan gulcımen

  Benım 85 gun 3 aylık calısma gunum subatta raporluyum kasım 3199 aralık 5034 ocak 4200 45 gun rapor 1 gun hastanede yattım ne kadar olur

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık olarak 4200 TL ödeme alırsınız.

  2. Gökhan

   Bürüt son maaşım 4700tl 28 gün ayakta rapor aldım son 3 aylik 90 gün prim rapor nekadar alirlim

   1. SGKuzmani

    Merhaba. Brüt ortalamanız 4700 ise yaklaşık 2700 lira alırsınız.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.