Rapor Parası Hesaplama 2020

33 10.572

Rapor parası hesaplama 2020 işçinin brüt maaşına göre yapılır. Her çalışanın istirahat raporu aldıktan sonra merak ettiği konuların başında SGK’dan ne kadar rapor parası alabileceği gelmektedir. Rapor ücreti net maaş üzerinden hesaplanmadığından normal maaş hesabına göre farklı olmakta ve kafa karıştırıcı olabilmektedir.Bu yazımızda 2020 rapor parası hesaplamasının nasıl yapıldığı, asgari ücretli çalışanlar için rapor ücretinin ne olduğu gibi tüm konularda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

İşgröremezlik hesaplama işlemini aşağıdaki tablo aracılığı ile kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca hesaplamanın nasıl yapıldığı, ödeme alma şartları, rapor parasını nereden ve nasıl alabileceğiniz gibi tüm bilgileri de yazımızın devamında bulabilirsiniz. Tabloya raporlu olduğunuz gün sayısı, son 3 aylık kazanç ve gün bilgisini girmeniz yeterli olacaktır.

Rapor parası alma şartları 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan rapor parası alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Hastalıktan dolayı geçici iş göremezlik ödemesi yapılabilmesi için rapor alınan tarihten önceki son 1 yıl içerisinde en az 90 günlük hizmet süresinin olması gerekiyor.

SGK doğum rapor parası alabilmek için ise doğum tarihinden önceki son 1 yıllık süre içerisinde en az 90 gün şartı aranır. İş kazalarında gün şartı aranmaz.

Rapor parası nasıl alınır 2020

Ödeme alabilmek için geçici iş göremezlik raporuna ilişkin çalışmazlık bildiriminin işveren tarafından yapılmış olması gerekiyor. İş kazasında çalışmazlık girişine ilave olarak iş kazası bildiriminin de yapılması zorunlu. İşveren tarafından bu bildirimlerin yapılış tarihinden itibaren ödeme ortalama 15 gün içerisinde PTT ya da tanımlı banka hesabından alınabilir.

Rapor parası ne zaman alınır 2020

Rapor parasının ödeneceği tarih işverenin çalışmazlık bildirim tarihine göre değişir. Raporun tamamı bittikten ya da uzun süreli raporlarda bir kısmı bittikten ve işveren tarafından çalışmazlık girişi yapıldıktan sonra ortalama en geç 15 gün içerisinde ödeme PTT’den ya da tanımlı banka hesabından alınabilir.

Rapor parası nereden alınır 2020

Eğer SGK şahıs ödemeleri sisteminde daha önce tanımlanmış olan banka hesabınız mevcutsa ödemenizi bu banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Hesap yoksa ödeme PTT’ye gönderilir. PTT’ye gönderildikten sonra en geç 2 ay içerisinde almanız gerekiyor.

Rapor parası nasıl hesaplanır 2020

Hesaplama brüt maaş üzerinden yapılır. Hastalıkta rapor alınan tarihten önceki son 3 aylık brüt kazancın toplamı son 3 aylık gün sayısına bölünür. Çıkan sonucun 2/3’ü ayakta tedavide, 1/2’si yatışlarda bir günlük geçici iş göremezlik ödemesi olarak yapılır. Hastalık raporlarında ilk iki güne ödeme yapılmaz. Dolayısı ile 1 ve ya iki günlük raporlara SGK tarafından hiç ödeme yapılmaz.

İş kazalarında da hesaplama hastalıktaki gibidir. Varsa son 3 aylık kazanç yoksa ortalama kazanç ve gün sayısına göre yukarıdaki gibi hesaplama yapılır. İş kazalarında raporlu olunan sürelerin tamamı için ödeme yapılır. Doğum raporu hesaplaması aşağıda verilmiştir.

2020 rapor parası hesaplama

Yukarıdaki hesaplamaya göre asgari ücretli için 1 günlük ayakta tedavide ödenecek iş göremezlik ücreti 65,40 TL, yatışta ise 49,05 TL olacaktır.

Doğum rapor parası hesaplama 2020

Sigortalı ya da bağkurlu anneye doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta için ödenen doğum rapor parası hesaplamasında kadın sigortalının doğum öncesi son 3 aylık kazancının son 3 aylık toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan tutarın 2/3’ü oranında ödeme yapılır.

Doğum ve hamilelikten kaynaklı olarak yapılan tüm doğum yardımı, emzirme parası ve rapor parası ödemeleri konusunda ayrıntılı bilgi için hemen https://www.sskisveren.com/dogum-parasi-ne-kadar/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Rapor parası ne zaman yatar 2020

Rapor parası için ödeme yapılabilmesi işveren bildirimine bağlıdır. İşveren tarafından çalışmazlık girişi yapıldıktan sonra ödeme ortalama 7-10 gün içerisinde PTT ya da tanımlı banka hesabına aktarılır.

Doğum rapor parası ne zaman yatar 2020

SGK doğum rapor parası ödemesinin yapılabilmesi için öncelikle doğumun gerçekleşmiş olması gerekiyor. Doğum olduktan sonra hastane doğum sonrası iş göremezlik raporunu sisteme girer. Biten ilk rapor için işveren çalışmazlık bildirimi yapar. Çalışmazlık bildiriminin ardından ortalama ödenme süresi 7-15 gündür.

Doğum sonrası rapor için işveren çalışmazlık bildirimini parça parça da yapar raporun tamamı bittikten sonra da yapabilir. İşveren parça parça onaylarsa SGK da parça parça ödeme yapar. İşveren raporun tamamı bittikten sonra onaylarsa SGK da toplu olarak ödeme yapar.

İş kazası rapor parası hesaplama 2020

İş kazası sonucu iş göremezlik raporu alanlarda rapor hesaplaması iş kazası raporunun alış tarihinden evvel ki son 3 aylık kazancın toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan tutarın ayakta tedavide 2/3’ü yatarak tedavilerde 1/2’si ödenir. 3 aylık kazanç yoksa mevcut kazanç ve gün sayısı üzerinden hesaplama yapılır.

İş kazasında maaş kesilir mi 2020

İş kazası sonucu istirahat raporu alınması halinde işveren maaşı kesebilir. Özel sektör işyerleri kanunen istirahat süresi boyunca maaş ödemek zorunda değildir. Kesilen bu maaşı SGK iş kazası geçici iş göremezlik ödemesi olarak öder.

2020 rapor parası ne kadar ?

Gelelim asgari ücretli çalışanlar için 2020’de alınacak en düşük rapor parası tutarlarına. Eğer brüt ücretiniz asgari ücret üzerinde ise yazının yorum kısmından kaç gün rapor aldığınızı ve son 3 aylık brüt kazancınızı yazarsanız ne kadar ödeme alabileceğinizi hesaplayabiliriz.

Ücret bildiriminiz asgari ücret üzerinden yapılıyorsa ayakta istirahatlarde en düşük günlük rapor ücretiniz 65,40 lira, yatışlarda ise 49,05 lira olacaktır.

3 günlük rapor parası ne kadar 2020

Hastalık kaynaklı 3 günlük istirahat raporlarında 1 gününe ödeme yapılır. Eğer yatarak tedavi ise 49,05 TL, ayakta tedavi ise 65,40 TL ödeme yapılır. İş kazalarında 3 günün tamamına ödeme yapılır. Bu durumda 3 günlük iş kazası raporu için ödenecek toplam tutar 196,20 TL, yatarak tedavi ise 147,15 lira olacaktır.

5 günlük rapor parası ne kadar 2020

Hastalık ise 3 gününe ödeme yapılır. Asgari ücrete göre hastalıktan alınan 5 günlük raporun ayakta ise 196,20 TL,  yatarak ise 147,15 TL olarak ödeme yapılır.

İş kazası sonucu alındı ise asgari ücrete göre 5 gün için 327,00 TL ayakta, yatış varsa 245,25 lira ödenir.

1 hafta rapor parası 2020

1 haftalık raporda hastalık için tamamı ayaktan ise 327,00 lira, yatış varsa 245,25 lira ödenir. İş kazalarında 1 haftalık rapor için ayakta 457,80 lira, yatışta ise 343,35 TL ödenir.

20 günlük rapor parası ne kadar 2020

Hastalık olarak alınan 20 günlük iş göremezlik raporu asgari ücretli için tamamı ayakta ise 1177,20 lira, yatış ise 882,90 lira olacaktır.İş kazası sonucu alınacak 20 günlük istirahat raporlarında tamamı ayakta ise 1308,00 TL, yatış varsa 981 TL ödenir.

1 aylık rapor parası ne kadar 2020

Hastalıkta geçici iş göremezlik raporunun tamamına ödeme yapılmaz. 28 gününe ödeme sağlanır. Hastanede yatarak istirahat edildi ise toplamda 1373,40  lira, hastane dışında ayakta tedavi verildiyse 1.831,20 lira ödeme yapılacaktır. İş kazasında tamamına ödeme yapılır. Yatarak ise 1471,50 TL, ayakta ise 1962,00 lira ödeme yapılır.

Ptt rapor parası sorgulama

Sorgulama işlemini e-devlette https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme sayfasından yapabilirsiniz.

Rapor parası hesaplama programı 2020

Hesaplama için bir program geliştirdik ancak hesaplama sağlıklı olarak yapılamadığından programı kaldırdık. Ancak bize yorum kısmından raporlu olduğunuz gün sayınızı yazarsanız ve son 3 ayın brüt ücret toplamı ile gün sayınızı yazarsanız ne kadar ödeme alabileceğinizi hesaplayabiliriz.

İş kazasında maaş kesilir mi 2020

İş kazası sonucu alınan işgöremezlik raporunda raporlu olundan gün sayısının tamamı için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılır. Bu süre zarfında işveren maaş ödemesi yapmak zorunda değildir. Maaştan kesinti yapabilir.

1 gün rapor parası kesilir mi 2020

1 ve ya 2 günlük hastalık istirahat raporlarında Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapmaz. Bunun ödemesini işveren de kanunen ödemek zorunda değildir. Yani 1 ve ya 2 günlük iş göremezlik raporu almanız durumunda maaşınızdan kesinti yapılması olasıdır.

2 günlük rapor parası kesilir mi ?

Bir ve ya iki günlük iş göremezlik ücreti SGK tarafınca ödenmez. İşveren de ödemek zorunda olmadığından maaştan kesinti yapılabilir.

3 gün rapor parası kesilir mi 2020

Hastalıktan alınan 3 günlük raporun SGK 1 gününe ödeme yapar. Geri kalan 2 günü işveren ödemek zorunda değildir. Maaştan kesinti yapabilir. İş kazalarında SGK tamamını öder. İşveren ayrıca ödemek zorunda değildir.

Son 3 aylık brüt kazancınızı, toplam raporlu gün sayısını yorum kısmından yazın ne kadar ödeme alacağınızı hesap edelim. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

33 Yorum
 1. Taylan gulcımen

  Benım 85 gun 3 aylık calısma gunum subatta raporluyum kasım 3199 aralık 5034 ocak 4200 45 gun rapor 1 gun hastanede yattım ne kadar olur

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık olarak 4200 TL ödeme alırsınız.

  2. Gökhan

   Bürüt son maaşım 4700tl 28 gün ayakta rapor aldım son 3 aylik 90 gün prim rapor nekadar alirlim

   1. SGKuzmani

    Merhaba. Brüt ortalamanız 4700 ise yaklaşık 2700 lira alırsınız.

 2. Yunus

  Ben son 3ay prim gunum 90 son üç ay p.e.k. 7675 (prime esas kazanc.) 30gun yatarak 50gunde ayakta tedavi raporum var ne kadar rapor ücreti alırım

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık 4050 lira ödeme alırsınız.

 3. Salih

  17000 uc aylik burut son uc ay yatan sigorta gunum 88 istirap rapor gunum 13

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık 1450 TL civarında rapor parası alırsınız.

   1. Kamil

    Benim iş kazası 31 gün raporum var benim son 31 günüm var öncesi yok 3900 brüt toplam ne kadar alırım saygılar

    1. SGKuzmani

     Merhaba. Yaklaşık 2600 lira alırsınız.

 4. Tuncay

  Merhaba son 3 ay prim toplamım 17.688 son 3 ay çalışmam 90 gün raporum ayakta 10gün ne kadar alabilirim

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık olarak 1050 lira alırsınız.

 5. ebubekir

  benim 3 aylık ayakta ameliyat raporumm var asgari ücretle çalışıyorum acaba ne kadar rapor parası alırım

  1. SGKuzmani

   Merhaba. 5700 lira civarı ödeme alırsınız.

 6. adem

  Merhaba son 3 aylık gün sayım 88. Brüt toplam 3 aylık 20.900 tl. Raporum 1 ay ayaktan yatış yok. Ne kadar rapor parası alabilirim ?. Teşekkürler.

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık olarak 4400 TL iş göremezlik ödemesi alırsınız.

 7. ZEKERİYA OYNAK

  üç aylık prim gun 90 brutum 13600 yapıyor bu ay 20gun rapor aldım acaba ne kadar para alabilirim teşekkürler

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Yaklaşık 1800 lira ödeme alırsınız.

 8. FATİH

  Merhaba benim 15 gün ayaktan raporum var ve 8 günde yatarak tedavim var son 3 aylık brüt maaşlarımda 3336/3485/3650 ne kadar para alırım

  1. SGKuzmani

   Merhaba Fatih BEY. Toplam rapor süreniz 23 gün mü 15 gün mü ?

 9. FATİH

  Toplam 24 gün 9 gün yatarak 15 gün ayaktan rapor

 10. FATİH

  Toplamda 24 gün

  1. SGKuzmani

   Yaklaşık 1600 lira alırsınız Fatih Bey.

 11. FATİH

  Sgk uzmanı toplam 23 gün rapor 8gün yatarak 15 gün ayaktan raporum var

  1. SGKuzmani

   Sorunuzu yanıtlamıştım Fatih BEY. 1600 lira civarında ödeme alırsınız.

 12. Dilek

  1haziranda koldan anjiyo oldum akşam ciktim. 9 Haziran’da işbaşı yapacaktım ama tekrar 8 Haziran’da koldaki damarın tıkandığı için acil ameliyat ta alındım tekrar 9 Haziran dan 16 hazirana kadar raporlu oldum. Son 3aylik pek tutarı 1067410 86 gün

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Kaç gün yatarak kaç gün ayakta?

   1. ibrahim

    Merhaba. Asgari ücretle çalışıyorum. Son üç ay 90 gün.
    1 ay ayaktan raporum var. Ne kadar ödeme alirim

    1. Mehmet BAŞARAN

     Merhaba. Yaklaşık olarak 1831,20 TL ödeme alırsınız.

 13. Sami

  Son 3 aylık maaşım 9 bin TL 1 ay raporluyum omzum çıktı yatış değil ayakta ne kadar alırım ücret

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Brüt mü net mi bu tutar?

 14. Yücel

  Kontrollü rapor nedir nasıl uygulanır. 2 gün ytış 43gün ayakda raporum var 3aylık bürüt maaş 9000tl.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Rapor bitiminde kontrole gitmeniz gerekiyor. Aksi halde SGK ödeme yapmaz. Ayakta verilen rapor için günlük ödeme tutarınız ortalama 66,00 TL olacaktır.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.