Sgk 29 Kodu Kaldırıldı (İşte Yeni İşten Çıkış Kodları)

Sgk 29 kodu kaldırıldı. yüz kızartıcı suçtan işten çıkarma kodu olarak da bilinen SGK 29 numaralı işten çıkış kodları 4857 Sayılı İş Kanunu 25/2. maddeleri göz önünde bulundurularak ayrı ayrı gruplandırıldı. Bu düzenlemeden önce SGK kod 29 ile çıkış verilenler izlemeleri gereken yol hakkında yazımızın devamında bilgi bulabilirler. Bu yazımızda ise 4857 Sayılı Kanun’un 25. maddesi kapsamında çıkışı verilenler için kullanılacak yeni işten çıkış kodları hakkında bilgi verilecektir.  Bir alt başlıkta 4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesinin 2 numaralı alt bendi maddeleri verilmiştir. Maddelerin karşısında da ona uygun SGK işten çıkış kodları verilmiştir.

4857 25. maddesi nedir ?

Daha önce SGK 29 kodu ile çıkışı yapılanların çıkış nedenlerine göre yeni çıkış kodları aşağıda verilmiştir.

  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

      a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 42). 

      b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 43). 

      c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 44). 

      d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 45). 

      e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 46). 

      f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 47). 

      g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 48). 

      h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 49). 

      ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. ( SGK İşten Çıkış Kodu: 50). 

Yukarıda da görüldüğü üzere 29 işten çıkış kodu ile işveren tarafından çıkış verilmesinin birden fazla nedeni olabilmekte. Burada asıl tereddüt edilen husus ise  25/2 iş kanununun tam olarak hangi kısma dayandırılarak verildiği. Zira yukarıda kanunun ilgili madde/bentlerinden de anlaşılacağı üzere burada birden fazla neden bulunmaktadır.

25 2 işsizlik maaşı alabilir mi ?

İşsizlik maaşı için gereken şartlar en az 600 gün sigorta olması ve son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekmektedir. 25/2 maddesi ile yüz kızartıcı suçtan iş akdinin feshi ya da başka nedenler ile feshi kısaca SGK 29 çıkış kodu ile çıkış verilmiş olması işsizlik ödeneği almaya engeldir. İşyeri çıkış bildirgesi bu kodla verilenler maalesef işsizlik maaşından yararlanamamaktadırlar. 25.madde işsizlik maaşı alınabilmesi için 29 kodunun düzeltilmesi gerekir. Eğer düzeltilirse İşkur’dan geriye dönük olarak maaş alınabilecektir. Güncel maaş tutarlarına işsizlik maaşı sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İşten ayrılış kodu 29 ne anlama gelir ?

Peki kod 29 nedir ? İşten çıkışı verilen bir sigortalının sigortalı işten çıkış bildirgesi ile elektronik ortamda en geç 10 gün içerisinde işten ayrılış işleminin yapılması gerekmektedir. Sigorta çıkış bildirgesinde her bir işten ayrılış nedeni için bir kod bulunmaktadır. İşte 4857 Sayılı iş kanunu 29  maddesine dayandırılarak verilen çıkışlar için işveren tarafından 29 çıkış kodu kullanılmaktadır.

29 maddeden işten çıkarma kodunun tam açılımı ise şu şekildedir ” 29- işveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih”. Tabi işçi çıkış bildirgesi bu kodla verilen işçiler hem işverenden tazminat gibi alacaklarını alamamakta hem de geri kalan çalışma hayatında sgk çıkış kodu 29 ile verilen çıkışlar kötü referans oluşturmaktadır. Şimdi 4857 25 madde açıklaması ve 4857 25.madde esas alınarak çıkış yapıldıysa yapılması gerekenler konusuna değinelim.

29 maddeden işten çıkarıldım ne yapmam gerekiyor ?

İşten çıkış kodu 29 ile verilen işçilerin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca 4857/25 esas alınarak verilen çıkışlarda işçiye işsizlik maaşı da ödenmemektedir. 29 madde iş kanunu gereği yapılan çıkışlarda işçinin kaybı bunlarla da sınırlı kalmamakta sonraki iş hayatı için olumsuz anlamda referans oluşturmaktadır. Peki 29. maddeden işten çıkarıldım ne yapmalıyım ?

İşten çıkış kodları 29 ile verilen işçiler eğer böyle olmadığını iddia ediyorsa öncelikle en hızlı çözüm işverenle görüşmek ve işten çıkış koduna itiraz etmek olacaktır. İşverene 4857 25/ıı ile verilen çıkış kodunun düzeltilmesi için yazılı ya da sözlü başvuru yapılabilir. İşveren kodu düzeltme yoluna giderek tazminat ve diğer alacakları ödeme yoluna giderse konu kısa yoldan kapanmış olur. Ancak çoğu durumda işveren uzlaşma yoluna gitmemekte. Bu durumda ise yapılması gereken vakit kaybetmeden arabuluculuk bürolarına başvuru yapmak olacaktır. 

Arabulucu işveren ve işçiyi ayrı ayrı dinleyerek sonrasında uzlaştırma yoluna gitmeye çalışır. Eğer uzlaşma sağlanamazsa bunu bir raporla bildirir. Bu süreçten sonra artık işçi iş mahkemesine dava açma hakkına sahip olur. Nihai karar mahkeme tarafından verilir. Eğer mahkeme işten çıkarma 29 maddenin geçersizliğine karar vererek işçi lehinde bir karar verirse işçiye geriye dönük tazminat ve varsa diğer alacakların da ödenmesine karar verir. Aksi durumda ise yapılacak bir şey olmaz.

İşten çıkarılma maddeleri nelerdir ?

Sgk 29 madde kodunun ne anlama geldiğine ayrıntılı olarak değindikten sonra gelelim diğer çıkış nedenleri ve açıklamalarına. Her bir çıkışın bir nedeni vardır ve işveren tarafından çıkış yapılırken doğru kodla çıkış sağlanması gerekmektedir. Tüm SGK çıkış kodları ve açıklamalarına İşten Çıkış Kodları başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. 

İşten ayrılış bildirgesi nereden alınır ?

İşten ayrılış bildirgeleri elektronik ortamda işten ayrılış uygulaması üzerinden işveren tarafından verilir. Çıkış işlemi yapıldıktan sonra bildirgenin bir suretinin işçiye verilmesi bir suretinin de özlük dosyasında saklanması gerekmektedir. İşçi işverenden bildirgeyi alamıyorsa herhangi bir SGK’dan kimliği ile alabilir.

İşten ayrılış bildirgesi e devletten alınır mı ?

İşten çıkış nedeni, kodu SGK Tescil ve Hizmet dökümünden e-devlet üzerinden görülebilmekte. Ancak işten çıkış bildirgesi e-devlet üzerinden ya da başka elektronik bir platform üzerinden maalesef alınamamakta.

İşten çıkış kodunun düzeltilmesi davası nasıl açılır ?

İşten ayrılış bildirgesinin hatalı verildiğini düşünen sigortalıların;

  • Öncelikle işverene bir ihtarname çekerek bunun düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir.
  • İşveren belirtilen süre içerisinde eğer düzeltme işlemini yapmazsa bu durumda SGK’ya başvurabilir ya da dava açabilirsiniz.
  • Eğer elinizde kanıtlayıcı belge varsa SGK da düzeltebilir. Yoksa mahkeme yoluna gidilmesi gerekmektedir.
4/5 - (1 Oy)

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1