Sgk Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları 2022

Sgk eksik gün nedenleri açıklamaları  özellikle çalışanlar ve işverenler tarafından araştırılmaktadır. Malumunuz Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre ay 30 gün yıl ise 360 gündür. Ay içerisinde 30 günden az çalışanların eksik çalışma sebebinin eksik gün bildirim kodu ile aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde gösterilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildiriminin formla yapılması uygulaması 2018 yılı itibariyle kaldırıldı. Ancak bildirgede aşağıda yer alan sgk eksik gün kodlarına yer vermeniz gerekiyor. Yazımızda eksik gün nedenleri ve açıklamalarını ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca  eksik gün işlemleri konusunda merak ettiğiniz sorularınızın cevabına da yazımızda yer verilecektir.

Sgk eksik gün bildirimi nasıl yapılır ?

Ay içerisinde çeşitli nedenlerle 30 günden az çalışan sigortalıların eksik gün bildirim formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun yerine bildirgede aşağıda belirtilen kodlarla eksik gün bildirimi yapılması yeterlidir.

Eksik gün bildirimi kalktı mı ?

Yukarıda da anlattığımız üzere bildirim bildirgede yapılmaya devam edecek. Ama eskiden olduğu gibi Ek-10 formu ile ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim zorunluluğu kalktı.

SGK eksik gün bildiriminde son değişiklikler

Son eklenen kodlarla birlikte eksik gün bildirimine ilişkin yeni kodlar, SGK eksik gün nedenleri açıklamaları aşağıdaki gibi olacaktır.

SGK Eksik gün nedenleri açıklamaları

SSK eksik gün bildirimi kodları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Eksik gün bildirim nedenleri ile ilgili kafanıza takılanları yazı sonundaki yorum kısmından sorabilirsiniz.

Eksik gün nedeni 1

Ay içerisinde geçici iş göremezlik raporu diğer adı ile istirahat raporu alan ve 30 günden az çalışan sigortalının eksik bildirilmesi için kullanılır.

3-Disiplin cezası

Ay içerisinde disiplin cezası alan sigortalının ceza aldığı gün sayısı kadar eksik bildirilmesi için kullanılır.

4-Gözaltına alınma

Gözaltına alınan çalışanın göz altı süresinde olduğu gün sayısı kadar SGK’ya eksik bildirimi için kullanılır.

Eksik gün nedeni 6 ne demek ?

Kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak çalışan işçilerin SGK eksik gün bildirimleri bu kodla yapılır. Bir çalışmanın iş kanununa göre kısmi süreli çalışma olarak nitelendirilebilmesi için aylık 20 günden fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kodla bildirilecek bir çalışanın son düzenleme ile prim gün sayısı 20’den az olamıyor.

Eksik gün nedeni 7

Puantaja tabi olarak ay içerisinde 30 tam gün çalışmayanlar için kullanılan koddur. Ülkemizde puantaja tabi olarak çalışan sigortalı sayısı son zamanlarda oldukça artmıştır. Bu da eksik gün 7 ne demek sorusunun sıklıkla sorulmasına neden olmuştur.

8-Grev

Çalışanın 30 günden az çalışma sebebi grev ise bildirimi bu kodla yapılır.

Eksik gün kodu 10

Genel hayatı etkileyen olaylara maruz kalması sebebi ile 30 günden az çalışan kişinin bildiriminde kullanılır. Bu olaylar doğal afetler, deprem v.s. gibi olaylar olarak tanımlanabilir. Pandemi nedeni ile eksik çalışanların 29 eksik gün nedeni kodu ile bildirilmeleri gerekir.

11-Doğal afet

Deprem, sel v.s. gibi doğal afetler nedeni ile 30 günden az çalışmak zorunda kalan çalışan sgk bildirgesinde bu kodla eksik bildirilir.

Eksik gün nedeni 12 ne demek ?

Eksik gün nedeni birden fazla olduğunda işverenler bu kodla bildirim yapar. Bu durumda sigortalılar eksik gün kodu 12 ne demek konusunda sıklıkla araştırma yapmakta. 30 günden az çalışma nedeni birden fazla olanlar için eksik gün bildirimi bu kod ile yapılır. Çalışanın 30 günden az çalışma sebebi birden fazla ise ( örneğin hem rapor hem de puantaj varsa) bildirimde bu kod kullanılır.

Eksik gün nedeni 13 ne demek

Çalışanın 30 günden az çalışma sebebi yukarıda ya da yazımızın devamında belirtilen bir nedene uymuyorsa bu kodla bildirim yapılır.

15-Devamsızlık

Devamsızlık sebebi ile 30 günden az çalışanlar için kullanılan eksik gün kodudur.

Eksik gün nedeni 16

İş sözleşmesinin fesih tarihinde çalışmamış olan çalışanın bildirimi için kullanılır.

17-Ev Hizmetlerinde 30 günden az çalışma

SGK ek 9 10 günden fazla kapsamında 30 günden az bildirimi yapılanların SGK Hizmet dökümünde otomatik olarak görülen eksik gün kodudur.

Eksik gün nedeni 18 ne demek ?

Kısa çalışma ödeneği sebebiyle 30 günden az çalışanların bildirimi için kullanılır. Kısa çalışma ödeneği ile birlikte başka bir sebepten örneğin istirahatten kaynaklı da eksik çalışma varsa bu durumda 27 kodu ile bildirim yapılması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği başvurusu, gerekli evraklar ve tüm detaylar için  kısa çalışma ödeneği başvurusu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

19-Ücretsiz doğum izni

Ücretsiz doğum iznine ayrılan çalışanların eksik günle bildirilmesi için kullanılan koddur.

20-Ücretsiz yol izni

İşveren tarafından ücretsiz yol izni verilenlerin eksik çalışma sebebini gösterir koddur.

Sgk eksik gün 21 ne demek

Sigortalıların en çok ilettikleri soruların başında 4a hizmet dökümü eksik gün 21 ne demek gelmektedir. Doğum ücretsiz izni haricinde verilen mazeret izni v.s. gibi ücretsiz izin sebebi ile 30 günden az çalışanların bildirimi için kullanılır. Pandemi hastalık nedeni ile ücretsiz izne çıkarılanlar için bu kod kullanılmayacaktır. Bu kişiler için yeni belirlenen ve aşağıda belirlenen kodlarla eksik gün bildirimi yapılmalıdır.

23-Yarım çalışma ödeneği

İşkur’dan yarım çalışma ödeneği alanların bu kodla bildirilmesi gerekiyor. Eğer bildirim bu kodla yapılmaz ise İşkur ödeneği ödemez.

24-Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

Yarım çalışmaya ilave olarak 30 günden az çalışmada başka sebepler de varsa eksik gün bildirimi bu kodla yapılır.

25- Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama

Prim gün sayısını 30 güne tamamlayacak sigortalıların eksik gün bildirimi bu kodla yapılır.

26- Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu

Kısmi süreli çalışmasına izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların 30 günden az çalışma nedenini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek için kullanılan koddur.

27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

Kısa çalışma ödeneğine ilave olarak ay içerisinde başka bir nedenle de eksik çalışanların bildirimleri bu kodla yapılır.

28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.)

Koronavirüs pandemisi nedeni ile kapatılan ya da işi azalan işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan çalışanların bu kodla bildirilmesi gerekmektedir. Eksik gün nedeni 28 kodu olanlar pandemi süresince ücretsiz izin verilenler için kullanılmaktadır.

29- Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.) ve Diğer

Pandemi nedeni ile ücretsiz izin nedenine ilave olarak başka bir nedenden de eksik bildirilmesi gerekenler yani birden fazla neden olması durumunda bu 29 eksik gün kodu kullanılır.

Birden fazla eksik gün nedeni ne demek ?

Bazı durumlarda sigortalının 30 günden az çalışmasının birden fazla nedeni olabilmekte. Bu durumda kullanılacak eksik gün kodları birden fazla olarak değişebilmektedir. Ayrıca koronavirüs nedeni ile eksik gün kodlarına yenisi eklenmiş olup bu kodla bildirim yapılanların ücretsiz izin maaş alması sağlanacaktır.

Puantaj kayıtları nedir ?

Ay içerisinde saat ya da parça usulü belli sürelerde haftalık çalışma sürelerinin altında çalışanların çalıştıkları saat hesaplamasını yapmak için kullanılan hesap cetvelleri puantaj cetveli diğer adı ile puantaj kayıtları olarak tanımlanır.

4a hizmet dökümü eksik gün ne demek ?

Hizmet dökümünde eğer herhangi bir ayın prim ve gün sayısı eksikse o ayın eksik çalışma nedeninin aylık prim hizmet belgesinde gösterilmesi zorunludur. Çalışanlar hizmet dökümündeki eksik gün nedeni ile gerçek nedeni karşılaştırarak bir uyumsuzluk olması halinde durumu işverene bildirerek düzelttirebilir.

İşkur eksik gün nedenleri nelerdir ?

Yukarıda güncel olarak işçilerin eksik çalışması halinde kullanılan tüm eksik gün kodları ve nedenleri verilmiştir. İşkur için ayrı bir eksik gün bildirim kodu bulunmamaktadır.

Doğum izni eksik gün kodu nedir ?

Doğum iznine çıkan çalışan için ücretli analık izin süresi boyunca “01-İstirahat” kodu ile bildirim yapılır. Doğum izninden sonra yarım çalışma ödeneği alanlar “23-Yarım çalışma ödeneği” kodu ile, doğum sonrası analık izni biten ve ücretsiz izne çıkanlar ise “19-Ücretsiz doğum izni” kodu ile bildirilirler.

Doğum izninde çalışana ödenecek doğum rapor parası, emzirme yardımı ve tüm doğum yardımlarını tek başlık altında topladık. Ödenecek yardım tutarlarını öğrenmek için hemen doğum parası ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yıllık izin eksik gün bildirimi kodu nedir ?

Yıllık izne ayrılan çalışanların prim gün sayısı tam olarak ödenir. 30 günden az bildirilmez. Yıllık izin ücretli bir izin hakkıdır ve bu sürede prim günü ile maaş tam olarak ödenmesi gerekir. Çalışanların asgari yıllık izin hakları, yıllık izin ücreti hesaplama ve senelik izin ile ilgili tüm detaylara  ( yıllık izin ücreti hesaplama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sgk devamsızlık kodları nelerdir ?

İşyerinde çeşitli nedenlerle işe gelmeyen ve ay içerisinde devamsızlık yapan çalışanın “15-devamsızlık” kodu ile bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

“Sgk Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları 2022” üzerine 14 yorum

 1. Merhaba ben işyerinde istirahat raporu almadım ama hizmet dökümümde (*)4a yazıyor neden acaba bu şekilde bir sıkıntı olur mu

  Cevapla
  • Merhaba. İşverenler ceza yememek adına tüm çalışanlar için o kutucuğu işaretlemekte. Sorun olmaz.

   Cevapla
 2. Merhaba sözleşmeli personel tayin aldı eksik gün nedenine 13 ve nakil olarak girdim ama 16 gün çalıştı 14 gün de eksik olarak girdiğimde sistem gün sayısı hatalı diyor ne yapmalıyım

  Cevapla
  • Merhaba. Eğer ay 31 çekiyorsa eksik gün sayısına 15 yazmanız gerek. Düzelir diye düşünüyorum öyle yaptığınızda.

   Cevapla
 3. Merhaba,
  İşyerimiz yönetim kurulu kararı ile işyerin de çalışmaya ara vermiş durumda, 23 mart tarihinde çalışanlarımızın bir bölümü içim KÇÖ başvurusu yaptık fakat kimlerin hak kazandığını bilemiyoruz bu nedenle Mart bildirgesinde eksik gün kodunu tüm KÇÖ’ne başvurulan çalışanlar dahil 18 mi bildirmeliyiz.

  Cevapla
  • Merhaba. Onaylananları “18-Kısa Çalışma Ödeneği” eksik gün kodu ile bildirmelisiniz. Onaylananlara ilişkin listeyi mail ile İşkur Müdürlüğünden talep edebilirsiniz.

   Cevapla
 4. Merhaba,
  Covid- 19 salgını nedeni ile Yabancı çalışanlarımıza 0 gün tahakkuk edip eksik gün nedeni olarak 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar olarak bildirebilir miyiz.

  Teşekkürler

  Cevapla
 5. merhaba, covid- 19 salgını nedeni ile sosyal tesis içindeki restaurantımızı iç işleri bakanlığının genelgesine istinaden 17.03.2020 tarihinden itibaren kapatmış bulunmaktayız , çalışan personellerimiz için İşkur ‘a kısa çalışma ödeneği talebinde bulunduk ,

  işyerimizin aylık sgk thklarını yaparken personellerimiz için eksik gün nedenlerini hangi kodla bildirmemiz gerekir. Biz 18 (Kısa çalışma Ödeneği) kodla bildireceğimizi düşünürken

  Alo Sgk (170) bize kısa çalışma ödeneği alacak ise 23 (Yarım çalışma ödeneği) kodu ile ve birden fazla sebep var ise 24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler olarak bildirmemizi belirtti .

  Yarım çalışma ödeneği ile kısa çalışma ödeneği kodları arasındaki fark nedeni ile tereddüte düşmüş bulunmaktayız, bu konu ile alakalı bize cevap verebilirmisiniz ?

  Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba. Yarım çalışma ödeneği olur mu hiç :). Komikler gerçekten. Yarım çalışma ödeneği doğum sonrası yarım çalışanlar için geçerli. 18-Kısa Çalışma Ödeneği ile bildirim yapacaksınız.

   Cevapla
 6. merhaba özelsektörde bir firmada 15 yıldır çalışmaktayım eksik gün bildirim nedenleri
  22 kod nedir açılımı nedir yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba. 5434 sayılı kanunun ek 76 ıncı maddesine göre prim günü eksik bildirilenler için bu kod kullanılır. Detaylar için kanunun ilgili maddesine bakınız.

   Cevapla
 7. 22.02.2018.özel hastanede Fizyoterapi bölümünde temizlik görevlisi olarak işe başladım önceden hiç yıllık izin kullanmadım. bölümün kâtinın değiştirilerek yeni doctor ruhsatinin alınacağı soylenerek 10.06.2019 dan 27.06.2019 a kadar ucretsiz izne çıkarıldım daha sonra izin dönüşü ruhsatinin alınmadığı taşınma işleminin de yapılmadığı dolayısıyla ise geri cagrilmadim ve halen ssk da 21.ücretsiz izin koduyla aktif gözüküyor um haziran ayına ait izin de olduğum sürenin ücreti de yatirilmadi ve yetkililerle görüştüğüm de önce kıdem ve ihbar tazminatimi vereceklerini daha sonra beni oyaladiklarini belki biz seni başka bir bölümde calistirabiliriz diyerek oyaladiklarini. ..bende arabulucuya gittim arabulucu da biz tazminat felan vermiyoruz gelsin kantin bölümünde çalışsın demişler. ..Bunun üzerine avukata verdim yasal haklarim nedir????

  Cevapla
  • Merhaba. Hali hazırda anladığım kadarı ile ücretsiz izindesiniz. Eğer çıkış yapılırsa kıdem ya da diğer alacak haklarınız başlar. Bu süreçte yapılacak bir şey yok.

   Cevapla

Yorum yapın

2