Sgk İdari Para Cezaları 2021

7

SGK idari para cezaları 5510 Sayılı Kanunun 102. maddesi esas alınarak fiilin işlendiği tarihe göre brüt asgari ücrete göre hesaplanmakta. Brüt asgari ücret tutarları esas alınarak 5510 Sayılı Kanun gereği usulüne uygun olarak ve ya Kanuni süresinde yerine getirilmeyen işlemler için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sgk idari para cezası tutarları ve sgk ipc hakkında tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

5510 sayılı 102 maddesi

Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezalarında 5510 Sayılı Kanunun 102. maddesi gereği işlem yapar. Güncel 102 madde ipc oranlarına ve kanunun güncel haline buradan ulaşabilirsiniz ⇒ 5510 Sayılı Kanun Güncel Hali.

Sgk cezaları ne kadar 2021

sgk ipc tutarları

5510 sayılı kanun 102.maddesi gereği uygulanacak idari para cezaları her bir işlem için farklılık gösterir. Bu yüzden tüm bu sigorta cezalarını ayrı başlıklar altında paylaşmak daha isabetli olacaktır.

İşyeri bildirgesi geç verme cezası 2021

SGK işyeri tescil başvurusunun en geç işçi çalıştırılan güne kadar bildirimi gereklidir. Kanunen belirlenen bu sürede tescil başvurusunun yapılmaması halinde;

 • Deftere tabi olmayan işyerleri için brüt asgari ücret kadar ( 3577,50 TL),
 • Diğer deftere yani işletme defterine tabi olanlar için brüt asgari ücretin iki katı ( 7155,00 TL),
 • Bilanço esasına tabi işletmeler ve Kamu Kurumları için ise brüt asgari ücretin 3 katı ( 10732,50 TL) olarak uygulanır.

Sgk bildirge vermeme cezası 2021

Aylık prim ve hizmet belgesinin geç verilmesi durumunda sigortalı başına asıl bildirgede brüt asgari ücretin 1/5’i ( 715,50 TL), ek bildirge olması halinde ise sigortalı başına 1/8’i ( 447,18TL)  oranında uygulanır. Uygulanacak ipc tutarı brüt asgari ücretin iki katını ( 7155,00 TL ) ‘yi geçemez.

Sigorta yapmayan işyeri cezası ne kadar ?

Sigortanın yapılmadığının denetmenler, müfettişler ve ya mahkeme kararı ile tespiti durumunda her bir sigortalı için her döneme brüt asgari ücretin 2 katı ( 7155TL) ipc uygulanır. Ayrıca işe giriş bildirgesinden de sgk işe giriş cezası tutarı her bir sigortalı için yine brüt asgari ücretin 2 katı ( 7155 TL) geriye dönük sigorta girişi cezası uygulanır.

Ek bildirge cezası ne kadar 2021

Geç verilen her bir ek aylık prim ve hizmet belgesi için çalışan başına brüt asgari ücretin 1/8’i (447,18 TL) tutarında ipc uygulanır. Ek bildirgenin geç verilmesi halinde uygulanacak en yüksek idari para cezası tutarı brüt asgari ücretin 2 katı ( 7155 TL)’den fazla olamaz.

Sgk eksik prim bildirim cezası 2021

Eğer sigortalının prim gün sayısı ya da prime esas kazanç tutarı eksik bildirildi ise ve bu kanuni süresi dışında yapılıyorsa ek bildirge için yukarıda belirtilen ceza tutarı uygulanır. Eksik bildirildiği denetmen, müfettiş raporundan, mahkeme kararından ya da diğer Kamu Kurumlarından tespit edildi ise bu durumda yine sigorta priminin eksik yatırılması idari para cezası re’sen uygulanacak ve yukarıda belirtilen tutarlarda cezai işlem uygulanır.

İşe giriş bildirgesi cezası 2021

Süresi dışında verilen yani geriye dönük işe giriş cezası tutarı her bir sigortalı için brüt asgari ücret kadar ( 3577,50 TL) olmaktadır. Eğer girişin verilmediği denetmen ya da müfettiş raporu ya da mahkeme kararı ile emniyet, jandarma tespiti gibi re’sen işlemler ile yapıldı ise bu durumda her bir çalışan için brüt asgari ücretin 2 katı ( 7155 TL) tutarında ipc uygulanır.

İşten ayrılış bildirgesi cezası 2021

İşten ayrılış bildirgesinin kanunen belirlenen 10 günlük süre tamamlandıktan sonra işveren tarafından geç verilmesi durumunda uygulanacak ceza tutarı her bir sigortalı için brüt asgari ücretin 1/10’nu ( 357,00 TL) olarak uygulanır.

İşten çıkış bildirgesi düzeltme cezası

İşten çıkış bildirgesi işveren tarafından 10 gün içerisinde iptal edilerek yeniden girilebilir. Bunun için idari para cezası uygulanmaz. Ancak 10 günlük süre dolduktan sonra işveren çıkış uygulamasında düzeltme yapamaz. Dilekçe ile SGK’ya başvuru yaparak düzeltme işlemini yaptırabilir. Çıkış bildirgesi düzeltme işlemleri için cezai işlem uygulanmaz.

Rapor bildirmeme cezası ne kadar 2021

Bildiğiniz üzere istirahat raporu alan işçinin işveren en geç takip eden ayın 23’üne yani bildirge son veriliş tarihine kadar;

 • E vizite giriş uygulamasından çalışmazlık girişi ya da manuel çalışmazlık girişi yapması,
 • Aylık prim ve h,zmet belgesinde “01-İstirahat” eksik gün kodu ile eksik bildirmesi ya da bildirge verirken ” Sigortalı Raporlu Sürelerde İşyerinde Çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlemesi gerekmektedir.

Yukarıdakilerden hiçbirisini yapmayan işverene her bir bildirim için brüt asgari ücretin yarısı ( 1.788,75 TL), geç bildirim halinde ise 1/10’nu ( 357,00 TL) tutarında ipc uygulanır.

Sgk idari para cezası ödemesi nasıl yapılır ?

Sgk ipc ödemeleri 26 haneli sgk işyeri sicil numarası ile bankalardan ve ya diğer internet üzerinden ödeme kanalları üzerinden ödenebilmekte. Ödeme işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek için sgk ceza ödeme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

5510 sayılı kanun 102.madde itirazı nasıl yapılır ?

5510 102. madde itiraz

Tebliğ almış olduğunuz idari para cezalarına tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtirazı 15 gün içerisinde yapmamanız halinde bu hakkınız ortadan kalkar. İtirazı yazılı olarak elden, posta ya da kargo yolu ile cezayı uygulayan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne göndermelisiniz. SGK cezalarında uzlaşma yoktur. Bu yüzden itiraz gerekçeleriniz sağlam olmalıdır. Yani size ceza uygulandı iptalini istiyorsanız bunun Kanuni dayanağını ve kanıtlayıcı belgeleri örneğin sgk idari para cezaları mahkeme kararları eklemeniz gerek ki itirazınız kabul edilebilsin. Ha mahkeme yoluna başvurmak için de önce SGK’ya itiraz etmelisiniz.

İtirazınızın ardından SGK İPC komisyonu toplanarak uygulanan İPC’nin dayanağı, sizin itiraz dilekçeniz ve ekindeki belgeleri inceler. İtirazınız kabul da olsa red de edilse bu size komisyon kararı ile yazılı olarak bildirilir. İtirazınız kabul edilirse ceza iptal edilir ve silinir. Red edilirse icra takibi başlatılır. İtiraz komisyon kararını aldıktan sonra da en geç 30 gün içerisinde mahkemeye dava açabilirsiniz.

Sgk ceza sorgulaması nasıl yapılır ?

Sgk idari para cezası sorgulama işlemlerini işveren sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tebliğ tarihi girildi ise SGK online tahsilat sisteminden ya da bankaların online bankacılık kanalları üzerinden SGK işyeri numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

Sgk idari para cezaları indirim

İndirim için uygulanan standart tutar 1/4’tür. İPC tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde öderseniz 1/4 oranında indirim yapılır. Ancak işe giriş bildirgesi, işten çıkış ve işyeri bildirgesi veriliş süresinden başlamak üzere 1 ay içerisinde kendiniz verirseniz ve tebliğ edilen cezayı 15 gün içerisinde sgk idari para cezaları ödemesini yaparsanız bu durumda toplamda 1/4’ünün 3/4’ünü ödersiniz. Yani 1000 liralık cezayı 187,50 TL olarak ödersiniz.

Çift sigorta cezası ne kadar ?

Bir sigortalanın 5510 Sayılı Kanun’a göre birden fazla işyerinde çalışmasında Kanunen bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum çalışmanın fiili olmasıdır. Eğer çalışma fiili ise sakıncası bulunmamakta. Birden fazla işyerinde çalışma halinde her dönem için hizmete yani emekliliğe en fazla 30 gün sayılır.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası indirimi ne kadar ?

İşe girişi son verilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda gönderip tebliğ aldığınız cezayı da 15 gün içerisinde öderseniz 1/4’ünün 3/4’ünü ödersiniz. Bunun haricindeki tüm durumlarda indirim oranı tebliğden sonraki 15 gün içerisinde ödenmesi halinde 1/4’tür.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi

APHB geç verme ceza tutarları yukarıda verilmiştir. Aylık prim ve hizmet belgesinin geç verilmesi durumunda uygulanacak ceza tebliğden sonraki 15 gün içerisinde ödenirse 1/4 oranında indirim yapılır. Ek indirim sağlanmaz.


7 Yorum
 1. Tanju

  Mehmet Bey. Hızlı dönüşleriniz için teşekkür ediyorum.. Benim sorum barış beyin ile aynı .. Toplu iş sözleşmeleri.. 27 ocak tarihinde imzalandı.. sgk ile görüşüldü ve dilekçeleri 19 şubatta verildi.. ancak sgk memurları bu girişlerin nereden yapılacağını bilmdediklerini v2 den denememiz gerektiğini söyledi.. oradan izin vermedi.. muhsgk verin dediler .. muhsgk da kabul etmiyor.. yardımcı olursanız sevinirim.. cezası varmı ? Süre ile ilgili..

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Herhangi bir cezası yok. Süresi içerisinde SGK’ya vermişsiniz. Girişleri MuhSGK beyanname sisteminden yapmanız gerekiyor eğer muhtasar dönemi ise. değilse E bildirge V2 uygulaması üzerinden yapmalısınız.

 2. barış

  Merhaba toplu iş sözleşmesi gereği işçi personel geriye dönük maaş farkları için tis 2019-2020 aylarının butonunu açtırdık bildirge için fakat ayın 23üne yetişmedi kapattırma şansımız varmı sözleşmede şu tarihte ödenir diye bir tarih yok en kısa zamanda ödenir diyor eylül ayında farkları yapsam sıkıntı olurmu ceza yermiyim.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Eğer SGK tanımlama yaptıysa giriş yapabilirsiniz sonradan sıkıntı yok. Önemli olan toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonraki ayın 23’üne kadar SGK’ya dönemleri açtırma başvurusu yapmış olmak.

  2. Tanju

   Barış bey.. sizin olay nasıl çözüldü.. herhangi bir ceza oldu mu ? Ben de aynı durumdayım malum Tis. Farkları.. dönüş yaparsanız çok sevinirim..Teşekkürler..

 3. Ayşegül

  Merhabalar
  Öncelikle hızlı dönüş ve ilginiz muazzam, teşekkür ederim. Benim bu ay başıma gelen kaç kişinin başına geldi bilmiyorum :((
  İşyerimizde 30.04.2020 tarihi itibariyle haklı nedenle (25/2) fesih işlemi yapıldı maalesef. Ben çıkışı 05.05. 2020 tarihinde 30. 04.2020 olarak verdim,daha doğrusu verdiğimi sandım. 20 mayıs ta bildirgeleri vermek üzere çıkışı verilen işçinin çalıştığı şubeden değil, merkez işyerine ait sicil numarasından çıkış verdiğimi fark ettim. Talihsizlik bununla bitmedi tabi, 29 kodu ile vermem gereken çıkışı 25 ile vermişim.
  İnanılmaz bir şok yaşadım, daha önce defalarca yaptığım işlemi nasıl bu kadar hatalı verdiğime inanamadım. Bu durumda 10 günlük süreyi de aştığım için ipc kaçınılmaz oldu biliyorum, sonrasında ilk önce dilekçe ile merkezden yapılan çıkışı iptal ettirip 21 mayıs ta işçinin kendi şubesinden 29 kodu ile çıkışını verdim. Sonrasında yapılan işlem doğru mudur? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Keşke öyle yapmasaydınız. Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe yazsaydınız hem çıkış kodu hem de işyeri sicil numarası cezasız olarak güncellenirdi. Yine de cezadan kurtulmak için bir şansınız var. Buraya yazdığınızı dilekçeye dökerek Sgkya da yazın. Düzeltme amaçlı yaptığınızı ilk bildirgeyi yanlış verdiğinizi yazın. Ceza uygulanmaması gerek.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.