Sgk İlişiksizlik Belgesi Dilekçe Örneği

SGK ilişiksizlik belgesi dilekçe örneğini aşağıdan indirerek bina inşaatınız için ilişiksizlik başvurusunda bulunabilirsiniz. Ruhsata tabi olarak yapmış olduğunuz bir inşaat için oturum izni alabilmek için yapmanız gerekenler, takip etmeniz gereken yollar ve sgk ilişiksizlik başvurusunu nasıl yapılacağı biraz kafa karıştırıcı olabilmekte.

Başvuruyu işveren sistemi üzerinden elektronik olarak yapabileceğiniz gibi dilekçe ile SGK’ya da yapabilirsiniz. Eğer başvuruyu dilekçe ile yapacaksanız sgk ilişiksizlik belgesi başvuru dilekçe örneğini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Sgk inşaat dosya kapanışı nasıl yapılır ?

İnşaat dosya kapanışını en son işçi çalıştırdığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapmalısınız. Kapanış için aşağıda örneği verilen dilekçe ile Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne elden ya da posta yolu ile ve ya SGK işveren sistemi üzerinden online dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Sgk inşaat dosyası kapatma dilekçesi örneği

Eğer sgk ilişiksizlik belgesi başvurusunu dilekçe ile yapacaksanız aşağıdaki sgk inşaat dosyası kapatma dilekçesi örneği ile birlikte inşaat dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile başvuru yapabilirsiniz. Sgk ilişiksizlik dilekçe örneği şu şekilde olması yeterlidir.

  • ……………………… Sosyal Güvenlik Merkezine
  • Kurumunuzda ……………………………………… işyeri sicil numarası ile işlem gören bina inşaatımı 19.02.2021 tarihi itibariyle bitirdim. Tarafıma ilişiksizlik belgesinin verilmesi için gereğini arz ederim. 

Yukarıdaki Sgk kapanış dilekçesi örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaptıktan sonra sgk ilişiksizlik belgesi alma için tekrar SGK’ya gitmenize de gerek yok. SGK dosyanızda araştırma yapar. Eğer dosyanın giriş, çıkış işlemlerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinde ve teşviklerinde hata yoksa asgari işçilik hesaplaması yapar. Hesaplamanın ardından eğer bildirmiş olduğunuz işçilik miktarı yeterli ise SGK belgenizi düzenler ve Belediyeye gönderir.

Sgk kapanış dilekçesi online nasıl verilir ?

İnşaat ya da ihaleli işe ilişkin dosya kapanışını yukarıda örneği verilen Sgk dosya kapanış dilekçesi ile yapabileceğiniz gibi internetten de online olarak verebilirsiniz. İnternetten inşaat ya da ihaleli iş inşaat Sgk dosyası kapatma dilekçesi vermek için aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

  • sgk işveren sistemi sayfasında e-bildirge şifreleriniz ile giriş yapın.
  • Açılan sayfada sırasıyla İLİŞİKSİZLİK-KAPANIŞ BAŞVURULARI/İŞİN BİTİRİLDİĞİNE DAİR DİLEKÇE kısmından Sgk dosya kapama dilekçesi verebilirsiniz.

Asgari işçilik oranı itiraz dilekçesi örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bina inşaatınızın metrekaresi, yapı sınıfı, yapı gurubu, kargir, karkas v.s. durumunu esas alarak yeterli miktarda işçilik bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Asgari işçilik hesaplaması yapmak için inşaat işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eğer bildirdiğiniz tutar bildirim yapmanız gerekenden az ise SGK fark işçiliğe ilişkin size yazı gönderir. Yazıyı tebliğ aldıktan sonra 1 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna fark işçilik taahhütnamesi vererek ödeyeceğinizi belirtebilirsiniz. Bu durumda SGK çıkan işçilik farkını tahakkuk eder ve siz de ödersiniz. Ödeme işleminin ardından ilişkisizlik belgesi düzenlenir.

Fark işçilik tebliğini aldıktan sonra dilerseniz itiraz hakkınız da var. Ben borcu ödeyemem diyerek itiraz edebilirsiniz. İtiraza istinaden SGK dosyanızı inceler. Eğer asgari işçilik oranı hatalı hesaplandıysa düzeltir. Hatalı değilse itirazınız ile birlikte dosyanızı incelenmek üzere Asgari işçilik Daire Başkanlığı’na gönderir. Asgari işçilik daire başkanlığı tarafından belirlenen oran üzerinden yeniden hesaplama yapılır ve borç size tebliğ edilir.

İlişiksizlik belgesi örneği

Tüm işlemleri bitirdikten ve Sgk dosya kapatma işlemini yaptıktan sonra Sgk ilişik kesmek yazısı alarak bağlı olduğunuz Belediyeye vermeniz gerekiyor. Sgk ilişiksizlik belgesi örneğine sgk ilişiksizlik belgesi için gerekenler sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sgk ilişiksizlik belgesi alma süreci özeti

İnşaat için gerekli asgari işçilik bildirimi yaptıktan sonra yukarıda belirtilen dilekçe ya da elektronik ortamdan ilişiksizlik başvurumuzu yapıyoruz. Daha sonra SGK dosyayı inceliyor ve bildirilen işçilik yeterli ise ve dosyada hatalı başka da bir işlem yoksa yazıyı hazırlıyor. Bu süreçten sonra artık yazınızı elden alabilirsiniz. Elden almak istemezseniz SGK tarafından Belediyeye de gönderilebilir.

Sgk eksik işçilik taahhütname örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkartılan işçilik farkının ödenmesi için taahhütname ile bağlı olunan SGK’ya başvuru yapılması gerekmektedir. Taahhütname örneğini buradan Word olarak indirebilirsiniz ⇒ SGK fark işçilik taahhütnamesi indir.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1