SGK İlişiksizlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır ?

SGK ilişiksizlik belgesi alma konusunda tüm ayrıntıları bu yazımızda bulabilirsiniz. Ruhsata tabi bir bina inşaatını yapmaya başlayacaksanız öncelikle söz konusu inşaat için SGK dosya açılışı yapmanız gerekiyor. Dosyayı açtıktan sonra tabi ki inşaat için gerekli olan inşaat asgari işçilik hesaplamasını da yapıp gerekli bildirimi de yaptıktan sonrailişiksizlik belgesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na talepte bulunmanız gerekiyor.

Bu yazımızda sgk ilişiksizlik belgesi nedir, Sgk ilişiksiz belgesi nasıl alınır v.s. konularında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Yazımıza geçmeden önce online inşaat dosyası açma konusunda adım adım bilgi edinmek için hemen  sgk işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk ilişiksizlik belgesi nedir ?

Öncelikle ilişiksiz belgesi nedir tanımı ile başlayalım. İsminden de anlaşılacağı üzere bu belge bina inşaatınız için Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişiğinizin kalmadığına dair belgedir. Yani inşaat için gerekli asgari işçiliği bildirdiğiniz ve ödemeniz gereken borçları ödediğiniz anlamına gelen belgedir. Sgk ilişiksizlik yazısını almadan inşaatınız ile ilgili bağlı olduğunuz belediyeden Yapı Kullanma İzin Belgesi diğer adı ile oturum belgesi alamazsınız.

Sgk ilişiksizlik belgesi başvuru süresi nedir ?

İnşaat ruhsatı aldıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na dosya tescil ettirmeniz, inşaata başlamadıysanız iki yıllık süre dolmadan inşaata başlamadığınızı ve başladığınızda bilgi vereceğinizi içeren bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. İnşaat bitiminde ise en son işçi çıkış tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde bitim dilekçesi vermeniz gerekmekte. Belirtilen bu sürelere uymadığınızda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır.

Sgk ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir ?

  • Öncelikle gerekli olan işçilik hesaplaması yapılmalı ve bildirilmelidir. İnşaat işyeri dosyası üzerinden inşaatın metrekaresi, yapı sınıfı, yapı grubu ve maliyetine göre gerekli olan asgari işçilik bildirimini yapıp işçilerin çıkışını da yaptıktan sonra sgk e ilişiksizlik uygulaması üzerinden kolayca e ilişiksizlik talebinde bulunabilirsiniz.  Asgari işçilik hesaplaması için hemen inşaat işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
  • Hesaplama yaparak bulduğunuz tutar yani Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeniz gereken tutar brüt tutardır. Bu tutar üzerinden ödeyeceğiniz aylık sigorta primi teşvikli ve teşviksiz olarak farklılık gösterir. Brüt işçilik miktarı üzerinden ödeyeceğiniz aylık güncel sigorta prim tutarları ve hesaplamaları hakkında tüm detayları  ssk primi ne kadar sayfamızda bulabilirsiniz

İlişiksizlik belgesi başvurusu nasıl, nereden yapılır ?

Sgk ilişiksizlik başvurusu SGK işveren sistemi üzerinden yapılmakta.

  • SGK işveren sistemine SGK işveren sistemi girişi sayfasından e bildirge kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaparak ilişiksizlik başvurusu yapabilirsiniz.
  • Başvuruyu buradan online yapabileceğiniz gibi aşağıda örneği verilen dilekçe ile inşaat dosyasının bağlı olduğu SGK Müdürlüğü’ne elden ya da posta yolu ile de başvuru yapabilirsiniz.

Başvurunuza istinaden SGK dosyadaki işe girişleri, işten çıkışları, bildirgeleri v.s. süresinde verip vermediğinizi, teşviklerden hatalı yararlanıp yararlanmadığınızı v.s. sorgular. Eğer bunlarla ilgili bir sorun yoksa işçilik hesaplamasını yapar. Eksik işçilik çıkmazsa ilişiksizlik yazısını hazırlar ve ilgili belediyeye gönderir.

Eğer hesaplama sonucunda eksik işçilik olduğu tespit edilirse çıkan fark işçilik size bildirilir. Siz de fark işçilik taahhütnamesi ile ödeyeceğinizi beyan ederseniz beyanınıza istinaden borç tahakkuk edilir. Tabi çıkan işçilik farkına itiraz hakkınız da var. İtirazınız üzerine dosya incelenmek üzere asgari işçilik tespit komisyonuna gönderilir. En nihayetinde fark işçiliğin de ödenmesinin ardından sgk ilişiksiz belgesini düzenler ve bağlı olduğunuz belediyeye gönderir.

Sgk ilişiksizlik belgesi sorgulaması nasıl yapılır ?

İlişiksizlik belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlandıktan sonra işveren sisteminde şu an için görünmemekte. Ancak bununla ilgili sistem çalışmaları devam etmekte. Çalışmalar tamamlandığında başvuru yaptığınız ekrandan barkodlu ilişiksizlik belgesi dökümü alabileceksiniz.

SGK ilişiksizlik belgesi e devletten alınabilir mi ?

Başvuruyu e ilişiksizlik ekranından ya da aşağıda verilen dilekçe örneği ile SGK’ya yapabilirsiniz. E devlet üzerinden başvuru yapma ya da belgeyi alabilme şansınız maalesef bulunmamakta.

Sgk ilişiksizlik belgesi örneği

SGK tarafından Belediyeye gönderilen ilişiksizlik belgesi örneği aşağıdaki gibidir;

01.06.2019 tarih ve ….. numaralı yapı ruhsatına istinaden xx ada ve xx parsel xxMahallesi /xx/xx adresinde 500 m2 bina inşaatı olarak yapılan ve Müdürlüğümüzde………………………sicil sayılı dosyada işlem gören xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nin inşaat işi işyerinden dolayı Kurumumuza borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır.
İş bu yazımız 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90ıncı maddesi uyarınca yapı kullanma izin belgesi verilebilmesi için düzenlenmiş olup ibra anlamına gelmemektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Sgk ilişiksizlik belgesi nasıl alınır ?

Peki tüm süreci tamamladık Sgk’dan ilişiksizlik belgesi nasıl alınır ? Yukarıda belirtildiği şekilde başvurunuzu yapıp işlemler tamamlandıktan ve tüm borçlarınızı da ödedikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yazınız hazırlanır. Dilerseniz yazıyı SGK’dan elden alabilirsiniz. Elden almadığınızda yazı bağlı olduğunuz Belediye’ye SGK tarafından gönderilir.

Sgk ilişiksizlik belgesi nereden alınır ?

Sgk ilişiksizlik belgesi başvurusunu tamamladıktan sonra belgeyi bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alabilirsiniz. Çoğu belediyeye artık elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belgenin bir sureti iletilmektedir. Ancak siz elden de almak isterseniz dosyanın tescilli olduğu diğer bir ifade ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alabilirsiniz.

Sgk inşaat dosya kapanışı nasıl yapılır ?

Yukarıda inşaat dosyası kapatma ve ilişiksizlik belgesi alma süreci anlatılmıştır. Eğer ihaleli bir iş yaptıysanız bitim için dilekçeyi yine işveren sistemi üzerinde İlişiksizlik menüsünden vermeniz gerekiyor.

SGK ilişiksizlik belgesi yönetmeliği

İlişiksizlik ile ilgili tüm işlemler, güncel bilgiler ve Kanuni düzenlemeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013/11 Sayılı Birleşik genelgesinde yer almakta. Bu genelgede ve güncel Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinden ilişiksizlik ile ilgili tüm bilgileri alabilirsiniz.

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1