İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası 2022

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası  brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.Malumunuz normal şartlarda işe girişin en geç işçinin başladığı tarihten 1 gün öncesinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekiyor. Tabi bu durumun bazı istisnaları bulunmakta.

Tarım, inşaat ve balıkçılık işyerlerlerinde en geç işçinin işe girdiği gün bildirgeyi verebilirsiniz. İlk defa tescil edilen işyerlerinde ise verilme süresi tescil tarihinden itibaren 30 gündür. Ayrıca pazartesi günü ya da resmi tatile denk gelen bir gün işe başlayan çalışanlar için takip eden ilk resmi iş gününde bildirge verilebilir.Belirtilen kanuni sürelere uymadığınız takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işe giriş cezası uygulanır. Dilerseniz geriye dönük işçi girişi cezası ile işe giriş geç bildirme cezası indirim tutarlarına geçmeden önce Kanuni veriliş süresi hakkında detaylar içinişe giriş bildirgesi verilme süresi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşe giriş bildirmeme cezası 2022

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesi durumunda işçi başına uygulanacak işe girişin geç verilmesinin cezası tutarı aşağıdaki gibidir.

  • Normalde işe başlama geç bildirim cezası tutarı fiil tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret kadardır.
  • Yani bu durumda 2022 yılında  uygulanacak işe giriş geç bildirim cezası tutarı işçi başına 5.004,00 liradır.
  • Bildirgenin verilmediği Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri ya da müfettişleri, polis/jandarma ya da diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarının denetimi, mahkeme kararı neticesinde tespit edildiyse çalışan başına brüt asgari ücretin 2 katı tutarında sgk işe giriş geç bildirim cezası uygulanır. Bu durumda ise Uygulanacak sgk bildirmeme cezası tutarı işçi başına 5.116,80 lira olacaktır.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası indirimi 2022

Yukarıda da belirttiğimiz üzere normalde her bir çalışan için sgk geç bildirim cezası tutarı fiili tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret kadardır. Ancak;

  • Tebliğ edilen sgk işe giriş bildirgesi geç verme cezasını tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödemeniz halinde uygulanan sgk bildirge cezası tutarının 1/4’ü oranında indirim uygulanır.
  • Ancak vermeniz gereken süreden itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda kendiniz verirseniz sgk bildirgesini geç vermenin cezası indirimi daha fazla olmakta.
  • İşe giriş bildirgesinin 30 gün içinde verilmesi halinde geriye dönük giriş cezası indirim oranı farklılık gösterir. Eğer işe girişi elektronik ortamda verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde kendiniz verirseniz ve tebliğ edilen ceza tutarını da size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz uygulanan ceza tutarının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz.

Örneğin 2022  yılında bir işçinin işe girişini vermeyi unuttunuz. İşe giriş tarihi 01 Şubat 2022 olsun ama siz 15 Şubat 2022 tarihinde elektronik ortamdan kendiniz geç vermiş olun. Normalde işe giriş bildirgesi cezası tutarı bir brüt asgari ücret yani 5.004,00  TL. Ancak geriye dönük sgk girişi cezasını size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde ödeyeceğiniz tutar 938,25 TL olacaktır.

Aynı örnekte işe girişi 15 Şubat değil de 15 Mart’ta yapmış olsaydınız bu durumda sadece işe giriş bildirgesi vermeme cezası üzerinden 1/4 oranında indirim alırdınız ve ödemeniz gereken tutar 3.753,00 TL olurdu. Gördüğünüz üzere çok fazla fark oluyor arada. SGK denetmenleri/müfettişleri ya da diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarının denetimi sonucu tespit edilen sgk bildirge geç verme cezasında ise 15 gün içinde ödemeniz halinde sadece 1/4 oranında indirim uygulanır.

Aynı gün işe giriş cezası 2022

İşe giriş bildirgeleri aynı gün de verilebilmekte. Aynı gün işe giriş verme istisnai durumları için hemen işe giriş bildirgesi aynı gün verilir mi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yazımızda belirtilen aynı gün bildirge verilme istisnaları haricinde işe girişin sigortalı çalışma tarihinden en geç 1 gün öncesinde verilmesi gerekmektedir. Aynı gün verilen işe giriş için işe girişi geç bildirme cezası tutarı brüt asgari ücret kadar olacaktır. Ancak uygulanan bu sgk işe giriş cezasını tebliğten itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde toplam geç işe giriş cezası üzerinden 3/4’ünün 1/4’ü oranında indirim sağlanacaktır.

Geriye dönük işe giriş cezası 2022

İşe giriş bildirgeleri geriye dönük olarak verilebilmektedir. Geriye dönük verilmesi durumunda yukarıda da belirtildiği üzere geriye dönük sigorta girişi cezası;

  • Sigortalı başına brüt asgari ücret kadar olacaktır.
  • Burada tek fark ise uygulanacak indirimde meydana gelmektedir.
  • Sgk bildirgesi geç verme cezası indirimi kısmında da anlattığımız üzere eğer verilmesi gereken süreden itibaren 30 gün içerisinde bildirgeyi verip yine tebliğden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz 3/4’ünün 1/4’ü, bunun haricindeki durumlarda ise %25 oranında indirim alırsınız.

SGK idari para cezası ödemesi nasıl yapılır ?

İşe giriş geç verme cezası ödemesini yapabilmeniz için SGK tarafından tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekir. Yoksa işçi girişi geç bildirme cezası borcu tahakkuk etmez ve işe giriş bildirgesini geç vermenin cezası sorgulaması yapınca çıkmaz. SGK tebliğ tarihini işledikten sonra işe giriş bildirgesinin geç verilmesi cezasını herhangi bir banka ya da PTT şubesinden 26 haneli SGK işyeri sicil numarası ile SGK Ödemeleri-SSK İPC menüsünden ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapma konusunda ayrıntılı bilgi ve kredi kartı ile ödeme yapmak için sgk ipc ödemesi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

2