Sgk İşyeri Tescil Evrakları 2022

SGK işyeri tescil evraklarının e-sgk tescil uygulaması üzerinden en son kanunen belirlene tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Tescil başvurusunu online yaptıktan sonra en geç 7 gün içerisinde sgk işyeri açılış evraklarını bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile göndermiş olmanız gerekiyor. Sgk dosya açma gerekli evraklar işyerinde yapılan işin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Eğer 2022 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeni işyeri dosyası açtıracaksanız güncel olarak istenen sgk dosya açılışı gerekli evrakların neler olduğu konusunda bilgi bulabilirsiniz.

İşyeri tescil evrakları ile birlikte artık SGK e şifre evraklarını vermenize gerek yok. Zaten e sgk işyeri tescil uygulamasından e bildirge şifre kullanıcısını da tanımlayabiliyorsunuz. Sgk dosya açılışı için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

SGK işyeri tescil uygulamasına nasıl giriş yapılır ?

SGK işyeri tescil uygulamasına E-devlet sistemi üzerinden giriş yapılır.

 • E-devlette Sosyal Güvenlik Kurumu-İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menüsünü kullanarak tescil uygulamasına giriş yapabilirsiniz.
 • Burada giriş illa adına tescil açılacak işveren E-devlet şifresi ile yapılması zorunlu değildir. Başkasına ait e-devle şifresi ile de başvuru yapılabilmekte.
 • İşyeri tescil başvuru e-devlet uygulamasına buradan T.C. ve e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz ⇒ sgk işyeri bildirgesi e-devlet girişi.

Ayrıca bir belge ibraz etmeniz gerekmez. Henüz işyeri tescil başvurusu yapmadıysanız sigorta dosyası açmak için gerekli evraklara geçmeden önce adım adım sgk işveren dosya açma konusunda bilgi için sgk işyeri tescili nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK işyeri tescil süresi 2022

Sgk dosyası açmak için son başvuru tarihi işçi çalıştırmaya başlanan gün saat 23.59’dur. Bu süreden sonra başvuru olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır.Alt taşeron dosyaları için tescil başvurularının en geç işçi girişinden bir gün önce yapılarak işçi girişinin de yine bir gün öncesinde tamamlanması gerekmektedir.

SGK işyeri tescil 7 günlük süre nasıl uygulanır ?

Sgk işyeri dosya açma başvurunu tescil uygulaması üzerinden tamamladıktan sonra işveren tescil evraklarını en geç 7 gün içerisinde bağlı olunan SGK’ya elden ya da posta yolu ile vermeniz gerekmektedir.

Sgk açılış evrakları son veriliş tarihi ne zaman ?

Sgk işe başlama evraklarını Online tescil başvurusunun ardından en geç 7 gün içerisinde vermeniz gerekir. Alt taşeronlar için durum farklıdır. Aynı gün işe giriş bildirgesi verilmesi gerektiğinden alt taşeron sgk dosya açılışı tescil başvurusunu yapar yapmaz Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta açılışı için gerekli evraklarla başvuru yapmanız gerekiyor.

Sgk dosya açılışı için gerekli evraklar 2022 ?

İşyerinde yapılan işin niteliği ne olursa olsun istenen genel sgk tescil evrakları şu şekildedir;

 • E sgk tescil uygulaması başvurusunda almış olduğunuz online işyeri bildirgesi çıktısı. Belgenin ıslak imza ile işveren ya da vekili tarafından imzalanması gerekli. Ayrıca işyeri bildirgesi doldurmanıza gerek yok.
 • Vergiye tabi bir işyeri ise vergi levhası fotokopisi,
 • İşveren ve ya vekiline ait kimlik fotokopileri,
 • Kanuni vekil varsa SGK işlemleri konusunda yetki tanımlamasının da yer aldığı vekaletname,
 • İmza sürküleri. Eğer birebir SGK’ya sgk işyeri tescil evraklarını verecekseniz imza beyannamesine gerek yok. Ancak sgk dosya açılışı belgelerini posta ile gönderecekseniz yönetici yani işverene ait imza sürküsü eklemeniz gerekir.
 • Şirket iseniz ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
 • Genel olarak vermeniz gereken sgk dosya açma evrakları yukarıdaki gibidir.

2022 bina inşaatı sigorta dosyası açma evrakları

Yukarıdaki belgelere ilave olarak sadece bina inşaatına ait ruhsatı eklemeniz yeterli olacaktır. Eğer inşaat anahtar teslim yapılıyorsa müteahhit ve bina sahibi arasında imzalanmış anahtar teslim sözleşmesinin de eklenmesi gerekmekte. sgk inşaat dosyası açmak için gerekli evraklar yukarıdaki gibidir haricinde bir belge istenmez. İnşaatı yapan kişi vergiye tabi değilse e-sgk sistemi üzerinden verilmiş olan online işyeri bildirgesi çıktısı, bina inşaatı ruhsatı ve inşaat sahibi ya da vekiline ait kimlik fotokopisi yeterli olacaktır.

İhaleli işler için sgk işyeri tescil gerekli evraklar ?

İhaleli işlerde de yukarıda sayılan genel evraklara ilave olarak yapılan ihaleli işe ait sözleşme sureti eklenmesi gerekiyor. Eğer ihaleli işte alt taşeron çalıştırılacaksa ayrıca taşeron ile ana işveren arasında imzalanmış taşeron sözleşmesi de gerekiyor. İhaleli işlerde en geç ihale başlama yani işçi çalıştırılmaya başlanan tarihe kadar bildirim yapılması gerekmektedir. İhale sözleşmesinin geç çıkacağı durumlarda sadece işyeri bildirgesi ile başvuru yapılarak sonradan sözleşme verilebilir.

Site yönetimi sgk dosya açılışı için gerekenler nelerdir ?

Apartmanda/site yönetiminde çalıştırılan kapıcı, apartman görevlisi v.s. kişilerin sigorta bildirimleri aslında kolay işverenlik kapsamına alınacak ve bildirimi kendiniz kolayca yapabileceksiniz. Ancak bu süreye kadar yukarıdaki belgelere ilave olarak apartman yönetimi tarafından alınmış dosya tescili açılmasına ilişkin karar olması gerekiyor. Karar defterine işlenen bu hükümde işveren ve işveren vekilinin belirtilmesi ayrıca işyeri şifresinin kimin adına verileceği ve kimin işlemleri takip edeceğinin açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Sgk taşeron dosyası açma 2022

Peki alt taşeron dosyası nasıl açılır ? Bildiğiniz üzere SGK tescil işlemlerinin tümünün E SGK üzerinden girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Sgk alt taşeron işyeri tescil de E SGK sistemi üzerinden girişi zorunludur. Ana dosya tescili yapıldıktan sonra ya da mevcutta ana dosya tescili varsa Sgk alt taşeron dosyası açmak için ana dosyanın 26 haneli işyeri sicil numarası tescil için gereklidir. Alt taşeron dosya tescili için başvurular E-SGK tescil uygulamasından yapılmaktadır. Sgk alt taşeron dosya açılışı için adım adım aşağıda anlatılanları takip ediniz;

 • E SGK tescil sistemine giriş yapın.
 • Buradan sırası ile İşyeri Tescil-Değişiklik İşlemleri-Yeni Değişiklik menüsünü seçin.
 • Ardından ana dosyanın 26 haneli SGK işyeri sicil numarasını yazın. Değişiklik tarihini seçin.
 • Aracı Giriş diyerek devam edin.
 • Aracı alt taşeron bilgileri girildikten sonra Kaydet diyerek alt taşeron dosya açılışı işlemini tamamlayıp başvuru çıktısını alın.
 • Tescil aşamasının sonunda Kaydet dedikten sonra sgk alt taşeron referans numarası almayı unutmayın.

Sgk taşeron dosya açma işlemini tamamladıktan sonra aşağıdaki taşeron sgk dosya açılışı evrakları ve e sigorta şifresi evrakları ile en geç 7 gün içerisinde SGK’y başvuru yapın. E sigorta şifresi için gerekli belgeleri e sgk şifre alma sayfamızdan edinebilirsiniz.

Ssk alt işveren dosya açılışı için gerekli evraklar 2022

Alt taşeron olarak da sgk açılışı için gerekli evraklar yukarıda genel kısımda belirtilenler ile aynıdır. Ancak belirtilen sgk işyeri açılışı için gerekli evraklarına ilave olarak olmazsa olmaz belge ise ana işveren ile aranızda imzalamanız gereken taşeronluk sözleşmesidir. Bu olmadan SGK taşeron işyeri bildirgesini onaylamaz. Alt taşeron sgk tescil başvurusunu da artık online yapmanız gerekiyor. Başvuruyu sgk işyeri tescil uygulaması üzerinden yaptıktan sonra sgk dosya açma belgeleri ile bağlı olduğunuz SGK’ya başvuru yapmanız gerekir.

E bildirge şifresini alabilmeniz için tescil tamamlandıktan sonra e sigorta sözleşmesinin onaylanması gerekiyor. Sigorta sözleşmesini online onaylamak için hemen e bildirge yetkili onayı  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Özel inşaat sgk dosya açma 2022

Özel bina inşaatlarında dosya açma, sgk işyeri tescil için gerekli evraklar ve kapatma süreci aşağıdaki gibidir;

 • Öncelikle E-SGK tescil uygulaması üzerinden tescil başvurusunu online olarak yapın. İnşaat sgk dosyası nasıl açılır konusunda sayfamızın başında verilen SGK tescil başvuru işlemleri sayfamızı ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz.
 • E-SGK tescil uygulamasından başvuru yaptıktan sonra yukarıda belirtilen sgk dosya açılış evrakları ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne 7 gün içerisinde başvurmanız gerekmektedir.
 • Bina inşaatı işlerinde işyeri tescil için gerekli evrakları tekrarlamak gerekirse E-SGK tescil aşamasında alınan işyeri bildirgesi, bina inşaatı ruhsatı eğer şirket ise ilave olarak yukarıda belirtilen belgeleri vermeniz gerekiyor.
 • Eğer bina inşaatı taşeron dosya açılışı yapacaksanız yukarıda sgk taşeron tescil aşamalarını takip ederek başvuruyu tamamladıktan sonra sgk taşeron dosya açılışı evrakları ile ana dosyanın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapmanız gerekiyor.
 • Özel bina inşaatı sgk tescili tamamlandıktan sonra inşaatın metrekaresi ve yapı maliyeti esas alınarak gerekli bildirimleri yapmanız ve sonra dosyayı kapatmanız gerekiyor.
 • E-SGK tescil uygulaması üzerinden adım adım inşaat sgk dosyası açma işlemleri hakkında bilgi almak hem de inşaat sigorta dosyası nasıl açılır konusunda bilgi almak için özel bina inşaatı ssk dosyası açılışı  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Eğer bina inşaatı için alt yüklenici sgk dosya açılışı yapacaksanız bir üst başlıkta yer alanlara göre işlem yapmalısınız.

Sgk şube açılışı için gerekli evraklar nelerdir ?

Birden fazla şubesi olan Kurumsal işletmelerde ya da Kamu Kurum ve ya Kuruluşlarında şubelerde çalışanların sigorta bildirimlerinin her bir şube için açılacak dosya üzerinden ayrı ayrı bildirilmesi gerekmektedir. Merkez şubeye bağlı olarak açılacak şubeler için de işyeri dosya açma işlemleri aynen yukarıdaki gibidir. Yani öncelikle E-sgk tescil uygulaması üzerinden işyeri tescil dosyası açma başvurusu yapılacak ve sonrasında ise sgk işyeri tescil istenen evraklarla birlikte 7 gün içerisinde bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

“Sgk İşyeri Tescil Evrakları 2022” üzerine 4 yorum

 1. merhaba inşaat maliyetine göre 62 günlük prim maliyeti hesaplandı ama mart ayı içinde 7 gün bulunuyor mart sgk bey vermeden inşaat kapama işlemlerini başlatabilir miyim

  Cevapla
  • Merhaba. Bitiş dilekçenizi verin. Siz beyanname verene kadar SGK dosyayı bekletir. Zaten bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dilekçeyi vermek zorundasınız.

   Cevapla
 2. KOLAY İŞVERENLİK MART AYINDAN BERİ UYGULANIYOR ŞİMDİ AGARİ ÜÇRET ARTI BU DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPACAĞIZ

  Cevapla
  • Merhaba. İşveren sisteminden kolay işverenliğe geçiş başvurusu yapacaksınız. Kolay işverenliğe geçişten önceki bildirgeleri e-bildirge v2 uygulamasından vermeniz gerek. Sonrakiler ise kolay işverenliğe geçişin ardından sistem tarafından otomatik yapılacak.

   Cevapla

Yorum yapın

2