Sgk Meslek Kodları Listesi ve Güncelleme İşlemleri 2021

60

Sgk meslek kodları ve Sgk meslek kodu güncellemesi,  geriye dönük meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır konularında işverenlerimiz tarafından bize sıklıkla soru iletilmekte.  Bildiğiniz üzere meslek kodu uygulaması ilk defa 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiş ve sigortalıların aylık prim ve hizmet belgeleri ile sigortalı işe giriş belgelerindeki meslek kodlarının yaptıkları işe uygun olması zorunlu hale getirilmiştir.

İşçinin yaptığı işe uygun olarak bildirilmeyen ya da hatalı olarak bildirildiği tespit edilen meslek kodları için cari dönem değişikliklerinde sgk meslek kodu değiştirme cezası uygulanmaz. Ancak geriye dönük değişikliklerde muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişle birlikte bazı durumlarda sigortalı başına idari para cezası uygulanmakta.   Bu yüzden doğru işe giriş meslek kodları ile bildirim yapmanız, yanlış bildirim yaptıysanız bile bunu düzeltme işlemlerinde dikkatli olmanız gerekiyor. Sgk bildirgesinde meslek kodu değiştirme ve geriye dönük değişiklik işlemlerini nasıl yapabileceğiniz konusunda yazımızın devamında bilgi bulabilirsiniz.

SGK meslek kodu nedir ?

Çalışanın işyerinde yaptığı işe uygun kodla hizmet bildirilmesine imkan sağlayan ve Bakanlıkça zorunlu tutulmuş kodlardır. Özellikle çıraklık, ustalık belgesi işlemlerinde gerekli olan hizmet süresinin tespitinde bu sigorta meslek kodu kullanılır. İşçinin hangi meslekte ne kadar süre çalıştığının tespiti de yine bu kodla yapılır. Yazımızın devamında meslek kodu nasıl değiştirilir ve güncel Sgk meslek kodları listesi paylaşılacaktır.

Sgk meslek kodu değiştirme nasıl yapılır ?

SGK işe giriş bildirgesinde yer alan çalışan meslek kodunu her zaman işe giriş uygulaması üzerinden güncelleyebilirsiniz. Bunun için belirlenen bir süre şartı yok. Tabi işe giriş bildirgesi üzerinde güncellemek bundan sonrasında verilecek bildirgelerde geçerli olacağından önceden verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki kodların güncellenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na aşağıdaki sgk meslek kodu değiştirme dilekçe örneği word  ile başvuru yapmanız gerekir.

SGK işe giriş bildirgesindeki Sgk işçi meslek kodu değiştirme işlemi oldukça basit.

 • İşe giriş meslek kodu güncellemesi için öncelikle  Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri uygulaması üzerinden e sgk şifresi ile sgk işe giriş sistemine giriş sağlayın.
 • Buraya girdikten sonra İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme menüsüne girin.
 • Ardından işçi meslek kodu güncellemesi yapmak istediğiniz kişinin T.C. numarasını yazarak Sorgula butonuna basın.
 • Sigortalı Meslek Adı kısmında çalışanın işine uygun mesleği seçin ve İleri deyin.
 • İşte hepsi bu kadar işe giriş belgesinde sigorta meslek kodu değiştirme işlemini gerçekleştirmiş olduk.

Bu işlem bundan sonra vereceğiniz aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde geçerli olacak. Cari dönem bildirgesini verdiyseniz bu belgeyi iptal ederek ek belgeyi yeniden düzenleyebilirsiniz. Süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki meslek kodlarının güncellenmesi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sgk iş kolu kodu değiştirme dilekçesi ile başvuru yapmanız gerekiyor.

Sgk meslek kodu güncelleme geriye dönük yapılır mı ?

Meslek kodları geriye dönük nasıl güncellenir bu yazımızda anlatmaya çalıştık. Geriye dönük güncelleme aylık prim ve hizmet belgesinde en fazla 01.08.2009 tarihinden sonraki dönemler için yapılabilir. Bu tarihten önceki hizmetler için geriye dönük değiştirme yapılamaz. Geriye dönük güncelleme işlemi için aşağıda örneği verilen dilekçe ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta ile başvurmanız gerekiyor.

Meslek kodu güncelleme dilekçesi

Geçmiş işçi meslek kodlarının güncellenmesi için aşağıda örneğini vermiş olduğumuz Sgk meslek kodu değiştirme dilekçe örneği ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor. Sgk meslek kodu değişikliği dilekçe örneğiniz aşağıdaki gibi olması yeterlidir;

 • ……….Sosyal Güvenlik Merkezi’ne 
 • Müdürlüğünüzde …………………….. sicil ve ……………. unvanlı işyerinde işlem görüyoruz. İşyerimizde 1 Şubat 2016 tarihinden beri çalışan ………………… T.C. numaralı ve ……………….. isimli işçimizin işe giriş tarihinden itibaren meslek kodunun ……………….. olarak güncellenmesi hususunu,

Meslek kodu değiştirme dilekçesi örneği ile talepte bulunmanız halinde talebiniz üzere Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli güncelleme işlemini yapacaktır.

Taşeron meslek kodu değiştirme işlemi nasıl yapılır ?

Hali hazırda alt işveren yani taşerona bağlı olarak çalışan ya da geçmişte alt işverene bağlı olarak çalışanlar örneğin sürekli işçi kadrosuna geçenler için de sigortalı meslek kodları değişiklik işlemlerinde izlenecek yol aynen yukarıda olduğu gibidir.  Hem taşerona bağlı olanlar hem de sürekli işçi meslek kodu değişikliği işlemi işe giriş bildirgesinde yapılabilir ancak bu değişiklik sonraki verilecek bildirgedeki kodlara yansır. Eğer geriye dönük güncelleme yapılması gerekiyorsa taşeron firma tarafından yukarıda örneği verilen dilekçe ile işveren dosyasının bulunduğu SGK’ya başvuru yapılması gerekmektedir.

Sgk meslek kodu geriye dönük değiştirme cezası 2021

Meslek kodu güncellemesi yukarıda da belirtildiği gibi işe giriş uygulaması üzerinden her zaman yapılabilmekte. Tabi bu uygulama üzerinden yapılan sigorta meslek kodları değişikliği sonraki verilecek hizmet bildirgelerine yansımakta ve geriye dönük değişiklik yapmamaktadır. Cari dönem değişikliği için cezai işlem de uygulanmamaktadır.

Geriye dönük güncelleme için ise dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. SGK işe giriş bildirgesi uygulaması üzerinden yapılan sigortalı meslek kodu güncelleme ya da dilekçe ile SGK tarafından yapılacak işçi meslek kodu değiştirme işlemleri meslek kodu değiştirme cezasına tabi olmaktadır. Buna göre uygulanacak cezai işlem;

 • 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş tarihleri itibariyle uygulanacaktır.
 • Pilot iller haricinde ilk defa 01 Temmuz 2020 tarihinden sonra muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına geçen işverenlere bu tarih ve sonrası için cezai işlem uygulanacaktır.
 • İşverenin geçmiş dönem için düzeltme talepleri SGK tarafından direk işleme alınacak ve ceza uygulanmayacak.
 • Sigortalının düzeltme talebine istinaden SGK Denetmenlerince denetim yapılacak. Yapılacak denetim neticesinde eğer gerçeğe aykırı ya da yanlış bildirildiği anlaşılırsa yanlış ya da gerçeğe aykırı bildirim yapılan her bir dönem için ceza uygulanacak.
 • Kamu kurum ya da kuruluşları ile mahkeme kararına istinaden yapılacak geriye dönük düzeltme ya da değişiklik işlemleri için de cezai işlem uygulanacak.
 • Ceza tutarı sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında olacaktır ve toplamda bir dönem için uygulanacak idari para cezası tutarı brüt asgari ücreti geçemeyecektir.
 • 2021 yılı için sigortalı başına uygulanacak ceza tutarı 357,00 TL olacaktır.

Sgk meslek kodları excel 2021

Önceki yıllarda olduğu gibi 2021’de de meslek kodlarının hem Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesinde hem de aylık prim ve hizmet bildirgesinde çalışanın yapmış olduğu işe uygun bir kodla bildirilmesi Kanunen zorunludur. Yanlış bildirildiğinin tespiti durumunda işveren hakkında yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.  Aşağıda güncel meslek kodları listesi excel olarak verilmiştir. Meslek kodları listesi sürekli olarak güncellenmektedir. İşçinin mesleğine uygun kodla bildirim yapılması zorunludur. SGK güncel meslek kodları listesini buradan excel olarak indirebilirsiniz: sgk meslek kodları 2021 excel. Sık kullanılan bazı meslek kodları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

1223.03 meslek kodu nedir ?

1223.03 meslek kodu Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu olarak çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi için kullanılan meslek kodudur.

9622 meslek kodu nedir ?

9622.02 meslek kodu meslek kodu yönetmeliğinde Beden İşçisi (Genel) olarak geçmektedir.

İşkur meslek kodları

Tüm mesleklere ilişkin kodlar Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla hem İşkur hem de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan kodlar aynıdır. Yukarıda meslek kodları güncel listesi verilmiştir.

Sgk iş kolu kodları 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi verilirken Sgk iş kodları da istenmektedir. Güncel işkolu kodları tablosu aşağıdaki gibidir. Eğer Sgk iş kolu kodu değiştirmek isterseniz bunu da İşe Giriş Bildirgesi Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapabilirsiniz.

sgk işe giriş kodları

SGK meslek kodu sorgulaması nasıl yapılır ?

Güncel meslek kodları listesi yukarıda verilmiştir. Eğer işe yeni giren çalışan olarak işçi meslek koduna bakacaksanız yukarıdaki listeden bakabilirsiniz. İşçi olarak hangi meslek kodu ile bildiriminizin yapıldığına ilişkin e-devlet meslek kodu sorgulaması yapacaksanız ve Sgk meslek kodu öğrenmek için ise e devlete giriş yapmanız gerekiyor.

 • E devlet sisteminde SGK Tescil ve Hizmet Dökümü bölümünden sorgulama yaparak 4a meslek kodu öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
 • E-devlet üzerinden e devlet meslek kodu sorgulaması yapmak için e-devlet şifreniz ile  SGK meslek kodu sorgulama sayfasına giriş yapın.
 • Hizmet dökümünüzü açtıktan sonra hizmet dökümü Meslek Kodu alanı altındaki kodun üzerine gelerek hangi dönemde hangi e devlet meslek kodları ile bildirim yapıldığına ilişkin e-devlet meslek kodu öğrenme sorgulaması yapabilirsiniz. 

E devlette meslek kodu nerede yazar ?

E-devlette direkt olarak meslek kodu sorgulaması yapabileceğiniz bir uygulama yoktur. Sorgulamayı yukarıda da anlattığımız gibi SGK Tescil ve Hizmet dökümüne giriş yaptıktan sonra meslek kodu bölümünden yapabilirsiniz.

E devlette meslek kodu yazmıyor ne yapmam gerekiyor ?

Hem Sgk giriş kodlarının hem de Sgk işçi kodlarının hem işe giriş bildirgesinde hem de aylık prim ve hizmet belgesinde yer alması 01.08.2009 tarihinden sonra zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarih öncesi görünmeyen kısımlar için yapılacak bir şey yoktur. Ancak bu tarih ve sonrasında eğer işveren meslek kodu olmadan hizmet bildirimi yaptıysa yukarıda belirtilen örnek dilekçe ile bağlı olunan SGK’ya başvurarak geriye dönük olarak sisteme işletebilir.

Yanlış meslek kodu nasıl düzeltilir ?

Yanlış olarak bildirilen kodlar için düzeltme işlemi cari dönem ve sonrası için yukarıda belirtildiği gibi işe giriş uygulaması üzerinden, geriye dönük olarak ise SGK’ya yukarıda örneği verilen sgk kod değişikliği dilekçesi ile başvuru yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Geriye dönük düzeltme işlemleri için bazı durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatmak isteriz.

Kapıcı meslek kodu 2021

Konut kapıcıları için güncel olarak belirlenmiş olan meslek kodu 5153.07‘tür. Eğer yanlış kodla bildirim yapılıyorsa yukarıda Sgk meslek kodu nasıl değiştirilir kısmından kodu hem güncel Sgk kodu değiştirme hem de geriye dönük meslek kodu değiştirmenin nasıl yapılabileceği hakkında bilgi bulabilirsiniz. kapıcı maaşı ne kadar sayfamızdan güncel konut kapıcısı ve apartman görevlisi maaşlarına göz atabilirsiniz. Ayrıca diğer meslek grupları için de Sgk meslek kodları güncel olarak yukarıda liste halinde paylaşılmıştır.

Bağkur meslek kodları listesi 2021

4b meslek kodu faaliyet diğer bir adı ile nace kodları olarak adlandırılır. 4b bağkur kapsamındakiler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan güncel meslek adı ve kodu listesi için nace kodları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


60 Yorum
 1. Tolga

  4d gençlik spor bakanlığında teknik servis elemanı olarak çalışıyordum benden habersiz meslek kodumu sertifikam hiç bir eğitim bilgim olmadan kalorifer ateşcisi olarak değiştirmişler yanlışı sgk on yaptığını söylüyorlar sgk gittimde yanlışın kurumdan kaynaklandığını söylüyorlar.bu durumu nasıl düzeltebilirim

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Meslek kodu bildirimini işveren yapar. Yanlış SGK’dan değiş işverenden. Kurumunuzun düzeltme için SGK’ya yazı vermesi gerekiyor. Cezasız olarak düzeltilir.

 2. ab. ağaçbacak

  Merhabalar Ben 3 Firmada Telefon Üzerinden Müşterilere Bakıyordum Ama Beni yazılım Ve Bilgisayarcı Olarak Kayıt Etmişler Ve Polis Başka Bir Suçtan Bunu Delil Olarak Algılamış Oysaki Benim Yazılım Ve Bilgisayar Teknik Bilgim Yoktur. Bu 3 İş Yeride Kapandı Sahiplerini Bulma Şansım Yok Peki Bu Değişikliği Nasıl Yapabilirim. Ben Muhasebe Elamanı Ve Satış Elamanı olarak çalıştım sadece.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Bunun için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekiyor. Sizin başvurunuzu kabul etmezler ne yazık ki.

  2. svmn

   eğer yazılım ve bilgisayarcı olarak herhangi bir sertifikaya sahip değilseniz.yanlış olarak bildirimde bulunmalarından dolayı sgk ya düzeltme yapmalarını isteyebilirisiniz.bu düzeltmeyle işletme sahipleri usulsüz bildirimden dolayı ihtar alırlar.

 3. hidayet

  SGK 4/A hizmet dökümünde meslek kodu bölümünde hiç kod numarası yok acaba meslek kodu girilmemiş mi oluyor

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Belli bir dönem öncesinde zorunlu değildi. Ancak 2008’den bu yana zorunlu ve Hizmet dökümünde yer alması gerekir.

   1. hidayet

    şu andada yok mehmet bey demekki girilmiyor o zaman

    1. Mehmet BAŞARAN

     Aynen. Bildirge işlemlerinizi yapan personele iletin. Girilmiyordur.

 4. gökhan gül

  merhaba 2005-2008 yıllarına ait tarım bağkurum bulunmakta fakat bu yıllarda meslek kodu tarım işçiliği yerine üzüm yetiştiriciliği girilmiş, bunu nasıl düzelttirebilirim . teşekkür ederim.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Bağkur dosyanızın olduğu SGK’ya dilekçe ile başvurarak bunu düzelttirebilirsiniz.

 5. Mesutmustafa Kavcı

  Merhaba ben resmî bi kurumda iş makinesi operatörü olarak çalışıyorum işyerim beni doğal gaz sıhhı tesisatçı olarak değiştirmiş benim bu değişiklikten ne gibi zararım olur bana ne yansır bu değişiklikten

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. İş değişikliği durumunda iş makinesi operatörü olarak başka bir işyerine başlamak isteyeceğinizde belki referans için hangi kadroda çalıştığınızın tespiti için bu koda bakılabilir. Onun dışında size bir zararı olmaz.

 6. Ozer çakar

  Merhabalar ben hastanede 4d isciyim teknik serviste calisiyorum 2 yillik bilgisyar programlama mezunuyum ama beni jastane diger elektrik teknisyeni olarak gostermis meslek kodumu nasil degistirebilirim tesekkurler

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Yazımızda da belirtildiği gibi işvereniniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvurmalı.

 7. SUAT

  MERHABA İYİ GÜNLER ÇALIŞTIĞIM POSİZYON İŞ KODLARI ARASIN DA YER ALMIYOR NE YAPABİLİRİM TEŞEKKÜRLER

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Nasıl yer almıyor anlamadım ?

 8. Fatih

  Merhaba bireysel olarak geriye dönük meslek kodumu nasıl değiştirebilrim
  Teşekkür ederim

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Siz değişteremezsiniz. İşverenin talepte bulunması gerekiyor.

 9. Fatih

  Merhabalar daha önce sormuştum size sigorta meslek kodum yanlış girilmiş muhasebeciye söyledim dilekçe gönderdik dedi ama 6 ay geçti hala değişiklik yok bu kadar uzunmu sürüyor değiştirmek
  Teşekkür ederim

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Hayır aslında 5 dakikalık bir işlem. Muhasebeciniz dilekçe vermemiş olabilir mi ?

 10. Enver

  Merhaba ben 2017-2019 arası Bursa da otoyol işinde çalıştım nurol firmasında şimdi yurtdışı işine başvurdum ama meslek kodumun değişmesi gerektiğini söylediler benim ne yapmam lazım bursaya gidip kendim dilekçe mi vermeliyim yoksa şirketin mi vermesi olur ben versem sgk ya Sgk onlara talepde bulunur mu ?

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. İşveren tarafından verilmesi gerekir. Eğer işveren vermezse dilekçe ile SGK’ya başvurarak işverenden talep edilmesini isteyebilirsiniz.

 11. Ali

  Mhb bir işyerine boyacı mesleğinde girdim çalıştıktan bir ay sonra benim başka mesleğim varım diye sordular elektrik işide yaptığı mı söyledim beni elektrik bölümüne aldı bizim müdür bende belge istediler bende kalfalık belgesini getirdim meslek kodumu değiştirmediler ben işte 1 sene çalışıp çıktım sonra ustalık belgesi için çalıştığım günleri çalıştığım mesek için SSK ya vermem için dilekçe istedim vermediler ne yapmam gerekiyor ?

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Kendiniz dilekçe ile SGK’ya başvurun. Onlar işyerinizden yazılı olarak talep etsinler dilekçeyi.

 12. A

  Merhaba, 2016-2018 yılları arasında belediyeye bağlı taşeron şirket çalışanıydım. 2018yılında 696 sayılı KHK ile kadroya geçirildik. Şirketin belediye ile bağlantısı kalmadı hatta kapanmış olabilir. Ancak şirketteki 2yılımın meslek kodu yanlış girilmiş. Geriye dönük meslek kodu değişikliği için ŞİRKET ADINA BELEDİYE BAŞVURU YAPABİLİR Mİ

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Temelde şirketin yapması gerekir başvuruyu. O zaman çalıştığınız şirket aktif ise muhasebecisi ile görüşün versin dilekçe.

 13. Ahmet

  Üniversite hastanesinde 4d güvenlik personeli olarak çalışyorum lisans mezunuyum sekreterliğe geçmek istiyorum kurum isterse bu olabilirmi yani meslek kodu değişebilirmi???

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Meslek kodunu değiştirmek kolay. Önemli olan sizin kadro ve unvanın değişmesi.

   1. Ahmet

    Anladığım kadarıyla olumsuz

    1. Mehmet BAŞARAN

     Kadro ve unvan değişikliği Kurumunuza bağlı bir durum Ahmet BEY. Kadro değişirse meslek kodu da değişir. Buradaki konu ile çok ilgisi yok açıkçası.

 14. FARUK KARTAL

  SGK DİLEKÇE İLE MÜRAACAT ETTİM İŞVERN SİSTEMİNDE TAHAKUK/HİZMET MENÜSÜNE MESLEK KODU DÜZELTME EKRANI EKLENMİŞ DEDİLER ORADAN YAPMANIZ GEREKİYOR DEDİLER DİLEKÇEYİ KABUL ETMEDİLER ŞİMDİ EKRANI BULAMIYOR YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Evet işveren sistemine eklendi ancak dilekçeyi kabul etmemek nedir. Saçmalık yani. Bakayım işveren sistemine tekrar buradan dönüş sağlayacağım.

  2. Mehmet BAŞARAN

   işveren sistemine baktım ben de şimdi evet yok ekran bulamadım ben de. İşe giriş bildirgesinde cari dönem için güncelleme yapılmakta. Geriye dönük için SGK’nın yapması gerek bence.

 15. Ali Gül

  Merhaba, ben kurumumda 2016 yılından bu yana Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Haber Sorumlusu olarak çalışıyorum. Ancak; meslek kodum “temizlik işçisi” olarak geçiyor. Ne yapmalıyım?

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhabalar. İşyeriniz SGK’ya dilekçe vererek geriye dönük düzelttirecek. Herhangi bir cezası yok. Örnek dilekçe yazımızda mevcut.

   1. Ali Gül

    Hocam söyledim ancak; taşerondan kadroya geçmeden önce temizlik ihalesi ile işe alındığımız için mümkün olmadığını söylediler. Ben hiç temilzik işlerinde çalışmadım ama. Sürekli Basın Bürosunda idim.

    1. Mehmet BAŞARAN

     O zaman aracı firma yapacak bunu. Yani o zaman hangi işyerinde sigortalı iseniz o firmaya ulaşarak SGK’ya dilekçe yazmasını sağlamanız gerekmektedir.

 16. Halime

  Merhaba.
  Ben 2 senedir kat şefi olarak çalışıyorum ama A4 hizmet dökümünde meslek kodum yanlış, oda görevlisi olarak girilmiş. Bunu düzeltmek için ne yapabilirim?

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. İşvereninizin SGK’ya düzeltme için dilekçe yazması gerekiyor. Cezasız olarak düzeltilir.

 17. Fatih

  Merhabalar 2016 giriş tarihim var aşçı olarak çalışıyorum ama komi olarak meslek kodu girmişler muhasebeciye söyledim geriye dönük değiştirilmiyor dedi 6 ay önce çıkış yapıp tekrar aşçı olarak giriş yaptı
  Sizce nasıl düzelte bilirim

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Geriye dönük düzeltilir. İşveren muhasebecisi iki satır dilekçe yazıp SGK’ya verecek. Örneği yazımızda mevcut dilekçenin.

 18. Yüksel

  Merhaba,
  APHB ile güncellenen, yüklenen SGK MESLEK KODU. SGK İŞE GİRİŞ İŞTEN ÇIKIŞ sayfasında da OTOMATİK güncelleniyor mu?
  Yani her iki site entegre mi, ayrı mı çalışıyor?
  örnek olarak mesela 1 Mayısda Beden işçisi olarak işe giriş işlemi yapıldı, ayın 23’nde APHB yüklerken meslek kodu Depo İşçisi olarak düzelttik. Bu işlem ile SGK İŞE GİRİŞ sayfasındaki bildirgede de bu değişiklik yansıyor mu, yoksa buradan da ayrıca kodu değiştirmek gerekiyor mu?
  iyi çalışmalar.

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba Yüksel BEY. Hayır işe giriş bildirgesinde düzeltmeniz gerekiyor. İşe giriş bildirgesi ile diğer kısım entegre çalışmıyor.

 19. mustafa

  2012 Öncesi Çalışanlar ve işyeri kapananlar mağdur zaten o yıllarda meslek kodu yoktu . sgk o yıllarda meslek kodu olmadığı için belirtilmemiş diyor.ama çalıştığım bakanlık 2012 öncesi meslek kodu olmadığını bildiği halde meşlek kodu istiyor ne yapılabilir çözüm nedir bende intibak için mağdurum

  1. SGKuzmani

   Merhaba. 2008 yılına kadar sistemde meslek kodu güncellemesi yapılabilmekte. İşyeriniz kapandı ise bile bağlı olduğunuz SGK’ya dilekçe yazın. Onlar işverenle gerekli yazışmayı yaparlar.

 20. AYHAN BLT

  Merhaba kamuda memur olarak çalışıyorum. Öncesinde 2005 ve 2006 yılları arasındaki çalışmışlıklarımın sgk hizmet dökümünde meslek kodları yok. Bu sebepden dolayı kurum, çalışmışlıklarımı intibakıma saymıyor. Bende çalıştığım yerlerden yazı aldım ama SGK bu yıllarda meslek kodu girişi yapamadığını söylüyor. Duyduğum kadarıyla SGK elden yazı verebiliyormuş . Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Meslek kodu güncelleme işlemi en fazla 01.08.2009 tarihine kadar olan kısım için yapılır. Bununla ilgili Sgk dan yazı verildiğini hiç duymadım. Ama şansınızı deneyin.

 21. Muzaffer GELİBOLU

  İyi akşamlar ben bir belediye şirketinde inşaat teknikeri olarak çalışmaktayım taserondan kadro geçiş sürecinde SGK girislerimiz büro destek elemanı olarak yapılmış ilgili idareye düzeltilmesi ile ilgili dilekçe verdim fakat kaale alınmadım ve mağdur ediliyorum.Hukuki yollara başvurarak sonuç alabilirmiyim.imar müdürlüğünde teknik personel olarak calistiriliyorum ve resmi evrak düzenliyor ve imzaliyorum.cevaplarsaniz sevinirim.

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Çalıştığınız işyerinin güncelleme yapılması için Sgkya dilekçe ile başvurması gerekiyor. Eğer işveren çözüm üretmezse kendiniz Sgkya dilekçe verin. SGK belediye ile yazışır gerekirse.

 22. Mehmet

  merhaba 2014 yılından bu yana bir firmada çalışmaktayım. 2014-2017 arasından benden işcisi olarak göstermişler. 2017-2019 arası bilgi işlem departmanı diye düzeltme yaptılar. bende ustalık belgesine başvuruda bulunacağım. ustalık belgesi içinde 1800 güne ihtiyacım var 2014 ve 2017 arasında beden işcisi olarak geçen kodu sgk kurumuna giderek herhangi bir cezai işlem görmeden düzeltebilir miyiz ?

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Yazımızda da belirtildiği üzere meslek kodu güncellemesi idari para cezasına tabi değildir. İşveren tarafından dilekçe ile düzeltilebilir.

 23. Serkan

  Bir çalışanın meslek kodunu değiştirdiğimde geriye dönük olarak da bütün aylarını değiştirme zorunluluğu yok değil mi? Kişiyi bu ay farklı bir göreve alacağım ve meslek kodunu bundan sonra öyle bildireceğim mesela.

  1. SGKuzmani

   Merhaba. Eğer önceki meslek kodu hatalı değilse geriye dönük düzeltme talebi vermeniz gerekmez.

 24. burak kabakcı

  iyi günler nisan mayıs ve haziran aylarına ait meslek kodu güncellemesini bu ay içerisinde yapabilir miyiz cezaya kalamadan

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Sistem üzerinden yapamıyorsunuz. Haziran ayını kendiniz yapabilirsiniz. Nisan ve Mayıs ayları için dilekçe ile bağlı olduğunuz SGK’ya başvuru yapmalısınız.

 25. Remzi

  geriye dönük düzeltme işleminin cezası asgari ücreti geçmemek kaydıyla onda bir oranında yazıyor. Bu ceza her ay için ayrı ayrı mi uygulanıyor yoksa 1 yıl için bir defa mı ?

  1. Mehmet BAŞARAN

   Merhaba. Meslek kodu güncelleme için idari para cezası uygulanmıyor. Dilekçe ile düzelttirebilirsiniz.

 26. Efekan

  Dilekçeleri nereye gönderebiliriz?

  1. Orhun

   Değerli okurumuz hangi konu hakkında olan dilekçeden bahsettiğiniz anlaşılmamıştır. Hangi konu hakkında dilekçeden bahsettiğinizi belirtmeniz halinde size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.