Sgk Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır ?

Sgk ödeme emrine itiraz konusunda son zamanlarda okurlarımdan birçok soru aldım. Zira SGK bu aralar herkese prim borçlarını bildirmek için ödeme emri tebliğ etmekte. Sgk borç bildirim belgesine itiraz edecekseniz bunu süresinde aşağıdaki Sgk borç itiraz dilekçesi örneği ile yapmanız gerekmektedir. Süresi içerisinde Sgk borca itiraz dilekçesi ile itiraz edilmediğinde borç kesinleşecek ve SGK sonrasında E-haciz işlemlerine geçebilecektir. Bu yazımızda ödeme emrine nasıl itiraz edilir ve Sgk itiraz dilekçesi nereye verilecek gibi konu hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Sgk ödeme emrine itiraz nereye yapılır ?

Sgk borcuna itirazın gönderilen ödeme emri belgesine istinaden yapılacaksa ödeme emri tebliğ alındıktan sonra en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İtirazların aşağıda örneği verilen Sgk prim borcu itiraz dilekçesi örneği ile bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne diğer bir ifade ile ödeme emrini gönderen SGK’ya yapılması gerekmektedir.

Sgk ödeme emrine itiraz süresi nedir ?

Ödeme emri tebliğ alındıktan sonra 7 gün içerisinde itirazın yapılması gerekmektedir. İtirazı aşağıdaki Sgk’ya itiraz dilekçesi örneği ile yapabilirsiniz.

 • Tebliğ tarihinden itibaren itiraz 7 gün içerisinde yapılmazsa borç kesinleşir ve E-haciz ve diğer haciz işlemlerine başlanır.
 • 7 gün geçtikten sonra yapılacak itirazlar ise reddedilir.
 • Eğer itiraz edecekseniz bunu iyi bir gerekçeye dayandırmanız gerekmektedir. Yoksa itirazın bir anlamı yoktur.
 • Aşağıda sizinle Sgk borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi örneğini paylaşacağız. Bu dilekçede gerekçenizi ayrıntılı olarak belirtiniz.
 • Eğer mahkemeye vermeyi düşünüyorsanız yine 7 günlük itiraz süresi içerisinde itirazınızı yapmanız gerekmektedir.

Sgk yersiz ödeme itiraz süresi nedir ?

SGK tarafından yersiz ya da fazla ödenen ve sonrasında borç olarak oluşturulan yersiz ödemelere Sgk yersiz ödeme itiraz dilekçesi örneği ile ödeme emri tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz takibi durdurur. Eğer yersiz ödeme borcuna Sgk borcu itiraz dilekçesi ile itiraz edecekseniz bunu geçerli bir sebebe dayandırmanız gerekmektedir.

Sgk yersiz ödeme dava açma süresi nedir ?

Yersiz ödeme borcu için dava açacaksanız önce süresinde SGK’ya itiraz etmeniz gerekmektedir. SGK’ya itiraz etmeden ve SGK’dan ret yazısı olmadan dava açamazsınız. SGK tarafından verilen ret yazısını tebliğ aldıktan sonra ise en geç 1 ay içerisinde ilgili mahkemeye dava açmanız gerekmektedir. 1 aylık süreyi geçirirseniz mahkeme usüle uyulmadığından dava talebinizi reddeder.

Sgk ödeme emri itirazı nasıl yapılır ?

Ödeme emrine itirazı aşağıdaki Sgk borcuna itiraz dilekçesi örneği ile elden ya da posta ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapmanız gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Sgk tarafından gönderilen ödeme emrine itirazın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerekliliğidir. Bu sürede itiraz yapılmazsa borç kesinleşir. Süre dolduktan sonra yapılacak itirazlar değerlendirilmez.

Sgk ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği

Ödeme emri belgesine aşağıda örneği verilen Sgk prim borcu ödeme emrine itiraz dilekçesi ile itiraz edebilirsiniz.

 • İlgi: …./…/… tarih ve ………… sayılı ödeme emri belgesi. 
 • İlgide kayıtlı yazı ile tarafıma tebliğ edilen ödeme emir belgesine ( …………………………. ayrıntılı gerekçe) nedeni ile itiraz ediyorum. İtirazımın değerlendirilerek tarafıma gönderilen ödeme emri ve borcun iptal edilmesi ve sonucu hakkında tarafıma bilgi verilmesini arz ederim. 

Bayram ikramiyesi yersiz ödeme borcu itiraz

Bildiğiniz üzere emeklilere her yıl ramazan bayramı ile kurban bayramından önce emeklilik ikramiyesi ödenmektedir. Bayram ikramiyesi olarak da adlandırılan bu ödemeler fazla ödeme ve sonradan aylık iptali nedeni ile borç olarak oluşturulabilmekte. İtiraz aslında bu borçlarda çok anlam ifade etmiyor ama yine de itirazınızda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki örnek dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

 • İlgi: …./…/… tarih ve ………… sayılı yersiz ödeme emri belgesi,
 • Kurumunuzdan …………. T.C. numarası ile emekli aylığı alıyordum. Tarafıma çıkartılan bayram ikramiyesi yersiz ödeme borcuna ( ……………. ayrıntılı neden yazın) nedeni ile itiraz ediyorum. Gereğini arz ederim. 

Sgk denetim raporuna itiraz dilekçesi

Denetim raporu sonucu tahakkuk edilen prim borçları, idari para cezası borçları ile yersiz emekli maaşı ödemelerine SGK tarafından gönderilen borcun tebliğ tarihinden itibaren;

 • Prim borçlarında 30 gün içerisinde,
 • İdari para cezası borçlarında ise 15 gün içerisinde itiraz etmelisiniz.

İtiraz bir belgeye ya da geçerli bir nedene dayanmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu itirazı direk reddeder ve sonrasında mahkemeye başvurmanız gerekiyor. İtiraz dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olabilir;

 • ……/…./…. tarih ve ………… sayılı denetmen raporu
 • İlgide kayıtlı denetmen raporu ile tarafıma …………… tarihli ve toplam ………… TL tutarında borç gönderilmiştir. Bu borca ( …………. ayrıntılı neden yazın ) nedeni ile itiraz ediyorum. İtirazımın değerlendirilerek denetmen raporu gereği çıkartılan borçların iptalini ve sonucun tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Sgk prim borcu zamanaşımı dilekçe örneği

Bildiğiniz üzere SGK prim alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıldır. 10 yıllık süre dolmadan eğer SGK size borç bildirimi yapmazsa bu durumda borçlar zaman aşımına girer ve ödeme zorunluluğunuz ortadan kalkar. Eğer bu şekilde size borç bildirimi yapıldıysa zaman aşımı nedeni ile borca itiraz edebilirsiniz. Sgk zamanaşımı dilekçesi aşağıdaki gibi olabilir;

 • …../…./….. tarih ve ………. sayılı borç bildirimi,
 • İlgide kayıtlı tarih ve sayı ile tarafıma gönderilen prim borcu Kurumunuzun 2012/27 sayılı genelgesi gereği 10 yıllık tahsilat zaman aşımına uğramıştır. Bu nedenle tarafıma gönderilen prim borçlarının iptalini ve takibin durdurulmasını arz ederim. 

Sgk yersiz ödeme borç sorgulaması nasıl yapılır ?

Yersiz ödemelere ilişkin borç sorgulamasını;

 • Online bankacılık kanallarından,
 • Anlaşmalı bankalardan,
 • Banka ATM’lerinden,
 • Kredi kartı ile SGK prim ödeme sisteminden T.C. numaranız ile SGK Ödemeleri/ Avans-Kişi Borcu-Yersiz Ödeme menüsünden yapabilirsiniz.
Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın