7326 Sicil Affı Nasıl Uygulanıyor, Kimler Yararlanıyor 2021

0

7326 Sicil affı 09 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Bildiğiniz gibi bankalarda ya da diğer finansal kuruluşlarda kullanılan kredilere ilişkin borçların vadesinde ödenmemesi, kredi kartı borçlarının ödenmemesi ya da diğer finansal borçlanma araçlarına ilişkin borçların ödenmemesi durumunda kişiler takibe alınır. Borçlar ödenmediğinde ise bu kişiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kara listeye alınır ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremez. Normalde tüm borçlar ödense bile sicilin temizlenmesi için en az 5 yıl geçmesi gerekir. İşte burada sicil affı devreye girer ve borçlarını ödeyen ya da yeniden yapılandıranlara sicil temizleme hakkı verilir.

09 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olan 7326 Sayılı torba yasa ile borçlarınızı belirtilen tarihe kadar ödemeniz ya da yeniden yapılandırmanız durumda sicilin temizlenmesi hakkından yararlanabileceksiniz. Yeni 2021 sicil affı hakkında tüm ayrıntıları, şartları ve izlemeniz gereken yolu yazımızın devamında bulabilirsiniz.

2021 sicil affı nasıl olacak ?

09 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7326 Sayılı yasanın 13’üncü maddesinde yer alan sicil affı düzenlemesi aşağıdaki gibidir;

MADDE 13 – 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

Yukarıdaki kanun hükmü kapsamında yasadan yararlanabilmeniz için;

  • Borçlarınızın 20 Mayıs 2021 tarihi ve ya öncesinde olması ve ödeme yükümlüklerinin yerine getirilmeyerek gecikmeye girmiş olması gerekmektedir.
  • 7326 kredi sicil affı düzenlemesinden yararlanabilmeniz için 31 Aralık 2021 tarihine kadar tüm borçları kapatmış olmanız ya da yeniden yapılandırmanız gerekiyor.

7326 Kredi sicil affı yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman ?

Eğer borçlarınızı henüz ödemediyseniz yeniden yapılandırma başvurularınızı finans kuruluşlarına en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapmanız gerekmektedir. Eğer 7326 sicil affı süre uzatımı olmazsa 31 Aralık 2021 son başvuru tarihi olacak.

7326 Kredi sicil affı 2021

Bankalardan ya da diğer finansal kuruluşlardan kredi çektiniz ve bu kredi borcunuzu vadesinde ödemediniz mi ? İşte bu yüzden borçlarınız icra takibine alınır, kredi notunuz düşürülür ve kara listeye alınırsınız. Kara listeden çıkmak, kredi puanınızı yükseltmek ve yeniden kredi kullanabilmek için tüm kredi borçlarınızı faizi ile beraber kapatmanız ve 5 yıl beklemeniz gerekir. Ancak 7326 kredi sicil affı ile borçların faizleri alınmayacak, anaparayı peşin kapattıktan ve yeniden yapılandırıp düzenli ödedikten sonra kara listeden isminiz kaldırılacak.

7326 banka sicil affı 2021

Bankaya olan ek hesap, sigorta borcu v.s. gibi herhangi bir borcu ödememekten kaynaklı olarak kara listeye alındı iseniz borcu ödeyip 5 yıl bekledikten sonra kara listeden çıkartılabilirsiniz. Ama banka sicil affı ile borçların hepsini kapattıktan sonra derhal listeden silinebileceksiniz.

7326 kredi kartı affı 2021

Kredi kartı borcunuzdan dolayı kara listeye alındıysanız, yeni kart alamıyorsanız ve işlem gerçekleştiremiyorsanız öncelikle tüm borçlarınızı ödemeniz ve sonrasında kredi kartı blokenizin kaldırılması için istisnai durumlar hariç en az 5 sene beklemeniz gerekiyor.  7326 kredi kartı affı ile 5 senelik süreyi beklemeden borçlarınızı kapatabilir ve kara listeden adınızı sildirebilirsiniz.

7326 kara liste affı 2021

Sicil affı halk arasında kara liste affı olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen borç ödeme, listeden çıkarılma ve diğer tüm hükümler kara liste affı için de geçerlidir.

7326 kırmızı kalem affı 2021

Sicil affı halk arasında kara liste affı,  kırmızı kalem affı olarak da adlandırılabilmektedir. Yukarıda geçerli olan tüm hükümler kırmızı kalem affı için de geçerlidir.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.