Ücretsiz İzin Dilekçesi Örneği

Ücretsiz izin dilekçesi örneklerini bu yazımızda bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi çalışanların doğum sonrası ücretsiz izinleri ile  diğer ücretsiz izinler tabi olduğu Kanuna göre belirlenmektedir. Devlet memurları için 657 Sayılı Kanun ve diğer ilgili Kanunlar gereği ücretsiz izin hakkı düzenlenmişken sigortalı çalışanların ücretsiz izin hakları ise 4857 Sayılı İş Kanunu esas alınarak belirlenmektedir.

Çalışanların ücretsiz izin hakları tabi olunan kanuna ve sigortalılık türüne göre farklılık gösterdiğinden aylıksız izin dilekçesi de farklı olacaktır. Yazımızın devamında hem SSK kapsamında çalışanlar hem de devlet memurları için ücretsiz iş izin dilekçesi örnekleri verilecektir. ücretsiz izin belgesi dilekçesi ile çalıştığınız işyerine başvurarak izninizi başlatabilirsiniz.

Çalışanların ücretsiz izin hakları

4857 Sayılı Kanun’na tabi olarak SSK kapsamında çalışan işçilerden;

  • Kadın sigortalılara doğum sonrası 8 haftalık analık izin bitim tarihinden itibaren 6 ay ücretsiz izin verilmektedir. Bu kapsamda izin için 6 ay ücretsiz doğum izni dilekçesi yazımızın devamında verilmiştir.
  • SSK kapsamında çalışan işçilerden yıllık izne çıkacak olanlar şehir dışında kalacaklarını belgelemeleri durumunda işyerinden 4 güne kadar ücretsiz izin talebinde bulunabilmektedir.

Devlet memurlarının ücretsiz izin hakları ise şu şekildedir;

  • Devlet memuru olarak en az 5 yılını tamamlamış olanlara iki defadan fazla olmamak üzere 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir. Bu kapsamda ücretsiz izin alacaklar için 5 yılını dolduran memura ücretsiz izin dilekçesi örneği yazımızın devamında verilecektir.
  • Kadın memurlara doğum sonrası 8 haftalık analık izin bitim tarihinden sonra başlamak üzere 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir. 657-doğum sonrası ücretsiz izin dilekçesi örneği yazımızın devamında verilecektir.
  • Memurlar bunların haricinde hastalık ve başka durumlarda da ücretsiz izin verilebilmektedir. Ancak onlar çok sık olmadığından aylıksız izin dilekçe örneği o durumlar için paylaşılmamıştır.

Ücretsiz izin formu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ücretsiz izin yazısı alabilmek için işyerine ücretsiz izin için dilekçe örneği ile başvurmanız gerekmektedir. SSK ve emekli sandığı kapsamında çalışanlar için belge farklılık göstereceğinden ücretsiz izin formu örneği sigorta kapsamları esas alınarak farklı farklı aşağıda alt başlıklarda paylaşılmıştır.

4a ( SSK) kapsamındakiler için doğum sonrası ücretsiz izin dilekçesi

4857 Sayılı Kanunun 74’üncü maddesi kapsamında doğum sonrası analık izninin bitim tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılacaklar için doğum sonrası ücretsiz izin dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz ⇒ doğum sonrası ücretsiz izin dilekçesi örneği word indir.

Devlet memurları için ücretsiz izin dilekçe örneği

Devlet memurları için memur ücretsiz izin dilekçesi örneğini aşağıdan indirebilirsiniz. Sağlık bakanlığı ücretsiz izin dilekçe örneği de aşağıda belirtilen örnek dilekçeler gibi olacaktır.

Ücretsiz izinden dönüş dilekçesi

Memurlar ve özel sektör çalışanları için hem doğum iznine ayrılma dilekçesi hem de diğer nedenlerle ücretsiz izin kağıdı için dilekçe örneklerini yukarıda sunduk. Hem özel sektörde hem de kamuda izin bitmeden işe dönmek isteyenlerin dilekçe ile işyerlerine başvurmaları gerekmektedir. Ücretsiz izinden dönüşte ya da ücretsiz izin bitmeden göreve başlamak isterseniz dilekçe ile işyerinize başvurmanız gerekmektedir. Ücretsiz izin dönüşü dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz ⇒ işçi ücretsiz izin dilekçesi dönüşü örnek

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1