Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur 2022

Veraset ve intikal beyannamesi nasıl doldurulur hakkındaki tüm ayrıntıları bu yazımızda bulabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya başka bir suretle olursa olsun karşılıksız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa devri Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.Devlet tarafından alınan diğer vergilerde mükellef bir emek sarf ederek kazandığı edinimleri üzerinden vergi verir. Veraset ve İntikal Vergisinde ise durum çok farklıdır. Ortada olan kazanç için herhangi bir emek harcanmamıştır.

Mirasçılıkta olsun, bağışlarda olsun malı elde eden şahıs herhangi bir emek harcamaz. Tam aksine başkasının kazandığı edinimleri harcama yapmadan ya da emek harcamadan ele geçirir. Devlette bu durumu doğal olarak vergilendirmiştir. İşte bu verginin beyanı de veraset ve intikal beyannamesi ile verilmelidir. Yazımızın devamında veraset ve intikal vergisi beyannamesi formu nasıl doldurulur ve veraset beyannamesi örneği , veraset ve intikal vergisi beyannamesi internetten verilir mi ve veraset intikal işlemleri hakkında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nedir ?

Verase yolu ile ya da bağış gibi yollarla elde edilen taşınır ya da taşınmazlar için ödenmesi gereken vergi türüdür.

Veraset beyannamesinde mükellef kimdir ?

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle kendisine mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.Mirasçılık yoluyla veya karşılıksız şekilde kendisine mal devrolan ister Tüzel kişi olsun ister gerçek kişi olsun veraset ve intikal vergisi mükellefi olur.

Veraset ilamı nereden alınır ?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin verilebilmesi için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden veya noterden mirasçıların miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) alınması gerekmektedir.Yani size miras bırakabilecek bir kişi vefat ettiğinde bulunduğunuz yer adliyesine giderek Sulh hukuk mahkemesinden mirasçılık belgesini talep edebilirsiniz. Türkiyede  en çok kullanılan ve en kolay yol budur.

Bu duruma bir yol daha eklenmiştir. Bu yolda tabi ki Devletin dijital hali olan e devlettir. E-devlete girerek Adalet Bakanlığı başlığı altında bulunan veraset ilamı sorgulama başlığından miras bırakanın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek sorgulayabiliyorsunuz.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi istisnaları

veraset ve intikal vergisi hesaplamasında esas alınacak ve dahil edilmeyecek istisna tutarları güncel olarak aşağıdaki gibidir;

 • Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dâhil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2022 yılı için 250.125 TL’si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 2022 yılı için 500.557 TL’si,
 • Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile mirasçıya ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,
 • Örf ve âdete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç),
 • Bütün sadakalar
 • İvazsız suretle intikallerin 2022  yılı için 5.760 TL’si
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 2020 yılı için 5.760 TL’si,
 • Yukarıda belirtilenler Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır.

Kısa bir hatırlatma yapalım Veraset yoluyla intikal eden mal, istisna haddinin altında kalsa dahi Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Ancak, ivazsız intikallerde istisna haddinin altında kalan tutarlar için beyanname verilmez.

Veraset intikal beyannamesi ne zaman verilir ?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

 • Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise; – Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, -Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,
 • Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise; – Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,  Mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,  Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,
 • Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde, verilir.

İvazsız veraset ve intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir ?

İvazsız (Karşılıksız) İntikallerde Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi ;

 • Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde,
 • Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları düzenleyenler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, verilir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir ?

Beyanname vergi dairesine verilir. Dilerseniz elden dilerseniz elektronik ortamdan interaktif vergi dairesi aracılığı veraset ve intikal vergisi beyannamesi başvurusu yapabilirsiniz. İnteraktif vergi dairesi aracılığı ile beyannameyi nasıl verebileceğiniz konusunda ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.

Veraset intikal beyannamesi nasıl verilir ?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi, mirasçılık belgesi (veraset İlamı) alındıktan sonra;

 • İnteraktif Vergi Dairesi sayfasında yer alan “Veraset İşlemleri” kısmından elektronik ortamda (İnteraktif Vergi Dairesi şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz).
 • İnteraktif Vergi Dairesine giriş için hemen interaktif vergi dairesi girişi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Kağıt ortamında vergi dairesine elden veya posta yoluyla verilebilir. Kağıt ortamında yaşanacak zaman kaybı ve diğer aksaklıkları önlemek amacıyla İnteraktif Vergi Dairesi aracılıyla beyannamenizi vermenizi tavsiye ederiz.

Veraset intikal beyannamesi nasıl doldurulur ?

Veraset intikal beyannamesi doldurma işlemini  interaktif vergi dairesi üzerinden aşağıdaki adımları takip ederek kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

 • İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfasına online veraset ve intikal vergisi beyannamesi dolduracak mirasçılardan herhangi birinin bilgileri ile giriş yapılır.
 • Veraset İşlemleri” bölümünden vefat edenin T.C. Kimlik Numarası girilerek işlemlere başlanılır.
 • Sistem mükellefi adım adım kolay ve hızlı bir şekilde beyannamesini doldurması için yönlendirir.
 • Mirasçı beyannameyi sadece kendi adına düzenleyebileceği gibi, diğer mirasçıları da beyannameye dâhil edebilir.
 • Beyanname birden fazla mirasçı adına verilecekse, mirasçılardan biri tarafından tamamlanarak onaylandığında, diğer mirasçıların onayına sunulur.
 • Tüm mirasçıların İnteraktif Vergi Dairesine kendi şifreleri ile bağlanarak veraset ve intikal vergisi beyannamesi onaylamasından sonra, beyanname ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir.
 • Beyanname ekinde vergi dairesine sunulması gereken belgeler veraset ve intikal vergisi beyannamesine eklenebileceği gibi, unutulan veya eksik kalan belgeler olması durumunda İnteraktif Vergi Dairesinde “Diğer Dilekçeler” bölümü kullanılarak ölenin son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine de gönderilebilmektedir.

İnteraktif vergi dairesinden veremeyiz elden verebiliriz diyorsanız lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

Kâğıt ortamında doldurulan beyanname, mirasçılar tarafından imzalanmak suretiyle verilebileceği gibi mirasçıların vekili tarafından imzalanmak suretiyle de verilebilir.  Veraset yoluyla intikallerde beyanname her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı verilebileceği gibi müştereken verilmesi de mümkündür. Beyannamenin müştereken verilmesi halinde, beyannamenin her mükellef tarafından ayrı ayrı imzalanmış olması gerekir.

Mükellefler Beyannameyi;

 • Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu,
 • Diğer yollarla gerçekleşen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu, tasarrufun tüzel kişilerce veya diğer teşekküllerce yapılması durumunda tüzel kişilerin veya diğer teşekküllerin merkezlerinin bulunduğu,
 • Muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı durumda, veraset yoluyla veya diğer yollarla ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu,
 • yerdeki vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Mirasçılara veraset yoluyla intikal eden mal bulunmaması halinde; vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyeceğine ilişkin dilekçe verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulmuş örneği 2022

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulması ve izlenecek yol konusunda adım adım yukarıda bilgi verdik.  Veraset beyannamesi nasıl doldurulur konusunda bilgiden sonra aşağıdaki veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneğine bakarak siz de beyannameyi kolayca doldurabilirsiniz. Eğer interakfif vergi dairesi üzerinden veraset ve intikal beyannamesi doldurma işlemini yapamam derseniz o zaman beyanname formunu aşağıdaki veraset intikal beyannamesi örneğine bakarak doldurabilirsiniz.

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur 2022 1Pin
Nasıl Doldurulur Veraset Ve Intikal Vergisi Beyannamesi Dolu Örneği
Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur 2022 3Pin
Veraset Ve Intikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur Örnek

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi için gerekli evraklar

Veraset beyannamesi için gerekli belgeler şunlardır ;

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi),
 • Vasiyetname, miras mukavelenamesi,
 • Borç ve masraflara ait belgeler,
 • Ticari bilanço ve gelir tablosu,
 • Gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir belge,
 • Araç ve tescile tabi diğer menkuller için tescil belgesinin fotokopisi.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi formu 2022

Eğer veraset beyannamesi doldurma işlemini interaktif vergi dairesi yerine formla yapacaksanız elden veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurmak için formu buradan indirebilirsiniz ⇒ veraset beyannamesi başvuru formu indir. veraset intikal vergisi beyannamesi doldurma işlemini yaparken izlemeniz gereken yol ve ayrıntılar yukarıda belirtilmiştir.

Veraset beyannamesi son ödeme tarihi

Veraset ve intikal vergisinin;

 • Tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte,
 • Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenen ikramiyelerden bunları düzenleyenler tarafından kesilen vergilerin beyanname verme süresi içinde,

ödenmesi gerekir.

Veraset ve intikal vergisi nasıl ödenir ?

Veraset ve intikal vergisi;

 • İnteraktif vergi dairesinden veya GİB Mobil uygulamasından ister İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ister giriş yapmadan Hızlı Ödeme adımlarından “Belge Numarası İle Ödeme” adımı üzerinden;
 •  Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile ,
 •  Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
 •  Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve,
 • Diğer ödeme yöntemleri ile,
 • Anlaşmalı bankaların;
 • Şubelerinden,
 •  Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
 •  PTT işyerlerinden,
 • Tüm vergi dairelerinden
 • ödenebilir.
Oylama
mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

3