Vergi Borcu Taksitlendirme 2020

0 2.668

Vergi borcu taksitlendirme işlemleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. Ticari,Zirai ve mesleki kazançları nedeniyle vergi kaydı olan şahıs yada şirketler zaman zaman ödemelerinde güçlük yaşamaktadırlar. Bu güçlüğü aşabilmek için de çeşitli yollar aramaktadırlar. Bu ödemeler arasında devlete olan vergi ödemeleri de önemli yer kaplamaktadır.

Vergi Borcu Taksitlendirilmesi  başlıklı bu yazıda vergi taksitlendirmesinin belli şarları, Hangi vergi türlerinin taksitlendirmeye alındığı ve hangilerinin taksitlendirmeye alınmadığı, taksit ödemelerinin ve faizlerinin nasıl olduğu konusunda bilgilendirme yapmaya çalışacağız.

Vergi borcu taksitlendirilir mi ?

Son ödeme süresi geçmiş tüm vergi borçları 6183 Sayılı Kanun gereği taksitlendirilebilir. Taksitlendirme için başvurular bağlı olunan Vergi dairesine yapılır. Taksitlendirme işleminde mevzut borcun faizine ilave olarak ayrıca taksitlendirme faizi de ilave edilir. Aşağıda detaylar verilmiştir. Ödeme vadesi geçmiş borcunuzun olup olmadığını öğrenmek, vergi dairesine olan tüm borçlarınızı sorgulamak için hemen https://www.sskisveren.com/vergi-borcu-nasil-sorgulanir/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Vergi taksitlendirme 2020

Devlet bazen halk arasında vergi affı da denilen kanunlarla vatandaşına yardımcı olmaktadır. Bunlar daha önce 6111 sayılı kanun, 6736 sayılı kanun, 7020 sayılı kanun ve 7143 sayılı kanunlarla gerçekleştirilmişti. Bunlar daha çok torba yasa olarak getirilen kolaylıklardı. Bunların dışında ödemeler konusunda zorluğa düşen mükelleflere bir kanunla daha kolaylık getirmiştir. Bu kolaylığı ise 6183 sayılı kanunun 48.maddesinde düzenlenmiştir.

Borcun vadesinde ödenmesi, haciz uygulanması veya haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, bazı kamu alacakları tecil edilerek taksitlendirilebiliyor.

Vergi borcu affı 2020

Vergi borcu taksitlendirme ile yeniden yapılandırma birbirinden farklı şeylerdir. Borçlarınızı yeniden yapılandırmak için başvuru yapmak üzere https://www.sskisveren.com/yeni-vergi-affi-cikacak-mi/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Mtv borcu yapılandırma

Motorlu taşıtlar vergi borçlarınızı yeniden yapılandırma yasası kapsamında yapılandırabilir, gecikme zammı ve faizi sildirerek ana para üzerinden 36 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. Yukarıda bağlantısı verilen vergi affı yazımızdan yeniden yapılandırma ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Hangi Vergi Borçları Taksitlendirilebilir ?

Vergi türlerinin bir çoğu bu taksitlendirme kapsamına girmektedir.  Gerçek kişiler için Yıllık Gelir Vergisi, Stopaj, Kurumlar vergisi mükellefleri için Kurumlar vergisi, stopaj,  bu kanun ile taksitlendirilebilen vergi türleridir. Süreksiz mükellefler için ise Motorlu taşıtlar vergisidir. KDV ise daha önce taksitlendirmeye girmezken daha sonra bu vergi türü de taksitlendirme kapsamına alınmıştır.

Taksitlendirilemeyen  ve yaygın olarak karşılaşılan vergi ve harçlar şunlar: geçici vergi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, harçlardır.

2020 vergi taksitlendirme başvurusu

Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan tecil komisyonlarına
tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;
a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için, 3.000.000 TL,
b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 2.250.000 TL,
c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi
. Dairesi Başkanlıkları için,
1.500.000 TL
ç) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 1.250.000 TL
d) Defterdarlıklar için, 600.000 TL
olarak belirlenmiştir.

Vergi Dairesi Müdürlükleri 50.000,00 Türk Lirası’na kadar olan borçlarda taksitlendirmeye yetkilidir.

Vergi borcu taksitlendirme nasıl yapılır ?

Taksitlendirme yapmak için Vergi Dairelerine tecil ve taksitlendirme talep formu ile başvuru yapabilirsiniz. Bu formu vergi dairesi müdürlüklerinden de temin edebilirsiniz. Vergi dairesi müdürlükleri şirketlerde, işletme defteri tutanlarda ve bilanço defteri tutanlarda likidite durumunu değerlendirerek size gerekli kolaylığı sağlamaktadır.

Ayrıca söz konusu başvuruyu İnteraktif vergi dairesinden  https://ivd.gib.gov.tr aracılığı ile de yapabilirsiniz.

Taksitlendirmede Faiz Oranı Ne kadar ?

Güncel olarak faiz oranı yıllık % 15 civarıdır.

MTV borcu taksitlendirme 2020

Motorlu Taşıtlar vergisi ya da araç bandrolü de denilen vergi taksitlendirildikten ve ilk taksidi ödedikten sonra aracınızı Tüv Türk muayene istasyonlarına götürebilirsiniz ve aracın muayenesini yaptırabilirsiniz.

Ancak eğer MTV borcunuz taksitlendirilmişse noter aracılığıyla satış yapamazsınız.

Vergi Borçları Taksitlendirilirken Teminat İstenir mi ?

Tecil ve taksitlendirme ancak tecil edilen borç için teminat gösterilmesi halinde mümkün. Borç tutarının 50 bin lirayı aşmaması durumunda teminat aranmıyor. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekiyor.

Taksitlendirilen Vergi Borcu Ödenmezse ?

Taksitlendirme yaptığınız borcun taksitlerini zamanında ödemediğiniz takdirde taksitlendirmeniz bozulacaktır ve bütün borçlar muaccel yani vadesi geçmiş borca dönüşecektir.

Bu durumda vergi dairesi bu borcu tahsil etmenin yollarına başvuracaktır. Yani E-Haciz, araç haczi ve borcun büyüklüğüne göre gayrimenkul haczi uygulanabilir. Size taksitlendirme sonrası borçlarınız zamanında ödemenizi tavsiye ederiz.

E haciz vergi borcu taksitlendirme 2020

Ödeme süresi geçmiş vergi borçlarında Vergi Dairesinin ilk yaptırımı elektronik haciz yani banka hesaplarına haciz konulmasıdır. Bu süreçte banka hesabınızda parasal bir işlem yapamazsınız ve bloke konulur. E-haczin kaldırılması için ise borcun tamamını ödemeniz ya da taksitlendirmeniz gerekiyor. E-Haciz nedir, nasıl kaldırılır konularında daha detaylı bilgi için hemen https://www.sskisveren.com/vergi-dairelerince-uygulanan-elektronik-haciz-bloke-nasil-kalkar/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Araç vergi borcu taksitlendirme

Araca ilişkin ödeme vadesi geçmiş MTV borcu varsa araçların muayenesini yaptıramazsınız. Muayene yaptırmak için aracın vergi borçlarını taksitlendirmeniz ya da tamamını ödemeniz gerekiyor. Taksitlendirme işlemini nasıl yapabileceğiniz hakkında detaylar yukarıda anlatılmıştır.

Su borcu taksitlendirme 2020

Su borçlarınızı da taksitlendirme ile ödeyebilirsiniz. Bağlı olduğunuz su idaresine başvurarak ödeme vadesi geçmiş su borçlarınızı taksitlendirme yapabilirsiniz.

Vergi borcu yapılandırma 2020

Tüm vergi borçlarınızı 6183 Sayılı Yasa kapsamında her zaman taksitlendirme hakkınız mevcut. Ancak yapılandırma her zaman olan bir hak değil. Sadece kanunla ve geçici süreliğine verilen bir hak. Yazımızın giriş kısmında Vergi affı başlığı altında verilen vergi affı sayfamızı ziyaret ederek vergi borcu yeniden yapılandırma ile ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Vergi borcu taksitlendirme hakkındaki tüm sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.