Vergi Dairesi Ödeme Emri Nedir, Örneği, Nasıl İtiraz Edilir ?

0 306

Ödeme emri geldiyse yapmanız gerekenler ve takip etmeniz gereken yol konusunda tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Devlete olan borçlarımızı ve ödevlerimizi zamanında yerine getirmediğimizde zaman zaman ihbarname, ihtarname ve ödeme emri gibi uyarılarla karşı karşıya kalırız. Vergi Daireleri de alacaklarını tahsil etmek için ödeme emri gönderme yöntemini kullanmaktadır.

Vergi Dairesi Ödeme Emri başlıklı bu yazımızda ödeme emri ne demek, neden gönderilir, nasıl sorgulanır, nasıl itiraz edilir, ne zaman itiraz edilir, nereye itiraz edilir, icra-haciz olayları hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Ödeme emri nedir ?

Ödeme emri belgesi nedir ? Ödeme Emri Devletin kendisine olan vergi ve diğer borcu olan vatandaşlarına borcunu ödemesi için gönderdiği bir uyarı mektubudur.Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin yani gecikme zammı ve faizlerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur.

Ayrıca, borçlunun 6183 sayılı kanunun 114 üncü maddesindeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

Ödeme emri örneği

Ödeme emri belgesi örneği aşağıdaki gibidir. aşağıda örneği verilen ödeme emri yazısı Vergi Dairesi tarafından gönderilen yazıdır. SGK’dan gelen ödeme emri vergi dairesinden gelen ödeme emri ile şekil olarak farklılık gösterebilir.

vergi dairesi ödeme emri
vergi ödeme emri

Vergi dairesi ödeme emri sorgulama

Kişilere yada şirketlere tebliğ edilen ödeme emirleri iki şekilde sorgulanır. Birincisi dijital ortamdan yani interaktif vergi dairesi aracılığı ile yapılan sorgulamadır.

  • İnteraktif vergi dairesi aracılığı ile yapılan sorgulamaya https://ivd.gib.gov.tr/ bağlantısı aracılığı ile ulaşabilirsiniz. E-devlet şifreniz ya da internet vergi dairesi şifreniz ile giriş yaparak sayfanın sol kısmında bulunan ÖDEME VE BORÇ İŞLEMLERİ  anamenüsü Ödeme Emirlerim kısmından  bilgi edinebilirsiniz. İnteraktif vergi dairesi ile ilgili daha önce yazdığımız yazıya dilerseniz https://www.sskisveren.com/interaktif-vergi-dairesi/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
  • Ödeme emrini sorgulamanın diğer yolu da ödeme emrinin sol üs kısmında bulunan vergi dairesi ile iletişime geçerek yapmaktır. Söz konusu vergi dairesini arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ödeme emri nereye ödenir ?

Gelen vergi ödeme emrine itiraz etmeyecekseniz ödeme işlemini interaktif vergi dairesi üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme emri internetten ödeme işlemini de yukarıda yer alan sorgulama menüsü üzerinden devam ederek online ve kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Vergi dairesi ödeme emrine itiraz nasıl yapılır ?

Peki ödeme emri geldi ne yapmalıyım ? Ödeme Emrine İtiraz Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere,15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.Daha önceden 7 gün olan itiraz süresi 15 güne çıkarılmıştır. Böylelikle daha kısa olan itiraz süresi biraz daha arttırılarak vatandaşa kolaylık yapılmıştır.

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zaman aşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15  gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında V.U.K. hükümleri tatbik olunur.Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır.

İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak zorundadır. İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir.İtiraz komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir. Borcun tamamına bu madde gereğince  itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu red kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.

Ödeme emrine karşı dava nereye açılır ?

Ödeme emrini kendisine tebliğ edilen kimse;

  • Böyle bir borcunun olmadığı,
  • Borcunu kısmen ödediği,
  • Borcun zaman aşımına uğradığı,

iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 GÜN içerisinde  vergi mahkemesinde dava açabilir.Borçlu, ödeme emrinde yer alan borcun bir kısmına dava açabilir. Ancak, dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerekir. Aksi halde dava açılmamış sayılır.

Ödeme emrine dava açılmış olması borcun tahsil işlemlerini durdurmaz. Ayrıca ödeme emrine karşı dava açan şahıs davasında haksız çıkması durumunda borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir.

Ödeme Emrine karşı açılan davanın kısmen ya da tamamen reddedilmesi yada kaybedilmesi durumunda kişi durumun kendisine tebli edilmesi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili tahsil dairesine mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

E-tebligattan gelen ödeme emri

Ödeme emri ister kağıt ortamında isterse dijital ortamda tebliğ edilsin sonuçları aynı olacaktır. Yalnız tebliğ süreleri değişecektir. Posta yoluyla yapılan tebligat kişiye ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.

E-Tebligat ile yapılan ödeme emri tebligatı kısa mesajın kişiye ulaşmasını takip eden 5. gün tebliğ edilmiş sayılır. E-Tebligat ile ilgili ayrıntılı bilgiyi daha önceki yazılarımızda siz değerli okurlarımıza vermiştik. Dilerseniz yazımıza https://www.sskisveren.com/elektronik-tebligat-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Ödeme emri mal beyanı

Ödeme emirleri Vergi daireleri tarafından yani devletin resmi kurumu tarafından gönderilen belgelerdir. Ödeme emrine karşı mal beyanında bulunan kimse ilgili borca yetecek miktarda gerçek beyanda bulunmalıdır.

Aksi durumda istenilmeyen durumlar olabilir. Bu durumlardan en korkulanı ise hapis cezasıdır. Yanlış beyanın tespit edilmesi durumunda söz konusu hapis cezası ciddiyetle uygulanan bir durumdur. Bu sebeple söz konusu durum karşısında ciddiyetle davranmanızı tavsiye ederiz.

Ödeme emrinde tebliğ edilen borç ödenmezse ne olur ?

Ödeme emrinde tebliğ edilen borcun ödenmemesi durumunda haciz varakası vergi dairesince yazdırılır. Haciz varakasının yazdırılması sonucu olarak devlet kanuna dayalı tahsil yollarına başvurur. Bu yollardan birincisi E-Hacizdir.E-Haciz ile ilgili yazımızı dilerseniz https://www.sskisveren.com/vergi-dairelerince-uygulanan-elektronik-haciz-bloke-nasil-kalkar/  sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Diğer tahsil yolları ise araç haczi ve gayrimenkul haczidir.

Ödeme emri taksitlendirme nasıl yapılır ?

Hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de Vergi Daireleri tarafından gönderilen ödeme emri belgelerine itiraz hakkınız var. İtiraz ödemeden taksitlendirme yaparak borçlarınızı taksite de bağlayabilirsiniz. Taksitlendirme 6183 Sayılı Yasa gereği yapılır. Borçları taksitlendirmek için öncelikle peşinat ödemeniz gerekiyor. Ödeme emri ile gönderilen vergi ya da prim borçlarınızı 36 aya kadar taksitlendirme yaparak taksitle ödeyebilirsiniz. Ama senelik faiz oranı yaklaşık %15 oranındadır.

Ödeme emri ödeme ile ilgili tüm sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.