Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2022

Yıllık izin ücreti hesaplaması konusunda tüm ayrıntıları bu yazımızda bulabilirsiniz. İşçilerin yıllık izinleri 4857 sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenmektedir. Kanunen yıllık iznin gün olarak kullandırılması zorunludur. Ancak iş sözleşmesinin fesih durumlarında çalışanların içeride kullanmadığı yıllık izin günlerine ilişkin alacaklarının işverenleri tarafından ödenmesi zorunludur.

İzin parası hesaplaması işten çıkan ve içeride izin alacağı olan çalışanlar tarafından yapılamamakta. Bu yüzden konu hakkında bize sıklıkla kullanılmayan izin parası hesaplamasına ilişkin sorular yönlendirilmekte. Bu yazımızda izin parası hesaplamasının nasıl yapıldığı ve yıllık izin hakkındaki tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Yıllık izin süreleri 2022

Çalışanların senelik izinleri işyerindeki toplam çalışma süresine göre farklılık gösterir.  Yıllık izin süreleri hesaplaması 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre belirlenir. İşyerinizdeki çalışma sürenize göre kanuni senelik izin hakkınız aşağıdaki gibi olacaktır;

 • İşyerindeki çalışma süreniz en az 1 yıl ve en fazla 5 yılsa ( 5 dahil) senelik izin hakkınız 14 gündür. İki gün de yol izni olmak üzere toplamda 16 gün izin kullanma hakkınız mevcuttur.
 • Çalışma zamanınız 5 yıl üzerinde ve 15 yıl altında ise 21 gün, yol izni ile birlikte 23 gün,
 • 15 yıl üzerinde ise 26 gün izin kullanabilirsiniz.
 • 4857 sayılı iş kanununa göre bazı çalışanlar senelik izin sürelerinde istisnai duruma sahipler. Bu çalışanlar 50 yaş üzeri çalışanlar ve 18 yaş altı çalışanlardır. 50 yaşın üzerinde olan sigortalı çalışanlar ile 18 yaşın altındakilerin bir yıllık izni 20 günden az olamaz.
 • İşçilerin kullanmadıkları yıllık izin süreleri yanmaz ve bir sonraki yıla aktarılır. Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçenler için de aynı durum geçerlidir. Kullanılmayan yıllık izin süresinde zaman aşımı olmaz.
 • İşçilerin izin günü hesaplamasında izin gününe denk gelen resmi bayram ve hafta sonu tatili izin gününe ilave edilir. İşçiler için hafta tatili pazar günüdür.

Cumartesi İş Günü mü, Yıllık İzinden Sayılır mı başlıklı yazımızdan cumartesi günü, resmi ve bayram tatili günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılamayacağı hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

İzin ücreti hesaplaması nasıl yapılır ?

Çalışanların kullanmadan işten çıktıkları yıllık izinleri için alacak yıllık izin hesaplaması işten çıkış tarihindeki brüt kazancına göre yapılır. Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplaması brütten nete maaş hesaplaması ile birebir aynıdır. Yani senelik izin hesaplaması için brüt günlük ücret kullanılmayan izin süresi ile çarpılır. Sonra yüzde 14 SGK payı ve %1 işsizlik prim payı kesilir. Brütten sgk ve işsizlik prim payı çıkarıldıktan sonra %15 gelir vergisi ve %07,59 oranında damga vergisi kesilerek net tutar hesap edilir.

İzin parası hesaplama 2022

İşten yıllık iznini kullanmadan ayrılan çalışanlara kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminat alacaklarının yanında kullanılmayan senelik izin ücretlerinin de hesaplanarak ödenmesi zorunludur. Eğer tazminat alacağınız varsa alabileceğiniz tazminatı hesaplamak ve püf noktaları öğrenmek için kıdem tazminatı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yıllık izin parası hesaplama örneği

İşten çıkış tarihinde aylık brüt kazancı 3000, günlük brüt kazancı 100 lira olan ve kullanmadığı yıllık izin süresi 20 gün olan bir işçi için brütten nete kullanılmayan izin ücreti hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır;

 • Brüt günlük ücret: 100,00 TL,
 • Kullanılmayan izin: 20 gün,
 • Brüt yıllık izin ücreti: 20*100=2000,00 TL,
 • SGK kesintisi ( %14): 280,00 TL,
 • İşsizlik kesintisi ( %1): 20,00 TL,
 • Gelir vergisi ( %15): 255,00 TL,
 • Damga ( %07,59): 12,00 TL,
 • Ödenecek net izin parası; 1.433,00 TL.

Asgari ücret izin parası hesaplama 2022

01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında işten çıkan çalışan için yıllık izin ücret hesaplaması brüt günlük asgari ücret olan 166,80 TL üzerinden yapılacaktır. Asgari ücretli için 2022’de kullanmadığı her bir izin günü için ödenecek net tutar 105,06 TL olacaktır. Buna göre kullanmadığı yıllık izni 25 gün olan bir asgari ücretli için 2020 izin parası aşağıdaki gibi olacaktır;

 • Brüt günlük ücret: 166,80  TL,
 • Kullanılmayan izin: 25 gün,
 • Brüt yıllık izin ücreti: 25*166,80=4170,00TL,
 • SGK kesintisi ( %14): 583,80 TL,
 • İşsizlik kesintisi ( %1): 41,70 TL,
 • Gelir vergisi ( %15): 886,12  TL,
 • Damga ( %07,59): 31,65 TL,
 • Ödenecek net izin parası; 2.626,73 TL.

Yıllık izin ücreti hesaplama excel

Senelik izin parası hesaplaması için daha önce excel formatında oluşturmuş olduğumuz tabloda senelik izin ücreti hesaplaması yapılamadığından yıllık izin tazminatı hesaplaması excel tablosunu kaldırdık. Yıllık izin parası nasıl hesaplanır konusunda yukarıda ayrıntılı bilgi verdik. Toplam yıllık izin hesaplama ve yıllık ücretli izin parası hesaplaması için bize çalışanın brüt maaşını yorum kısmından yazmanız yeterli olacaktır. Biz ne kadar hesaplama yapmanız gerektiği konusunda size bilgilendirme yapabiliriz.

Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir ?

Normal şartlar işten ayrılan çalışanın yıllık izin ücretlerinin ve diğer alacaklarının işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İşten çıkınca yıllık izin parası bu süre içerisinde ödenmezse çalışanın hukuki yollara başvuru hakkı doğacaktır.

Kullanılmayan yıllık izin ücreti SGK primine dahil edilir mi ?

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin (d) bendinde belirtildiği üzere sigortalılara ödenen ücret ve diğer gelirlerin hak edildiği ayda prime esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmesi feshedilen ve kullanmadığı yıllık izin paraları da ödenen sigortalının brüt yıllık izin parasının sözleşme fesih tarihindeki brüt prime esas kazancına dahil edilerek sigorta bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Oylama

mehmet başaran

Mehmet BAŞARAN

Merhaba ben Mehmet BAŞARAN. İşveren iş ve işlemleri ile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı hakkında tavsiye niteliğinde yazılar paylaşıyorum. Tüm sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümlerinden bana iletebilirsiniz.

Yorum yapın

1